Tuesday, March 1, 2011

(คิดว่า)บริสุทธิ์ไว้ก่อน: Presumed Innocent

ในทางกฎหมายเราไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้ต้องหาเป็นคนที่กระทำความผิด แต่ต้อง(คิดว่า)บริสุทธิ์ไว้ก่อน ภาษาอังกฤษเรียก Presumed Innocent คือจนกว่าจะหาหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่า ผู้ต้องหา เป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง ๆ

แต่กระนั้น คุณจะไว้ใจใครได้ Can you trust anyone?

คำว่า Presume นั้น หมายถึง สันนิษฐาน เข้าใจ คาดเดา ทึกทัก เหมา โมเม เชื่อเอาว่า คือเป็นลักษณะคิดไว้ก่อน

ผู้ที่กล่าวหาหรือฟ้องผู้ต้องหา ว่าเป็นคนที่กระทำความผิด เรียกว่า prosecutor คือ ฝ่ายโจทก์ ถ้าเป็นคดีที่อัยการฟ้อง prosecutor ก็คือ ฝ่ายอัยการ

ส่วนฝ่ายจำเลย(ฝ่ายผู้ต้องหา)เรียกว่า defendant หรือ the accused

ทนายฝ่ายจำเลย เรียกว่า defense attorney หรือ defense lawyer ทนายจำเลยที่คล่องแคล่ว
เรียก fluent defense lawyer

อัยการประจำเขตพื้นที่เรียกว่า District Attorney เรียกย่อว่า DA

การถูก"กล่าวหา"ว่ากระทำความผิดเรียกว่า charge เช่น เขาถูกกล่า่วหา่ว่าฆ่าคนตาย He is charged with murder.

นักกฎหมายรู้ดีว่ากฎหมายมันทำงานยังไง รู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ Lawyer knows the way the law works in practice as well as in theory. เขารู้จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมาย He knows the strengths and weaknesses of law.


ในภาพยนต์เรื่อง Presumed Innocent (1990) ได้ มีประโยคที่น่าสนใจ เกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของอัยการ ซึ่งกล่าวไว้ว่า ผมเป็นอัยการ I'm a prosecutor. ผมมีธุระหน้าที่ในการกล่าวหา ในการตัดสิน(ที่จะฟ้องคดี) ในการลงโทษ I'm part of the business of accusing, judging and punishing. ผมค้นหาหลักฐานการกระทำความผิด ของผู้ต้องหาที่ถูกนำตัวมายังห้อง(พิจารณาคดี)นี้ ก่อนผู้ต้องหารายอื่น I explore the evidence of a crime and determine who is charged, who is brought to this room to be tried before his peers. ผมใคร่นำเสนอหลักฐานแก่คณะลูกขุน (คณะตุลาการ) อันแสดงถึงผู้ต้องหาทั้งหลายจงใจกระทำ (มีเจตนากระทำความผิด) I present my evidence to the jury and they deliberate upon it. จะต้องบอกให้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ They must determine what really happened. ถ้าบอกไม่ได้ เราก็ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาสมควรที่จะต้องปล่อยตัวเป็นอิสระ หรือควรถูกลงโทษ If they cannot, we will not know whether the accused deserves to be freed or should be punished. ถ้าเราไม่สามารถหาความจริงได้ แล้วเราจะหวังอะไรได้จากกระบวนการยุติธรรม If they cannot find the truth, what is our hope of justice?

เขาอยู่ในฉากฆาตกรรม และเขาก็ได้โทรศัพท์ไปยังอพาร์ทเม้นของเธอในวันก่อนๆก่อนที่เธอจะตาย He was at the murder scene and had been placing phone calls to her apartment in the days prior to her death.

เริ่มแรกพยานหลักฐานที่มัดตัวเขาดูเหมือนจะชัดเจน แต่ก็เกิดข้อสงสัยมากขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีความ The evidence against him initially seems strong, but more questions emerge during his trial.

เขาเป็นผู้กระทำผิดจริงๆหรือเปล่า Is he really guilty?

หรือว่า ต้อง Presumed Innocent ถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ คือ จนกว่าจะหาหลักฐาน หรือพิสูจน์ได้ว่า ผู้ต้องหา เป็นผู้ที่กระทำความผิดจริง ๆ หรือว่า ควร Never presume anything
Dr.SoS
.

No comments:

Post a Comment