Tuesday, January 17, 2012

หวั่น 30บาทยุคเพื่อไทย กลายเป็น'ระบบอนาถา'

ชมรมเพื่อนโรคไตหวั่น 30 บาทยุคเพื่อไทยเป็นระบบอนาถา เอื้อประโยชน์ให้ รพ.เอกชนมากกว่า ระบุ นพ.เอื้อชาติ ขัดขวางการพัฒนาสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของประชาชน ร้อง "ยิ่งลักษณ์" อย่าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้า...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายสุบิล นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทิศทางการดำเนินงาน 30 บาทในยุครัฐบาลเพื่อไทย โดยเฉพาะหลังจากที่ชมรมแพทย์ชนบทได้ออกมาเปิดเผยถึงแผน 4 ขั้น ในการล้มระบบบัตรทองนั้น ทางชมรมเพื่อนโรคไตมีความเป็นห่วงและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และเมื่อทราบว่าได้มีการประชุมลับระหว่าง นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ และ นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ บอร์ดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดโผการแต่งตังคณะอนุกรรมการการเงินการคลังนั้น ก็น่าเป็นห่วงว่า ต่อจากนี้ไปทิศทางของบัตรทองภายใต้การบริหารของกลุ่มคนที่คัดค้าน 30 บาทมาตั้งแต่ต้น แต่กลับเข้ามาเป็นบอร์ด สปสช. จะไม่รักษาผลประโยชน์ประชาชนและผู้ป่วย แต่จะเอื้อประโยชน์ให้ รพ.เอกชนมากกว่า ต่อจากนี้สิทธิประโยชน์เพื่อประชาชนจะไม่ได้รับการพัฒนา ที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว กรณีนพ.เอื้อชาติ ที่ทำหนังสื่อถึง รพ.เอกชนไม่ให้เข้าร่วมฟอกเลือดผู้ป่วยไตกับ สปสช. เพราะต้องการกดดันให้ สปสช.เพิ่มราคาให้ รพ.มากกว่าเดิม

นายสุบิล กล่าวว่า ที่ผ่านมาชมรมเพื่อนโรคไตได้ร้องเรียนกับ รมว.สธ. แพทยสภาให้พิจารณาประเด็นจริยธรรมของ นพ.เอื้อชาติ ที่ขัดขวางการพัฒนาสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของประชาชนมาโดยตลอด ทั้งประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนสมัยที่เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขของ สปสช. และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคม รพ.เอกชนด้วย อีกทั้งที่ผ่านมา นพ.เอื้อชาติ ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มแพทย์ ที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายหลักประกันสุขภาพ และกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยตลอด ซึ่งชมรมเพื่อนโรคไตยืนยันว่า จะร่วมปกป้องเจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จากการผลักดันของนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ที่มีขึ้นเพื่อสิทธิ์ของประชาชน จะไม่ยอมให้กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ใดมาฉกฉวยเอาประโยชน์จากกองทุน และทำให้ 30 บาท กลายเป็นระบบอนาถา ละเมิดสิทธิ์ของประชาชน

“ชมรมเพื่อนโรคไตขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อไทยว่า อย่าเขียนด้วยมือแล้วลบด้วยเท้า สิ่งที่รัฐบาลไทยรักไทยได้สร้างมาเป็นประโยชน์มหาศาลกับคนไทยทั้งประเทศ แต่ผ่านมา 10 ปี รัฐบาลนี้กลับจะมาทำลายระบบที่ตัวเองสร้างมากับมือเสียเอง อยากถามว่าเป็นเรื่องที่สมควรทำแล้วหรือไม่ ซึ่งผมและชมรมเพื่อนโรคไต ตลอดจนเครือข่ายผู้ป่วยจะเข้าร่วมประชุมกับชมรมแพทย์ชนบทในวันที่ 20 ม.ค.นี้ และจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้จัดการกับความไม่ถูกต้องนี้โดยเร็ว ก่อนที่บอร์ด สปสช.ชุดใหม่จะทำให้ 30 บาทกลายเป็นระบบการรักษาพยาบาลแบบอนาถาในที่สุด” ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าว

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 18 มกราคม 2555

No comments:

Post a Comment