Wednesday, March 16, 2011

ไม่พบ/หาไม่เจอ: Not found

บางครั้ง เราต้องการหาอะไรบางอย่าง แต่หาไม่เจอ ไม่พบ can not be found หรือ Not found หรือ missing

หน้าที่กำลังค้นหาอยู่นั้น ไม่มีไม่พบ / หาไม่เจอ The page you are looking for is not found บางครั้งก็พูดย่อๆ ว่า Page Not Found. หรือจะพูดว่า The page you are looking is missing.

ทำไมเราถึงหาความสุขที่ยั่งยืนไม่พบ Why Can't We Find Lasting Happiness?

ืหาไม่เจอ หรือ ไม่มี สามารถใช้ no hits ได้ เช่น ที่เวปนี้หาไม่พบ The website gives no hits.

เสียของที่มีไป (ทำให้เหมือน ไม่พบ/หาไม่เจอ) เราจะใช้คำว่า lost

เช่น ที่ญี่ปุ่นของไม่หายแม้จะเจอภิบัติภัยอย่างสึนามิ In Japan,

ตามรอยไม่พบ lose trace of หรือในลักษณะตามไม่ทัน cannot keep of , cannot keep on

Dr.SoS

Thursday, March 10, 2011

เพื่อน: Friend(s) -朋友 [péng-you]

เพื่อน - เพื่อนนี้มีหลายแบบหลากสไตล์ ความหมายโดยทั่วไปของคำว่า"เพื่อน" - เพื่อนเป็นคนที่คุณรู้จักดี friend is a person you know well และคุณก็ชอบเขามากด้วย Also, friend is a person you like a lot ที่สำคัญ "เพื่อน" เป็นคนที่ไม่ใช่ศัตรูของคุณ Importantly, friend is not an enemy. แต่เป็นคนที่คุณไว้ใจเขาได้ But friend is the one you can trust.

เพื่อน คือ คนที่ ฝ่าลม ฝ่าฝน ฝ่าความยากลำบากด้วยกัน A friend is someone who through the wind through the rain through the difficulties together. อันนี้จะเป็นเพื่อนยาก (เพื่อนยามยาก) หรือ เพื่อนแท้

คำที่ให้ความหมายในทำนอง"เพื่อน": สหาย เพื่อนฝูง เกลอ มิตรสหาย เพื่อนพ้อง เพื่อนเกลอ - companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum

คำ dude [อ่าน 'ดู๊ด'] (เป็น slang ) = เพื่อน

เพื่อนคู่ใจ - confidant

เพื่อนแท้ เพื่อนยาก เพื่อนซี้ - real friend, true friend, best friend, faithful friend, friend in need, good friend

เพื่อนรัก - valued friend, bosom friend, close friend

เพื่อนฝูง - friends, company

เพื่อนชาย - boyfriend [n]

เพื่อนหญิง - girlfriend

เพื่อนคู่หู -[n] buddy

เพื่อนเล่น - playmate [n] companion at play, a playfellow

[ นอกจากนั้น playmate [n] ยังหมายถึง กิ๊ก หรือ คู่รัก (lover) ได้อีกด้วย ]

เพื่อนสนิท - best friend, intimate friend, close friend, dear friend, pal, chum

เพื่อนร่วมห้อง - chum

เพื่อนร่วมชั้นเรียน - classmate, roommate

เพื่อนร่วมงาน - cohort, colleague

คนกันเอง - กากี่นั้ง [n.] one of us, intimate friends

เพื่อนกิน - fair-weather friend, false friend, pseudo friend, brilliant friend

'เพื่อนกิน'เป็นเพื่อนกันเฉพาะยามสุข Fair-weather friend is your friend only when things are pleasant or going well for you or profitable.

เพื่อนเจ้าสาว - Bridesmaid

เพื่อนเจ้าบ่าว - best man

เพื่อนบ้าน (คนในละแวกเดียวกัน) [n] neighbor, neighbour, homie

เพื่อนทางจดหมาย - penfriend

เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน พี่น้องร่วมสายโลหิต - blood brother

เพื่อนทหาร - billy

เพื่อนร่วมสนุก - boon (n)

เพื่อนนอน คู่นอน - bedfellow (n)

เพื่อนนักเรียน - schoolmate

เพื่อนต่างเพศ - friend of opposite sex

คบเป็นเพื่อนกัน - befriend (vt) (เป็นเพื่อน ตีสนิท ทำความรู้จัก)

คำทักทาย "Salut" ใช้ทักทายกับคนคุ้นเคยในหมู่เพื่อน คล้าย สวัสดี ของไทย

เรามาลองดูคำในภาษาจีน 朋友 [péng-you] (อ่าน ผาง-โย่ว ถ้าจีนแต้จิ๋ว ก็คือ เผ่งอิ้ว) = เพื่อน (friend, companion) คำแรก มีตัว 月 [yuè] ซึ่งหมายถึง พระจันทร์ ผู้ให้ความสว่างท่ามกลางความมืดมน(เปรียบความมืดมนเหมือนความยากลำบาก) (ตัว 朋 มีพระจันทร์ถึง 2 ดวง) นี่คือความหมายแฝงในภาษาจีน ของคำว่า'เพื่อน'

มันไม่ยากที่จะหาเพื่อน แต่มันยากในการที่จะหาเพื่อนแท้สักคน It is not difficult to make friends, but to find a real friend. คุณจะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในภาวะที่ยากลำบากมีปัญหา you will know who is your true friend when you are in times of difficulty.

Dr.SoS


.

(เรื่องอย่างนั้น)ไม่มีหรอก: There is no such thing

(ของแบบนั้น /เรื่องแบบนั้น) มันไม่มีหรอก = There is no such thing

เรื่องที่ว่า ระดับที่ปลอดภัยที่จะดื่มอัลกอฮอล์ นั้นไม่มีหรอก: There is no such thing as a safe level of alcohol consumption.

เรื่องที่ว่าเกี่ยวกับ จริยธรรมในเชิงธุรกิจนั้นไม่มีหรอก : There's no such thing as business ethics.

ความจริงที่แพงเหลือหลาย เกี่ยวกับระบบการดูแลและรักษาสุขภาพของแคนาดา เรื่องที่ว่าดูแลสุขภาพอนามัยฟรีๆ นั้นไม่มีหรอก The costly truth about Canada's health care system: There's no such thing as free health care.

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโอบาม่า ได้กล่าวรับรู้ว่า แม้ว่าจะมีโครงการแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินมหาศาลที่รัฐบาลสัญญาก็ตาม โครงกาีรที่ขุดแซะไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่มีหรอก ( คือ ยังไงก็ต้องเหนื่อยทำกันต่อไป) Mr. Obama is acknowledging that, despite his economic stimulus package campaign promises, "there's no such thing as shovel-ready projects."

คำ shovel (n) หมายถึง พลั่ว เสียม เครื่องแซะ (v) แซะ ตัก ช้อน(ขึ้นมา) กระแซะ(ออกมา)

ที่ว่า โครงการที่ทำ (ขุดแซะ) ไว้แล้ว "shovel-ready" projects หมายถึง โครงการที่สามารถจ้างคนไปทำงานได้ทันที -- projects that would put people to work right away.

ที่ว่า (ของแบบนั้น /เรื่องแบบนั้น) มันไม่มีหรอก :- มันจะมี หรือว่า ไม่มีนั้น โปรดใช้วิจารณญาณนะครับพี่น้อง(Please use ัyour own discretion.)

Dr.SoS

Say you will

เพลง - Say You Will (-Tokyo Squares)

Say you will, say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
I can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes


http://www.4shared.com/audio/qlv6Pk4P/Say_you_will_-_Tokyo_Squares.htm

เนื้อเพลง - Say You Will -Tokyo Squares

เพลงแห่งรัก กุหลาบแดง: 九佰九拾九朵玫瑰

เพลงแห่งรัก กุหลาบแดงปลูกไว้เพื่อเธอ แสดงรักอันคงมั่น ..

999 ROSES OF LOVE Lyrics

Linda Trang Ðài

Ask me right now what my love has entailed.

ONE WORD REPLY:

IT’S YOU! WITHOUT SURPRISE.

It’s not the same having you far from me.

THE LOVE I HAVE FOR YOU IS STILL THE SAME.

People can say and reveal all their doubts..

I am the only one with the judgment sole to make.

Destiny leads us to find our way back.

Will the branches of our paths converge?

With love I’m sending you this:

九佰九拾九朵 ( 九百九拾九朵 ) 玫瑰
JIU BAI JIU SHI JIU DUO MEI GUI

To capture what I’m feeling.

九佰九拾九朵 ( 九百九拾九朵 ) 玫瑰
JIU BAI JIU SHI JIU DUO MEI GUI

Hope the roses I have given.

SYMBOLIZED A PART OF ME YOU’VE HELD ON…


往事如风 痴心只是难懂
[wǎngshìrúfēng chī-xīn zhǐ-shì nán dǒng] Past, is past silly but hard to understand Infatuation is difficult to understand

借酒相送 送不走身影蒙蒙
Both hands using alcohol to get misty figure does not take

烛光投影 映不出你颜容
Candles not reflect your projector Yen Yung

仍只见 你独自照片中
You still saw the picture alone

夜风已冷 回想前尘如梦
Cheng pulls like a dream night wind is cold recall

心似冰冻 怎堪相识不相逢
How worthy of the frozen heart may not meet strangers

难舍心痛 难舍情已如风
Regret and heartache, regret and love is like the wind

难舍 你在我心中放纵
Unforgettable indulge you in my heart

我早已为你种下 九佰九拾九朵玫瑰
I have already planted for you pick up nine nine rose Jiubai

从分手的那一天 九佰九拾九朵玫瑰
From the break up of the day pick nine nine rose Jiubai

花到凋谢人已憔悴
Flower to wither people languish

千盟万誓 已随花事烟灭
With the thousands of AU million pledge has been blooming Ashes to Ashes

夜风已冷 回想前尘如梦
Cheng pulls like a dream night wind is cold recall

心似冰冻 怎堪相识不相逢
How worthy of the frozen heart may not meet strangers

难舍心痛 难舍情已如风
Regret and heartache, regret and love is like the wind

难舍 你在我心中放纵
Unforgettable indulge you in my heart

我早已为你种下 九佰九拾九朵玫瑰
I have already planted for you pick up nine nine rose Jiubai

从分手的那一天 九佰九拾九朵玫瑰
From the break up of the day pick nine nine rose Jiubai

花到凋谢人已憔悴
Flower to wither people languish

千盟万誓 已随花事烟灭
With the thousands of AU million pledge has been blooming Ashes to Ashes

我早已为你种下 九佰九拾九朵玫瑰
I have already planted for you pick up nine nine rose Jiubai

从分手的那一天 九佰九拾九朵玫瑰
From the break up of the day pick nine nine rose Jiubai

花到凋谢人已憔悴
Flower to wither people languish

千盟万誓 已随花事烟灭
With the thousands of AU million pledge has been blooming Ashes to Ashes

往事如风 痴心只是难懂
Past, is past silly but hard to understand

借酒相送 送不走身影蒙蒙
Both hands using alcohol to get misty figure does not take

烛光投影 映不出你颜容
Candles not reflect your projector Yen Yung

仍只见 你独自照片中
You still saw the picture alone

(照片中 = picture/photo/image)

เพลง : กุหลาบแดง 9999
ศิลปิน : ไก่ พรรณิภา

โอ้กุหลาบแดง เป็นสื่อแห่งความรักเรา
กลิ่นสียวนเย้า เร้าใจให้รักรัญจวน
หนามกุหลาบคม เผลอใจชมเจ้าเย้ายวน
ถูกคมหนามร้องครางครวญ หัวใจสลาย

วันคืนล่วงเลย เห็นกุหลาบกลีบกระจาย
ใจหายเสียดาย สิ้นสุดกันแล้วหรือเรา
อ้อนวอนเท่าไร เธอก็ไม่กลับหวนคืน
ผิดที่ฉัน หรือว่าเธอ เป็นอื่นไปแล้ว

ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก
บ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่
บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่น
พันปีหมื่นวันไม่เคยหน่าย
ฟ้าดินสลายหัวใจมั่นรักเธอ

โอ้กุหลาบแดง เป็นสื่อแห่งความรักเรา
กลิ่นสียวนเย้า เร้าใจให้รักรัญจวน
หนามกุหลาบคม เผลอใจชมเจ้าเย้ายวน
ถูกคมหนามร้องครางครวญ หัวใจสลาย

...

Wednesday, March 9, 2011

กดดันไทยเลิกใช้ใยหิน -ที่แท้ต่างชาติจ้องแสวงหาประโยชน์

แฉเบื้องหลังกดดันไทยเลิกใช้ใยหิน ที่แท้ต่างชาติจ้องแสวงหาประโยชน์

แฉ ต้นเหตุการกำจัดใยหินในประเทศไทยมาจากองค์กรต่างชาติ IBAS ที่ตั้งธงแบนใยหินทั่วโลก แล้วเข้าไปเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการฟ้องร้องและการรื้อถอน โดยไม่สนใจว่าคนไทยต้องจ่ายเงินเพิ่มหลายพันล้านบาทต่อปี สร้างยอดขายมหาศาลให้วัตถุดิบทดแทนใยหิน สนับสนุนการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่

นายมานพ เจริญจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ไครโซไทล์ กล่าวว่า ปัจจุบันแร่ใยหินไครโซไทล์ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใน 114 ประเทศ คิดเป็นจำนวนประชากรกว่า 5,565 ล้านคน และมีเพียง 48 ประเทศที่ห้ามใช้ หรือคิดเป็นจำนวนประชากรเพียง 1,048 ล้านคนเท่านั้น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยังคงอนุญาตให้ใช้ใยหินไครโซไทล์ในสินค้าบางประเภท

ทั้งนี้ ลักษณะการใช้งานใยหินในต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทย บางประเทศนำไปพ่นเพื่อป้องกันความหนาวเย็นจากสภาพอากาศ ทำให้มีความเข้มข้นของใยหินสูงถึง 80-90% จึงมีความเสี่ยงต่อการกระจายของเส้นใยหินมากกว่า ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ใช้แร่ใยหินประเภทไครโซไทล์ โดยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้า ที่มีสัดส่วนเพียง 6-8% และเมื่อผสมในซีเมนต์แล้วก็เป็นเรื่องยากที่เส้นใยหินไครโซไทล์จะฟุ้งกระจาย ในอากาศจนก่อให้เกิดอันตราย

ด้าน นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ใยหินไครโซไทล์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้ามากกว่าการใช้สารทดแทน ประเภทอื่น ซึ่งหากภาครัฐดำเนินมาตรการห้ามนำเข้าใยหิน จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกระเบื้องมุงหลังคาในประเทศไทย

ทั้งนี้ กระเบื้องมุงหลังคาที่มีใยหินมีความคงทน แข็งแกร่ง กว่ากระเบื้องหลังคาที่ไม่มีใยหินมาก โดยดูจากค่าความต้านแรงแตกหักตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของกระเบื้องไม่มีใยหิน ต่ำกว่ากระเบื้องที่มีใยหินเกือบ 3 เท่า และการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง กระเบื้องหลังคาใยหินก็มีการพิสูจน์มาแล้วกว่า 30 ปี แต่กระเบื้องไม่มีใยหินเพิ่งเริ่มใช้เพียง 3 ปี ดังนั้น ผู้บริโภคอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบ่อยขึ้น หรือหากจำเป็นต้องขึ้นไปเหยียบหลังคาก็จะมีความเสี่ยงอันตรายมากขึ้น

“เราได้ทำการทดสอบความแกร่งของสินค้ากระเบื้องลอนคู่ชนิดไม่มีใยหิน ที่จัดเก็บไว้นาน 2 ปีครึ่ง พบว่าความแข็งแกร่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคุณสมบัติที่แตกต่างกันในด้านความแข็งแกร่งคงทนนี้ มีผลต่อต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และขนส่ง ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ” ดร.อัศนี กล่าว

ดร.อัศนี กล่าวด้วยว่า หากภาครัฐบังคับให้เลิกใช้ใยหินไครโซไทล์ จะทำให้ต้นทุนและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นทันที 25-30% จากสารทดแทนที่มีราคาสูงกว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ถึง 10 เท่า และยังส่งผลต่อความหลากหลายของสินค้าที่ลดลง เป็นการจำกัดทางเลือกในการใช้สินค้าของผู้บริโภค เพราะสารทดแทนไม่สามารถนำมาผลิตกระเบื้องลอนคู่ที่มีความหนาต่ำกว่า 5 ม.ม.ได้ และยิ่งเป็นกระเบื้องหลังคาลอนเล็กยิ่งทำไม่ได้เลย ทำให้สินค้ากลุ่มนี้หายไปจากตลาด หากเกิดการชำรุดจากกระเบื้องหลังคาเดิม จำเป็นต้องรื้อเปลี่ยนทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถซ่อมแซมบางแผ่นได้

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการ สัมผัสใยหินในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี กล่าวว่า จากการศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการสัมผัสแร่ใยหินไครโซไทล์ (เมโสเธลิโอมา) พบว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเมโสเธลิโอมารายแรกในปี 2511 และจนถึงปี 2542 มีผู้ป่วยทั้งหมด 39 รายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจผู้ป่วยเมโสเธลิโอมาในแต่ละราย ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนว่าใยหินเป็นสาเหตุของ การเกิดโรค

นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่ตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคเมโสเธลิโอมารายแรกนั้น เป็นช่วงเวลาก่อนที่ประเทศไทยจะมีการนำเข้าใยหินไครโซไทล์มาใช้ในอุตสาหกรรม ในปี 2518 และบางรายที่ป่วยไม่มีประวัติทำงานในโรงงานกระเบื้องหรือสัมผัสแร่ใยหินไค รโซไทล์แต่อย่างใด จนกระทั่งกรณีที่มีรายงานว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งเยื่อหุ้ม ปอดจากการสัมผัสใยหิน แต่จากการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตรายนี้พบว่า เคยทำงานในโรงงานกระเบื้อง และสูบบุหรี่วันละ 1 ซอง จึงทำให้เชื่อว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน มากกว่าการเป็นโรคเมโสเธลิโอมาจากการสัมผัสใยหิน เนื่องจากไม่พบผู้ป่วยรายอื่นในโรงงานดังกล่าวแต่อย่างใด

“ในไทยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดรายแรกก่อนที่ไทยอนุญาตให้นำ เข้าใยหินไครโซไทล์มาใช้ในอุตสาหกรรม จึงเชื่อว่าสาเหตุของการเกิดโรคนั้นไม่ได้มาจากใยหิน เพราะตั้งแต่ที่ไทยใช้ใยหินมากว่า 30 ปี ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่สาเหตุที่ยืนยันได้ว่า เกิดจากแร่ใยหินแม้แต่รายเดียว” ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สมชัย กล่าว

ด้านนายอุฬาร เกรียวสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกระเบื้องโอฬาร จำกัด กล่าวว่า การเริ่มต้นกล่าวหาว่าใยหินเป็นผู้ร้ายในสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นจากกระแสของต่างชาติ โดยมีองค์กรที่ชื่อว่า IBAS (International Ban Asbestos Secretariat) ทำการเคลื่อนไหวเพื่อให้ยกเลิกการใช้ใยหินทั่วโลก โดยเบื้องหลังขององค์กรนี้คือผู้ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลผู้อนุญาตให้นำเข้าและผู้ประกอบการที่ใช้ใยหินเป็น วัตถุดิบในการผลิตสินค้าหลังจากที่ห้ามใช้ใยหิน

“IBAS พยายามแทรกซึมเข้าไปในองค์การอนามัยโลก หรือ WHO โดยการอ้างตัวอย่างอันตรายของใยหินที่เกิดขึ้น โดยไม่สนใจประเภทและวิธีการนำไปใช้ ความเข้มข้น และระยะเวลา ของแต่ละกรณี แต่ละประเทศ ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพราะ IBAS มีธงอย่างเดียว คือ Ban หรือให้เลิกใช้” นายอุฬารกล่าวด้วยว่า ในต่างประเทศที่ยกเลิกการใช้ใยหิน มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก แม้ว่าผู้ประกอบการจะยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีใยหินไปแล้วก็ตาม ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายถึงกับล้มละลายตกเป็นภาระของรัฐบาลและสังคมต่อไป แต่ผู้ที่ร่ำรวยกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ผลิตวัตถุดิบทดแทนใยหินซึ่งจะเป็นผู้ผูกขาดตลาด

นอกจากนี้ การแบนนำเข้าใยหิน เป็นการส่งเสริมการผูกขาดของตลาดกระเบื้องมุงหลังคาในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและองค์ความรู้ ในการผลิตกระเบื้องไม่มีใยหิน รวมทั้งการทำให้บริษัทผู้ผลิตกระเบื้องขนาดเล็กไม่สามารถแข่งขันหรือถูกกีด กันจนไม่สามารถทำตลาดได้จนต้องเลิกกิจการไป

“เรื่องนี้มีผู้ได้รับผลประโยชน์จากต่างชาติที่รอเก็บเกี่ยวจากการดำเนิน มาตรการห้ามใช้ใยหิน แต่ผู้บริโภคคนไทยเป็นผู้ที่ต้องมาแบกรับภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจว่าขณะนี้สังคมไทยกำลังถูกต่างชาติรังแก” นายอุฬารกล่าว

นายวิเชียร ผู้พัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัทไทยกระเบื้องหลังคา จำกัด กล่าวว่า หากให้เลิกใช้ใยหินทำกระเบื้องหลังคา บริษัทฯ ก็คงเลิกกิจการ เพราะการจะเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นแบบไม่มีใยหิน จะต้องลงทุนจำนวนมาก และก็ไม่รู้ว่าต้องเพิ่มเงินลงทุนและเวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะทำให้กระเบื้อง หลังคาที่ไม่มีใยหินมีคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเรา เทียบเท่ากระเบื้องใยหินได้

“หากให้เลิกใช้ใยหินจริง ผมก็รู้สึกสงสารคนไทยที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของต่างชาติ ถูกบังคับให้ใช้ของแพง คุณภาพต่ำ โดยไม่มีความจำเป็น ทำให้คนไทยต้องจ่ายเงินเพิ่มปีละหลายพันล้านบาท” นายวิเชียรกล่าว

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.chrysotile.co.th

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ แฉเบื้องหลังกดดันไทยเลิกใช้ใยหิน วันอังคาร ที่ 01 มีนาคม 2554

ม.บูรพาเจ๋งสร้างหุ่นยนต์’อาร์โอวี’

ม.บูรพาเจ๋งสร้างหุ่นยนต์’อาร์โอวี’ สำรวจใต้น้ำ ทัดเทียมของนอก แถมราคาถูกกว่าแค่ 7 หมื่น

วันนี้( 9 มี.ค.2554) ดร.ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนายานใต้น้ำควบคุมระยะไกล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า ตน และสมาชิกในทีมประกอบด้วยนิสิตในภาควิชาอีก 6 คน ได้วิจัยและพัฒนายานใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated underwater Vehicle - ROV) หรือ “อาร์โอวี” เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกนำมาใช้ในการทำงานใต้น้ำ เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลของสิ่งมีชิวิตและทรัพยากรใต้ทะเล ช่วยให้มนุษย์จัดการและใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด อาร์โอวียังถูกนำไปใช้ตรวจสอบใต้ท้องเรือและสิ่งก่อสร้างใต้น้ำได้อีกด้วย ซึ่งดั้งเดิมจะใช้มนุษย์ดำน้ำสำรวจซึ่งอาจเป็นอันตราย ดังนั้นการใช้หุ่นยนต์อาร์โอวี จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยอาร์โอวีจะถูกควบคุมและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านทางสายเคเบิล

ม.บูรพาเจ๋งสร้างหุ่นยนต์’อาร์โอวี’ สำรวจใต้น้ำ ทัดเทียมของนอก แถมราคาถูกกว่าแค่ 7 หมื่น

ดร.ภัคพงศ์ กล่าวว่า สำหรับอาร์โอวีถูกใช้งานแพร่หลาย ปัจจุบันมีการจำหน่ายอาร์โอวีจากต่างประเทศ แต่มีราคาสูงหลายแสนบาท ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนาอาร์โอวีขนาดเล็ก โดยทีมวิจัยที่ต้องการให้อาร์โอวีสามารถทำงานได้ทัดเทียมกับของต่างประเทศ และมีราคาถูกกว่า รวมทั้งซ่อมบำรุงได้ง่ายอีกด้วย โดยอาร์โอวีที่พัฒนาขึ้นจะประกอบด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ชุด ผู้ควบคุมจะใช้จอยสติ๊กกำหนดการเคลื่อนที่ได้ 3 รูปแบบ คือ เคลื่อนที่ขึ้น-ลงตามแนวดิ่ง เดินหน้า-ถอยหลัง หันซ้าย-หันขวา โดยมีชุดคอนโทรลเลอร์สำหรับการควบคุมและรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ คือ เซ็นเซอร์วัดความดัน ไอเอ็มยู และ เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีกล้องวิดีโอที่สามารถรับภาพใต้น้ำมายังผู้ใช้งานเพื่อเก็บข้อมูล ได้ มีระบบแสงสว่างสำหรับงานในที่มืด น้ำหนักประมาณ 15 กก. ราคาต้นแบบประมาณ 70,000 บาท

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธ ที่ 09 มีนาคม 2554

ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน

ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน


นักวิชาการชี้เศรษฐกิจไทยแย่ เตือนบัณฑิตใหม่เตรียมรับมือวิกฤติตกงาน จี้สถาบันการศึกษาเร่งแนะแนวทำงานให้เด็ก

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2553 จะมีบัณฑิตจบการศึกษาจากทุกสถาบันกว่า 1 แสนคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้งานทำแล้วจากสถานประกอบการที่เคยฝึกงาน ประมาณ 30-40% ส่วนที่เหลือได้งานทำบ้างแต่ไม่ตรงสาขาวิชาที่เรียน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งไปประกอบกิจการส่วนตัวหรือค้าขาย อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหางานทำได้ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจ จึงถือว่าปีนี้จะเป็นวิกฤติปัญหาการมีงานทำของบัณฑิตที่อาจเกิดภาวะการตกงานเป็นจำนวนมากได้อีกครั้ง

รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษามีการสำรวจภาวะการมีงานทำของนักศึกษาในช่วงของการ รับปริญญา ซึ่งผลที่ออกมาจะพบว่า เกือบทุกสถาบันนักศึกษาจะมีงานทำกว่า 80% ขึ้นไปโดยบางแห่งจะได้ถึง 100 % แต่ตนไม่อยากให้มองแค่ว่านักศึกษามีงานทำมากหรือน้อย แต่อยากให้พิจารณาและสำรวจลึกถึงการมีงานทำของนักศึกษาด้วยว่า ทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมา และได้รับเงินเดือนตรงกับวุฒิการศึกษาหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลจากสถานประกอบการส่วนใหญ่พบว่า สถานประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะ ในสายอาชีวศึกษาโดยตรง
ขณะที่ผู้เรียนมักจะมุ่งเรียนให้จบปริญญาตรีมากขึ้น เมื่อไปสมัครสถานประกอบการก็รับเข้าทำงาน แต่ให้เงินเดือนวุฒิ ปวช.และ ปวส. เท่านั้น
ซึ่งนับว่าเป็นผลเสียต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก

“อนาคตสถาบันอุดมศึกษาต้องสำรวจข้อมูลของผู้มีงานทำอย่างละเอียด เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้อย่างถูก ต้อง”รศ.ดร.สุขุมกล่าว


ที่มา: ห่วงวิกฤติบัณฑิตไทยตกงาน เดลินิวส์ออนไลน์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554

.

Tuesday, March 8, 2011

เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้: 上海灘

上海灘 Shanghai (Grand) Beach


เพลงรัก-เศร้า เคล้าน้ำตาที่มองสายคลื่นเกลียวลม ปั่นป่วนกระหน่ำอยู่ในใจ แห่งมายารักเคล้าเกลียด: ทุกสิ่งแสดงไว้ในเรื่อง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้: 上海灘

คำแปลภาคอังกฤษ

上海 = Shanghai เมืองเซี่ยงไฮ้
灘 (滩) = Beach หาดทราย / ชายหาด

浪奔 浪流
หล่องปั๊น หลองเหล่า wave Ben wave flow

萬裡滔滔江水永不朽
หมั่นเหลยโทวโทวกงโสยเหว่งปั๊ดเย่า River miles surging forever immortal

陶盡了 世間事
โทวจนหลิว ซอยก๊านสี่ Tao of the world to do something (Tao done)

混作滔滔一片潮流
หวั่นจกโทว โทวยัดพีนฉิวเหล่า A surging tide of mixed cropping

是喜 是愁
สี่เหย สีเส่า Joy and sorrow

浪裡分不清歡笑悲憂
หล่องโหลยฟันป๊าดเชงฟูนสิ่วเฟยเย่า Sad the waves in the laughter can not tell

成功 失敗
สิ่งกง ซ้าดป่าย Success Failure

浪裡看不出有未有
หล่องโหลยฮอน ป๊าดชดเหยาเหน่ยเหยา Do not see where the waves did not

*** 愛你 恨你 問君知否
*** โหงยเหนยห่านเหนย มานกว๊านจีเฝา Love you hate you know I ask whether

似大江一發不收
ชีต่ายโกงยัดฝาดป๊าดเซา Do not charge like major situation as

轉千彎 轉千灘
จวินชี่นวาน จวินชี่นทาน Thousands turn - thousands Beach

亦未平復此中爭鬥
หยิบเหม่ยเผ่ง ฝกฉีจงจั้นเตา Failed to calm fighting herein

又有喜 又有愁
เหย่าเยาเฮ้ย เยาเหยาเส่า Hi there again worry

就算分不清歡笑悲憂
เจ่าซวินฟันป๊าดเชงฟูนสิ่วเฟยเย่า Even if not tell laughter sad the

仍願翻 百千浪
หยิ่งยวีนฟาน ป้าดชี่นโหล่ง Waves are still willing to turn Baiqian (thousand times)

在我心中起伏情
จ่อยหงอซำ จงเหยฝกเกา Ups and downs in my heart love

รักแบบนี้มีที่ละคร: เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้: 上海灘 (上海滩)

...

พืชน้ำน้อย...หลบภัยแล้ง

พืชน้ำน้อย...หลบภัยแล้ง

ภัยแล้ง...คาบเวลานี้ ได้ ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกภูมิภาค จากการสำรวจพบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ทั่วประเทศมีอยู่ราวๆ 5.5 หมื่นล้านคิว หรือลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์...จึงได้ประชาสัมพันธ์และประกาศ เตือนเกษตรกรต่อสถานการณ์ เพื่อป้องกันการปลูกพืชฤดูแล้งเกินพื้นที่เป้าหมายจากแผนที่กำหนด อันจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ ปัญหาการแย่งชิงน้ำในบางพื้นที่ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

คุณอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งสัญญาณขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ให้ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จักต้องเพาะปลูกตามต้นทุนของแหล่งน้ำ...เพื่อลดความ เสี่ยง

อีกทั้งยังต้อง พิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการของตลาด และช่องทางการจำหน่ายด้วย และขืนหากยังดันทุรัง...อาจกระทบต่อระบบการผลิต และ ทำให้ขาดทุนได้

สำหรับการ จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/54 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดให้ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้....คือ

...พื้นที่ เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากฤดูนาปีและสวนไม้ผล พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในรอบเวรการส่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย เช่น การปลูกพืชไร่ หรือ พืชผัก และการทำนาปรังเพื่อเพิ่มพูนรายได้

อย่าง ไรก็ตาม...ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรในพื้นที่เร่งรัดส่งเสริมการผลิตและขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่–พืชผักที่มี ลู่ทางการตลาดที่ดี รวมทั้งพืชทดแทนการนำเข้า และ พืชอุตสาหกรรม...อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ...ทดแทนการทำนาปรัง

ซึ่ง...พืชเหล่านี้จะช่วย ประหยัดน้ำได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากกลุ่มพืชดังกล่าวเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น และ ใช้น้ำน้อย ทั้งยังมีแนวโน้มการตลาดและราคาค่อนข้างดี โดยเฉพาะถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วลิสง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน การปลูกพืชอายุสั้นและ พืชใช้น้ำน้อยดังกล่าว ยังสามารถช่วยตัดวงจรการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว อาทิ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และขจัดปัญหาวัชพืชในนาข้าวได้อีกด้วย

อนึ่ง...สถานการณ์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 7 ถึง 8 บาท

....ถั่ว เหลือง ราคาในตลาดโลกอยู่ที่ 14.50 ถึง 15 บาท/กิโลกรัม ถั่วเขียว จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท และ ถั่วลิสง คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ กิโลกรัมละ 20 ถึง 21 บาท

ถึงตรงนี้...จึงอยากจะบอกว่า รักดีปลูกถั่ว รักตัวเองก็ปลูกถั่ว.... (รักเองรวยเอง)!!

ดอกสะแบง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554

.

ทางหนีทีไล่ ของหนุ่มลั้ลลา กับปัญหาเซ็กซ์ชั่วข้ามคืน

เซ็กซ์อาจเกิดจากพื้นฐานของความรักก็จริง แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ใช้เซ็กซ์เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ มากกว่า พฤติกรรมของหนุ่มสาวลั้ลลาเลยมีมากขึ้น และเปิดเผยมากขึ้น...

วันนี้ ต้องขออกตัวก่อนว่าที่เอาเรื่องนี้มาพูด ไม่ได้อยากจะชี้โพรง หรือสนับสนุนให้ใครมีเซ็กซ์แบบฉาบฉวย แต่ที่ต้องเอามาแนะนำให้ฟัง ก็เพื่อเป็นการป้องกัน เพราะสมัยนี้ตามความเป็นจริงแล้ว เรื่องของการมีเซ็กซ์ในแบบเสน่หาชั่วข้ามคืนนั้น มีมากขึ้นในสังคม ซึ่งถ้าคิดจะทำแล้วก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นงานนี้อาจมียืดเยื้อ

Go to her place

เชื่อว่าใครที่เคยได้มีความสัมพันธ์ในแบบ One night stand อาจจะต้องเคยเจอปัญหาว่าพอเรื่องจบบนที่นอน แต่อีกฝ่ายดันเกิดอยากลองคบกับคุณจริงจังขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าก็ยากที่จะเลี่ยงได้ถ้าคุณดันเปิดเผยความเป็นส่วนตัวมากเกินไป ทางที่ดีคุณต้องป้องกันตัวเองให้ดีๆ ไม่ควรให้อีกฝ่ายรู้จักบ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่คุณกับแฟนตัวจริงคุ้นเคย และไปกันบ่อยๆ ควรเลือกเป็นสถานที่ของอีกฝ่ายจะดีที่สุด เพราะไม่งั้นคุณคงต้องปวดหัวแน่ๆ

Be safe

รู้ นะว่าไฟมันแรง เวลาเกิดอาการเจอคนถูกใจ และคิดจินตนาการไปไกลถึงเรื่องบนเตียง แต่อย่าลืมว่า คนเพิ่งรู้จักกัน คุณไม่รู้หรอกว่าเธอหรือเขาผ่านศึกอะไรมาบ้าง ทางที่ดี จะเกิดอารมณ์จิตหงุดเงี๊ยวขนาดไหน ยืดอกพกถุง และใส่ให้เรียบร้อยก่อนลงมือฟาดฟันกันนะจ๊ะ ไม่งั้น คืนเดียวที่ว่าจะสุขสุดๆ อาจเป็นคืนที่ทำให้คุณระทมทุกข์ไปตลอดชีวิต

Don't be an ass

มา ถึงเรื่องท่วงท่า จริงๆ แล้วเหมือนจะไม่สำคัญ แต่ขอบอกว่าจะทำเป็นเนียนๆ ไปตามอารมณ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ ระหว่างที่คุณทั้งสองกำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ด้วยท่วงท่าอะไรก็ตาม ไม่ควรพิเรนทร์มากจนเกินไป อย่างเช่นการเล่นประตูหลัง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปาก หรือน้องชายของคุณ เพราะอีกฝ่ายคงไม่รู้มาก่อน และคงไม่สนุกด้วยแน่ๆ ถ้าไม่ได้เกิดจากการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าคุณทั้งคู่รู้กันดีว่าเป็นพวกไม้ป่าเดียวกัน อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้น อยู่ในฐานที่เข้าใจ เพราะประตูหน้าก็คงไม่มีทางเจาะอยู่แล้ว

ที่มา: ทีมข่าวไลฟ์สไตล์ ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554
.

หวั่นซำ้รอยยูโร-ธปท.ค้านรวมเงินสกุลอาเซียน

ธปท.ระบุเงินทุนไหลเข้าปี 2554 นี้ ยังทะลักต่อเนื่อง มองอนาคตการดูแลเงินทุนนอกต้องร่วมมือระดับภูมิภาคมากขึ้น ยังไม่เห็นด้วยรวมเป็นสกุลเงินอาเชียนสกุลเดียว แต่เห็นด้วยที่จะเพิ่มบทบาทเงินหยวนให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2554 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ความเปราะบางของเงินทุนเคลื่อนย้าย" ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า ต้องยอมรับว่าปัญหาเงินทุนเคลื่อนย้ายที่มีความผันผวนสูง และมีขนาดที่ค่อนข้างมาก มีผลต่อเนื่องที่จะกระทบต่อเสถียรภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในระยะยาว

โดยในปีนี้ และปีหน้า เงินทุนต่างชาติจะยังไหลเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปของเงินลงทุนโดยตรงและการเข้าซื้อตราสารหนี้ และตราสารทุนในประเทศไทย “ทิศทางของเงินทุนในปีนี้ จะยังเป็นการไหลเข้าสุทธิ แม้ว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีจะมีการไหลออกของเงินทุนบ้าง และถึงจะมีการขายหุ้นออกต่อเนื่อง แต่เงินที่ไหลออกจริงยังเห็นไม่ชัดเจน ขณะที่การเข้าซื้อพันธบัตรภาครัฐ และตราสารหนี้ยังคงเป็นบวกค่อนข้างมาก

อย่าง ไรก็ตาม ความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบโลก รวมถึงความพยายามในการทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ของโลก นอกจากนั้น ยังคงต้องรวมปัจจัยทางการเมืองของไทยด้วย จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย เป็นช่วงๆ”

สำหรับการดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายของธปท.นั้น ผู้ว่าการธปท.กล่าวว่า ในระยะสั้น การเข้าแทรกแซงเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา ตลาดจะเห็นทุนสำรองทางการที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าแทรกแซงตลาด เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ให้เกิดความผันผวน ขณะเดียวกัน จะเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของประเทศระยะต่อไปด้วยการสร้างแผนแม่บทเงิน ทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ ที่ชัดเจนเป็นระบบ โดยจะผ่อนคลายการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นอีก เพื่อให้สมดุลกับการไหลเข้าของเงินทุน รวมทั้งหากมีสถานการณ์จำเป็น ธปท.พร้อมที่จะเข้าแทรกกแซงตลาด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผ่านการใช้มาตรการในการควบคุมเงินทุนไหลเข้า ซึ่งจะแตกต่างและเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้น

เรื่องสุดท้ายคือ การดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายระดับระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งระดับรัฐบาล กระทรวงการคลัง และธปท.ในอาเชี่ยนด้วยกัน สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระดับภูมภาค ซึ่งในมิติแรกในเรื่องของการความร่วมมือกันเพื่อรองรับปัญหาสภาพคล่องที่อาจ จะเกิดขึ้นจากกการไหลออกของเงินทุนเฉียบพลัน ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือทั้งภูมิภาค ซึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตการเงิน ธปท.สนับสนุนและร่วมอยู่ในข้อตกลงความร่วมมือเชียงใหม่ ซึ่งมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องของประเทศที่เกิดวิกฤต หรือ CMIM

อย่างไรก็ตาม ในมิติที่สอง ที่จะจัดตั้งเงินอาเชียนสกุลเดียว หรือการใช้เงินท้องถิ่นในการชำระการค้าขายในกลุ่มนั้น ธปท.ยังเห็นว่า ไม่เหมาะสมในขณะนี้ เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมากเกินไป ซึ่งมีบทเรียนแล้วจากสหภาพยุโรป และเงินยูโร ขณะที่การนำเงินหยวนมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อค้าขายภายในภูมิภาคอีกสกุล หนึ่ง เพื่อลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากกว่า แต่มีเงื่อนไขที่เงินหยวน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินสกกุลหยวน ต้องมีมากขึ้นและแพร่หลายกว่าในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา: ทีมข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554

.

Sunday, March 6, 2011

ผ้าพันแผล: bandage

ผ้าพันแผล หรือ ผ้ากอซ เรียกว่า bandage(n,vt) เป็นกริยาหมายถึง: พันแผล

พยาบาลใช้ผ้าพันแผลกับแผล Nurse applied a bandage to the wound.

เธอพบายามใช้ผ้ากอซกับแผลของเธอที่โดนบาด She is trying to put a bandage on her cut.

หมอทำความสะอาดแผลก่อนใช้ผ้าพันแผล Doctor cleanses the wound before putting on a bandage.

พลาสเตอร์ปิดแผล - Adhesive bandage หรือ sticking plaster

พลาสเตอร์ปิดแผลแบบไฟฟ้า - electric adhesive bandage
เชื่อว่าพลาสเตอร์ปิดแผลแบบไฟฟ้านี้(1.2โวลท์) ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น It is believe a jolt of voltage(1.2V) helps heal the wound faster.

ผ้าัพันแผลแบบคิดขึ้นมาใหม่ให้ทำงานเร็ว มีการเติมสารที่ทำให้เลือดแข็งตัว The new innovative fast-working bandage contains the agent that makes blood clot.

การพันผ้าปิดสองตา - binocle bandage

การพันผ้าวงรอบ - circular bandage

การพันผ้ารัด - compression bandage

ผ้าพันยืด - elastic bandage

การพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก)- figure-of-8 bandage

ผ้าเฝือกปูน - plaster of Paris bandage

การพันผ้าแบบเกลียว - spiral bandage

Dr.SoS 2.

Saturday, March 5, 2011

การบังคับ(รถ)ให้อยู่ในโค้ง: negotiate a curve.

คำ negotiate นี้ปกติจะใช้ในความหมายของการ"เจรจาต่อรอง หรือ อภิปรายโต้แย้งให้ได้ข้อสรุปหรือข้อตกลง (ให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย)" To confer/discuss/settle in order to come to terms or reach an agreement (mutual agreement) or a transaction เช่น เนื่องจากเราไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน ทำให้การพูดคุยเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงทำได้ไม่ง่ายเลย Since we do not trust each other, it will not be easy to negotiate.

พวกพนักงานพยายามต่อรองเรื่องการขึ้นเงินเดือน The employees try to negotiate on salary increases.

นักเจรจาต่อรองเรา เรียก negotiator (n)

นอกจากนั้น คำ negotiate ยังใช้ในความหมายของ (ความสำเร็จ)ในการจัดการอะไรที่ยากลำบาก การสามารถเดินทางฝ่าฟันเส้นทางที่ยากลำบากมีอุปสรรค เช่น ระหว่างการเข้าโค้งอันตราย (sharp curve) เขาพยายามลดความเร็วลงที่จุดเข้าโค้งโดยเปลี่ยนไปใช้เกียร์ที่ต่ำลง จากนั้นพยายามรักษาความเร็วให้คงที่ขณะอยู่บนโค้ง แล้วจึงเพิ่มความเร็วที่จุดออกโค้ง When negotiating a sharp curve, he tries to reduce speed at the beginning of curve with shifting to lower gear, then maintains rather constant driving speed while on the curve , and increases vehicular speed at the ending of the curve.

โค้งที่ยากนี้ทำให้เขาไม่สามารถบังคับที่อยู่บนโค้งได้ This difficult curve caused him unable to negotiate a curve.(นั่นคือ เขาแหกโค้ง He failed to negotiate a curve.)

เขาตายในวินาศกรรมรถยนต์เมื่อเขาไม่สามารถบังคับรถให้อยู่บนโค้งบนถนนที่ลื่นเนื่องจากฝนตก He died in a car wreck when he failed to negotiate a curve on slipped road due to rain. ตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้รัดเข็มขัด Police say he was not wearing his seat belt.

Dr.SoS

คิดเกินราคา: rip off

บ่อยครั้งที่จ่ายเกินราคา การจ่ายเกินราคา หรือเกินมูลค่าที่แท้จริงนั้น เรียกว่า rip off หรือเขียนติดกัน rip-off การที่ใครจ่ายมากกว่าราคาจริงๆ สำหรับอะไรบางอย่าง Someone overpays for something

จริงๆ rip off ยังให้ความหมายในเชิงปล้น(ชิง)ฉ้อ(ฉลกลโกง)อีกด้วย

ชุดราคาตั้ง $500000 ถือเป็นราคาที่เกินกว่าที่ควรจะเป็น(ถือเป็นการฉ้อ(ยังกะปล้น)อย่างสมบูรณ์แบบ) That $500000 dress is a complete rip off. ถือว่าคิดราคาเกินกว่าที่มันควรจะเป็น overprice

นอกจากนี้ rip off ยังให้ความหมายในเชิง'ของคุณภาพต่ำแต่ขายยังกะเป็นของดีคุณภาพสูง' "of poor quality". ซึ่งถือเป็นการฉ้อโกงแบบหนึ่งนั่นเอง

ฉ้อโกง ฉ้อโกง[v.] ตรงกับภาษาอังกฤษ defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip-off

สแลงที่ว่า rip someone off นั้นหมายถึง การคิดเกินราคากับใครบางคน to overcharge someone เช่น เขาคิดฉันเกินราคา He just rip me off.

กรุณาอย่าคิด(เงิน)ฉันเกินราคา Please do not rip me off.
Dr.SoS .

Friday, March 4, 2011

แทบจะไม่: barely

คำง่ายๆที่ให้ความหมาย "แทบจะไม่" คือ barely ซึ่งก็คือ

"แทบจะไม่ในเชิงว่างเปล่า" เช่น บอกว่า ห้องนี้แทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์เอาซะเลย This is a barely furnished room.

เวอร์ชั่นใหม่ของโปรแกรมนี้แทบไม่มีอะไรใหม่ๆ เลย This software new version contains barely any new features.

พวกเขายากจนมาก พวกเขาแทบไม่มีอาหารเพียงพอที่จะกิน They are so poor. They barely have enough foods to eat.

็เธอแทบจะไม่หายใจตั้งแต่เธอประสบอุบัติเหตุ She is barely breathing since she got severe accident.

แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนับจากวันที่เขาเดินจากไป Barely anything has been changed from the day he left.
คำที่ให้ความหมายในเชิง"แทบจะไม่" ได้แก่ scarcely, hardly

คำที่ให้ความหมายในเชิง"แทบจะไม่มี หรือ มีเล็กน้อย" ได้แก่ just, hardly, marginally, narrowly, scarcely, slightly .


Dr.SoS
.

ชันสูตรศพ: autopsy

เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของโลก แต่การตายนั้นสำคัญที่ต้องตรวจดูว่าตายอย่างธรรมชาติ หรือ ถูกฆาตกรรม Did this person die a natural death or was this person murdered?

การตรวจศพ หรือ เรียกอย่างเป็นทางการ "การชันสูตรศพ" เรียกว่า autopsy(อ่าน ออ-ท็อป-สี่) ซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด an examination of a dead body จะเป็นการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์อย่างวิกฤตอย่างเข้มข้น a critical medical examination

การตรวจนี้ส่วนมากแล้วจะต้องมีการผ่าตรวจดูทุกส่วน It normally involves dissection of a dead body. ตรวจเพื่อหาสาเหตุการตาย determine cause of death หรือการบาดเจ็บถึงตาย injury to death หรือหาภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค or the changes produced by disease.

คำ autopsy มีคำคุณศัพท์ autopsic(al) adj. และ autopsist n.

ทางการแพทย์จะเรียก autopsy นี้ว่า necropsy หรือ thanatopsia หรือ thanatopsy ส่วนในทางรัฐศาสตร์ จะเรียก autopsy นี้ว่า post-mortem examination หรือ post-mortem inquest หรือ autopsia cadaverum, หรือ obduction

ปกติ necropsy จะใช้ตรวจชันสูตรร่าง(ซาก)ของสัตว์

การตรวจชันสูตรแบบ autopsy นี้ จัดเป็นการตรวจสังเกตุด้วยตา (ตาที่เห็นเป็นพยาน) an eyewitness observation

การชันสูตรศพที่เกิดจากฆาตกรรม เรียก forensic autopsy การชันสูตรแบบผ่าพิสูจน์ เรียก internal autopsy เมื่อชันสูตรศพ หรือชันสูตรพลิกศพแล้วก็ต้องเขียนรายงาน เรียก autopsy report

Dr.SoS .

เจอคนที่ใช่จะรอทำไม: บัว-สโรชา + ตั้ม-พิพัทธ์

เจอคนที่ใช่จะรอทำไม ข้อคิดดี ๆ ของคนรุ่นใหม่กว่า

คบหาดูใจกันมาได้ 3 ปี พอ บัว-สโรชา ตันจรารักษ์ เรียนจบปุ๊บ แฟนหนุ่ม ตั้ม-พิพัทธ์ วิริยะเมตกุล ทายาทโรงพยาบาลวิภาวดี ก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอสาวบัวทันที โดยมีกำหนดจะแต่งงานกันในวันดี 11/11/2011 ซึ่งสาวบัวบอกว่ามั่นใจฝ่ายชายเพราะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนฝ่ายชายบอกว่า ถึงแม้บัวจะดูเด็ก แต่มีข้อดีที่คนอื่นไม่มี โดยทั้งคู่เปิดเผยกลางงานเปิดบริษัททัวร์ “ทริปบัสเตอร์” ที่สาวบัวชวนแฟนหนุ่มมาร่วมหุ้นกับพี่ชาย บีม-กวี ตันจรารักษ์ ด้วย

บัว เผยว่า “แต่งวันที่ 11/11/2011 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เราก็คุย ๆ กัน แล้วพอวันที่บัวรับปริญญาเมื่อปีที่แล้ว พี่ตั้มก็ให้คุณพ่อของเขามาคุยกับที่บ้านของบัว คือเรามีแพลนกันมาเรื่อย ๆ เขาก็พูดกับบัวเองว่าเขาพร้อมแล้วนะ ตอนแรกที่เขาขอ บัวก็เอ๊ย พูดจริงเหรอ เพราะผู้ชายนี่ถ้าอายุยังไม่ถึงเลข 3 มันยากมากที่การขอแต่งงานจะหลุดออกมาจากปาก เลยคิดว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่า เขาก็บอกว่าจริง ๆ” คิดว่าเราอายุยังน้อยเกินไปไหม? “ตอนแรกก็คิดว่าเราก็ยังเด็ก อายุ 24 แต่บัวก็คบกับพี่ตั้มมาได้พักใหญ่ ๆ แล้ว ก็เลยรู้สึกว่าเขานี่แหละที่บัวอยากจะใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของบัวกับเขา” พี่เขาเป็นคนอย่างไรบ้าง? “พี่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เขาดูแลเราตอนจีบยังไง ตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ คู่รักของเราไม่ใช่แบบเพอร์เฟกต์ แต่ว่าเราก็พยายามประคับประคองชีวิตคู่ของเราให้มันโอเค มันไม่ใช่แค่คู่รัก เขาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่ บางทีก็เป็นพ่อ สอนเราเรื่องต่าง ๆ ก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะรอไปทำไม ฉันจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทำไม ฉันขอใช้ชีวิตอยู่กับเธอนี่แหละ รู้สึกแฮปปี้ คือมันเจอคนที่ใช่แล้ว เขานี่แหละที่เราอยากจะดูแล อยากที่จะอยู่กับเขา” บัวไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยใช่ไหม? “ใช่ คนนี้แบบคบเป็นเรื่องเป็นราว ตอนคบกันพี่ตั้มก็ไปมาหาสู่กับคุณแม่บัว ก็รู้สึกว่าคือจริงใจมาก ที่บ้านบัวก็รู้อยู่ว่า บัวเป็นลูกสาวคนเล็กมีพี่ชาย 3 คน ผู้ชายหลายคนก็ไม่กล้าจีบบัว ข่าวก็ชอบลงว่าพี่บีมหวงน้องสาว เขาก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกัน” เรียกสินสอดแพงไหม? “ไม่ได้เรียกอะไร บัวว่าเดี๋ยวนี้เรื่องสินสอดมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะเอาเท่าโน้นเท่านี้ เรารักกันที่ตรงไหนล่ะ” แล้วจะมีลูกเลยไหม? “คงยังค่ะ คงใช้ชีวิตด้วยกันก่อน แล้วบัวก็ยังรู้สึกว่ายังดูแลเขาได้ไม่ดี น่าจะรอก่อน รอให้พร้อมจริง ๆ” เรือนหอล่ะ? “กำลังสร้างอยู่ค่ะ ตรงข้ามบ้านพี่เขาเลย ที่แถวนวมินทร์ พี่เขาก็ไม่อยากไปไกลจากคุณพ่อคุณแม่เขา”

ด้านว่าที่เจ้าบ่าว ตั้ม เผยว่า “ผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้ว แล้วก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะ ๆ ตอนนี้เรายังไม่ได้แต่งงานกัน การจะไปต่างประเทศด้วยกันมันก็ดูไม่ดี พอผมรู้สึกว่าพร้อม ดูแลเขาได้ ก็แต่งงานเลยดีกว่า จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันให้มากที่สุด ตั้งแต่แรกเริ่มผมก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมจริงจังกับน้องเขา พอคบไปก็เข้าออกขออนุญาตถูกต้องตลอด ผมว่าหน้าที่การงาน ฐานะทุกอย่างผมพร้อมแล้ว ผมอยากมีครอบครัว ก็บอกพ่อแม่ว่าผมขอแต่งงานกับน้องได้ไหม ผมมั่นใจเขาเพราะว่าตลอดเวลาที่คบกัน เขาไม่เคยมีคนอื่นเลย เขาอาจจะยังเด็กไปบ้าง แต่ว่าข้อดีของเขามันหาในคนอื่นไม่ได้ ผมเลยคิดว่าคนนี้แหละ” คบกัน 3 ปีน้อยไปไหม? “ผมว่ากำลังดี นานเกินอาจจะจำเจ สั้นเกินอาจจะไม่รู้จักกันดี ผมไม่ได้อายุน้อยเกินไป คือถ้าเรามองว่าเป็นคนนี้มันก็ไม่น้อยหรือเยอะ บางคนคิดว่าอายุน้อยอาจจะเจอคนที่ดีกว่าได้ แต่ผมคิดว่าคนนี้อยู่พอแล้ว”

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 04 มีนาคม 2554
.

จม.จากลูกสาว + จม.ตอบจากพ่อ

จดหมายจากลูก(สาว)

กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพ

คุณพ่อคะ คุณแม่คะ เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าคะ
ผ่านมาเกือบครึ่งปีตั้งแต่หนูเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ หนูไม่ได้ติดต่อคุณพ่อคุณแม่เลย

หนูอยู่ที่นี่สบายดีค่ะ พี่มากเค้ารักหนู และดูแลหนูเป็นอย่างดี สงสัยหรือคะว่าพี่มากคือใคร
จำได้มั้ยคะวันที่หนูจากคุณพ่อคุณแม่ที่สถานีรถทัวร์เข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ รถทัวร์ที่หนูนั่งมาเกิดอุบัติเหตุใกล้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

หลังเกิดอุบัติเหตุ มีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังหนูเต็มไปหมดเลยค่ะ และมีคนขโมยกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าตังค์ไป

พี่มากเค้าเป็นเด็กปั๊มที่นั่นค่ะ พอรถชนกันเค้าก็เข้าไปช่วยปฐม พยาบาล เราเจอกันที่นั่นค่ะคุณพ่อ พี่เค้าเป็นคนดีมาก เราพูดคุยกันซักครู่ใหญ่ รู้สึกถูกคอกันมาก คุณแม่ขา นี่แหละมั้งคะ ที่เรียกว่า รักแรกพบ

พอเค้ารู้ว่าหนูยังไม่มีที่พัก ไม่มีญาติในกรุงเทพฯ และยังไม่รู้จะไปพักที่ไหน แถมยังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พี่มากเลยชวนหนูไปอยู่ด้วยกันที่หอพักใกล้ ๆ ปั๊มน้ำมันนั้น

ด้วยความตกใจและไม่มีที่พึ่งทำให้หนูรับปากพี่เค้าไปโดยไม่รู้ตัว แต่ว่าคุณพ่อคะ พี่มากเป็นคนดีมากค่ะ

เค้าไม่เคยแตะต้องตัวหนูเลย เราอยู่ด้วยกันประมาณ 2 เดือน พี่มากจึงขอหนูแต่งงานค่ะ หนูขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ก่อน แต่ด้วยความใกล้ชิดทำให้หนูไม่สามารถยั้งใจไว้ได้ จึงได้บอกตกลงพี่มากเค้าไป อภัยให้เรานะคะ นึกว่าเห็นแก่เด็กตาดำๆ ที่จะเกิดมาดูโลกนี้อีกไม่นานเท่าไร

หนูกำลังมีหลานให้คุณแม่ค่ะ คาดว่าการเรียนเทอมแรกนี้คงต้องพักไว้ก่อน หรือ ไม่ก็ต้องเลิกเรียนไปเลย เพราะว่าหนูคงต้องช่วยพี่มากหาเงินก่อนที่ท้องจะใหญ่ไปกว่านี้ พอลูกคลอดแล้วก็คงต้องอยู่เลี้ยงลูกอีก คงไปเรียนไม่ได้ เงินทองก็หมดไปทุกวันๆ แต่หนูก็ยังสุขใจดีค่ะ ไม่ต้องห่วง

คุณพ่อคุณแม่อย่าโกรธหนูนะคะ มันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ แต่หนูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะให้อภัย เมื่อคลอดลูกแล้ว
หนูจะพาพี่มากและลูกไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะ

ที่หนูเขียนจดหมายมาหาคุณพ่อคุณแม่วันนี้ มีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกค่ะ

ข่าวดีก็คือ ที่หนูเล่ามาทั้งหมดนั่น เป็นเรื่องไม่จริงค่ะ หนูล้อเล่นค่ะ!!
ส่วนข่าวร้ายก็คือ เทอมแรกหนูสอบได้ F 3 วิชา D 2 วิชา และ C- อีก 1 วิชา

เห็นมั้ยคะ ที่หนูสอบตก มันไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าที่หนูเล่ามาตั้งแต่ต้นหรอก ดีกว่าซะอีกจริงมั้ยคะ
ฉะนั้นอย่าโกรธหนูนะคะ

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง
หนูดา ที่รักของคุณพ่อคุณแม่

ป.ล. เงินที่คุณพ่อให้มาหมดแล้วล่ะค่ะถ้าคุณพ่อจะเห็นใจช่วยโอนเงินเข้าให้หนูด้วยนะคะ

*****************************************************

จดหมายพ่อตอบกลับมา


สวัสดีจ้ะ
ลูกรักของพ่อ

ที่ลูกเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่แรกนั่นน่ะ ทำเอาพ่อใจไม่ดีไปเลยเชียว พ่ออ่านจดหมายลูกได้แค่ครึ่งเดียวก็โกรธจัดจนไม่ได้อ่านต่อ เพราะว่าบันดาลโทสะ ทำให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันยกใหญ่

แม่เค้าไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเค้ารักลูกมาก คิดว่าลูกคงจะไม่ทำให้เค้าผิดหวัง แต่พ่อก็โมโหซะจนลืมตัวทะเลาะกับแม่อย่างแรง ลูกก็รู้ว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่

พ่อผิดเองที่ไม่รู้จักคิด รู้จักยั้งความโกรธ เราทะเลาะกันแรงมาก จนแม่เค้า......ล้มลง หัวใจวาย
ยา ที่เคยมีอยู่ในบ้านก็หาไม่เจอ พ่อพาแม่แกส่งโรงพยาบาลก็สายไปซะแล้ว พ่อกำลังเศร้ามากคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเกิดจากพ่อไม่อ่านจดหมายของแกให้จบซะก่อน แม่ก็เลยมีอันเป็นไป

อ้อ พ่อมีข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับลูก

ข่าวดีคือแม่แกยังอยู่สบายดีไม่มีอะไร พ่อล้อเล่น

ข่าวร้ายคือแม่เค้าเสียไพ่ เลยไม่มีเงินส่งไปให้ลูก
แต่มันก็ยังดีกว่าที่แม่เค้าจะเป็นอะไรไปใช่ไหมล่ะ

ปล. หวังว่าลูกคงอ่านจดหมายจนจบนะ ไม่ใช่ตกใจตะลีตะเหลือกไปฆ่าตัวตายซะก่อน

รักลูกมากจ้ะ
พ่อ

ที่มา: forward mail
.

Thursday, March 3, 2011

(เผชิญ)กันซึ่งๆหน้า:face-to-face

สำนวนสแลง face-to-face ให้ความหมายในลักษณะ อยู่ต่อหน้า(อีกคน) แบบเผชิญหน้ากัน หรือ แบบตรงกันข้ามกัน

พวกเขาอภิปรายกันซึ่งๆ หน้า They are doing a face-to-face discussion.

ในการจัดการยุคใหม่ การพูดคุยกันซึ่งๆ หน้า ดีกว่าการสื่อสารทางอีเมล In modern management, face-to-face communication is better than email communication.

ฉันเพิ่งทำผ่านการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า I just did a face-to-face interview.

นี่เป็นการอภิปรายถกเถียงแบบเผชิญหน้าครั้งแรกของพวกเขาที่ออกทีวี It is their first face-to-face debate on TV.

เขาได้มีโอกาสพบท่านประธานแบบเผชิญหน้า (อยู่ต่อหน้าซึ่งกันและกัน) He gets a chance to met the president face-to-face.

สำนักงานที่พวกเขาทำงานอยู่ตรงข้ามกันเพียงข้ามถนน They work in offices face-to-face across the street.

คุณครูได้อยู่เห็นกันซึ่งหน้ากับเด็กชายที่ถามคำถามอันเฉลียวฉลาด The teacher came face-to-face with the boy who ask genius questions.

เธอจะพบคู่เดททางอินเตอร์แบบเห็นหน้าซึ่งกันและกันเป็นครั้งแรก She will see her online date face-to-face for the first time. ระวังไว้ Be careful.

Dr.SoS

. . .

Wednesday, March 2, 2011

ตอบแทนผู้เสียสละ(ตาย)ในหน้าที่ราชการ

มีเรื่องราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสบภัย จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือทุพพลภาพมาให้รับทราบ

เรื่อง นี้ไม่ค่อยได้รับรู้กันอย่างแพร่หลายมากนัก ทั้งๆที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นได้เสียสละตัวเองอย่างใหญ่ หลวงเพื่อชาติบ้านเมืองซึ่งย่อมต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากรัฐเพื่อเป็น การตอบแทนในวีรกรรม

ทั้งนี้ นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปเรื่องราวมาให้ทราบว่า

คณะ รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือแก่บุตรของเจ้า หน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามยาเสพติด ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยมีการให้ความช่วยเหลือให้เป็นทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนจนจบปริญญาตรี ดังนี้

1.เงินยังชีพรายเดือน อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 บาท เด็กเล็ก/กศน./ปวช./มัธยมศึกษา 1,500 บาท ปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. 2,500 บาท

2.เงิน ทุนการศึกษารายปี ปฐมวัย/กศน. 5,000 บาท อนุบาล/ประถมศึกษา 6,000 บาท มัธยมศึกษา/ปวช. 10,000 บาท ปริญญาตรี/อนุปริญญา/ปวส. 20,000 บาท

การ ยื่นขอรับความช่วยเหลือ ให้ยื่นขอรับทุน ยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อหน่วยงานต้นสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้ศูนย์ประสานการช่วยเหลือ ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระเบียบของทางราชการอยู่แล้วในเหตุเดียวกัน นี้ ให้ได้รับทุนการศึกษาทางเดียว

กลไกการช่วยเหลือมีคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่ บุตร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เรียกย่อว่า "คทช." มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 08-1804-6777 หรือศูนย์ประสานการช่วยเหลือฯ โทร.0-2828-6270 หรือดูรายละเอียดที่ www.opm.go.th หัวข้อ ศูนย์ประสานการช่วยเหลือทุนการศึกษาฯ

เรื่องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐยังไม่ค่อยทราบ และมีผู้ยื่นขอรับสิทธิน้อยมาก จึงบอกกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน.

"ซี.12"

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ ซี.12 2 มีนาคม 2554

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ หรือ นบส.2 ของสำนักงาน ก.พ. เริ่มรายการปฐมนิเทศในวันที่ 2 มีนาคม 2554 นี้

มีข้าราชการระดับ รองอธิบดี ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าร่วมโครงการ 42 รายจากหลายส่วนราชการคือ

1.นาง ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 2.นายนิพิฐ อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 3.นางศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4.นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 5.นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 6.นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 7.นางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 8.นายสามารถชาย จอมวิญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสฯ 9.นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง

11.นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12.นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 13.นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 14.นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15.นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 16.นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 17.นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 18.นายทศพร นุชองค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 19.นายนิวัตชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 20.นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

21.นาย ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ 22.นายสันติ บุญประดับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 23.นายวีระชัย นพสุวรรณวงศ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 24.นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 25.นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 26.นายสุนทร เพิงมาก รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 27.นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 28.พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 29.นายณรงค์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 30.นายประวิทย์ เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

31.นายพานิช จิตร์แจ้ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 32.นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 33.นายจรูญ นราคร รองอธิบดีกรมการศาสนา 34.นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 35.นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 36.นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 37.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ 38.นายปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 39.นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 40.แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 41.นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 42.นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นบส.2 รุ่นนี้จะอบรมร่วมกันไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2554.

"ซี.12"

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554
.

(ไอ้)งั่ง: moron,

เราคงรู้คำ stupid กันดี ซึ่งเป็นคุณศัพท์ (adjective) และมี stupidity เป็นคำนาม ที่ให้ความหมายในเชิง โง่ งี่เง่า เซ่อ สมองทึบ มึนงง หัวทึบ อวิญญู ขี้เท่อ น่าเบื่อ โง่เขลา ขี้เลื่อย โฉดเขลา ปัญญานิ่ม เป๋อ เหงาหงอย เด๋อด๋า

ถ้าบอกว่า เขาไม่ได้งี่เง่าเซ่อซ่า ก็พูดง่ายๆ ว่า He is not stupid.

คำ stupid ในความหมาย"เบื๊อก" [ADJ] หรือ "เซ่อ,ทึ่ม" อาจใช้คำอื่นได้เช่น foolish, idiotic, silly, dim-witted, dull,

อีกคำที่เราสามารถใช้แทน stupid ในเชิง งี่เง่า ปัญญาอ่อน ก็คือคำว่า moron อันเป็นกล่าว ในเชิงความคิดหรือปัญญา แบบคนปัญญาอ่อน (ไอ้)งั่ง คนโง่ จริงๆ แล้ว moron หรือ moronity (n) ความพิการทางสมอง หรือ คนปัญญาอ่อน โดยมี moronic[Adj] หมายถึง"ซึ่งปัญญาอ่อน" ดังนั้นบุคคลที่เป็น moron เป็นบุคคลที่มีระดับสติปัญญา (I.Q.) ระหว่าง 50-69 จัดเป็นคนโง่มาก หรือ คนทึ่ม ถือว่าน่าสงสารอย่างยิ่ง

Dr.SoS
.

Tuesday, March 1, 2011

(คิดว่า)บริสุทธิ์ไว้ก่อน: Presumed Innocent

ในทางกฎหมายเราไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้ต้องหาเป็นคนที่กระทำความผิด แต่ต้อง(คิดว่า)บริสุทธิ์ไว้ก่อน ภาษาอังกฤษเรียก Presumed Innocent คือจนกว่าจะหาหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่า ผู้ต้องหา เป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง ๆ

แต่กระนั้น คุณจะไว้ใจใครได้ Can you trust anyone?

คำว่า Presume นั้น หมายถึง สันนิษฐาน เข้าใจ คาดเดา ทึกทัก เหมา โมเม เชื่อเอาว่า คือเป็นลักษณะคิดไว้ก่อน

ผู้ที่กล่าวหาหรือฟ้องผู้ต้องหา ว่าเป็นคนที่กระทำความผิด เรียกว่า prosecutor คือ ฝ่ายโจทก์ ถ้าเป็นคดีที่อัยการฟ้อง prosecutor ก็คือ ฝ่ายอัยการ

ส่วนฝ่ายจำเลย(ฝ่ายผู้ต้องหา)เรียกว่า defendant หรือ the accused

ทนายฝ่ายจำเลย เรียกว่า defense attorney หรือ defense lawyer ทนายจำเลยที่คล่องแคล่ว
เรียก fluent defense lawyer

อัยการประจำเขตพื้นที่เรียกว่า District Attorney เรียกย่อว่า DA

การถูก"กล่าวหา"ว่ากระทำความผิดเรียกว่า charge เช่น เขาถูกกล่า่วหา่ว่าฆ่าคนตาย He is charged with murder.

นักกฎหมายรู้ดีว่ากฎหมายมันทำงานยังไง รู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ Lawyer knows the way the law works in practice as well as in theory. เขารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมาย He knows the strengths and weaknesses of law.


ในภาพยนต์เรื่อง Presumed Innocent (1990) ได้ มีประโยคที่น่าสนใจ เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของอัยการ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผมเป็นอัยการ I'm a prosecutor. ผมมีธุระหน้าที่ในการกล่าวหา ในการตัดสิน(ที่จะฟ้องคดี) ในการลงโทษ I'm part of the business of accusing, judging and punishing. ผมค้นหาหลักฐานการกระทำความผิด ของผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวมายังห้อง(พิจารณาคดี)นี้ ก่อนผู้ต้องหารายอื่น I explore the evidence of a crime and determine who is charged, who is brought to this room to be tried before his peers. ผมใคร่นำเสนอหลักฐานแก่คณะลูกขุน (คณะตุลาการ) อันแสดงถึงผู้ต้องหาทั้งหลายจงใจกระทำ (มีเจตนากระทำความผิด) I present my evidence to the jury and they deliberate upon it. จะต้องบอกให้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ They must determine what really happened. ถ้าบอกไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาสมควรที่จะต้องปล่อยตัวเป็นอิสระ หรือควรถูกลงโทษ If they cannot, we will not know whether the accused deserves to be freed or should be punished. ถ้าเราไม่สามารถหาความจริงได้ แล้วเราจะหวังอะไรได้จากกระบวนการยุติธรรม If they cannot find the truth, what is our hope of justice?

เขาอยู่ในฉากฆาตกรรม และเขาก็ได้โทรศัพท์ไปยังอพาร์ทเม้นของเธอในวันก่อนๆก่อนที่เธอจะตาย He was at the murder scene and had been placing phone calls to her apartment in the days prior to her death.

เริ่มแรกพยานหลักฐานที่มัดตัวเขาดูเหมือนจะชัดเจน แต่ก็เกิดข้อสงสัยมากขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีความ The evidence against him initially seems strong, but more questions emerge during his trial.

เขาเป็นผู้กระทำผิดจริงๆหรือเปล่า Is he really guilty?

หรือว่า ต้อง Presumed Innocent ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ คือ จนกว่าจะหาหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่า ผู้ต้องหา เป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง ๆ หรือว่า ควร Never presume anything
Dr.SoS
.