Wednesday, September 30, 2009

ลิงสอนวิถีแห่งความสุข Monkeys teach the way to happiness

ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์แสนสาหัส นานานับประการ โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กิเลส ตัณหา โมหะ โทสะ โลภะ ฯลฯ จริง ๆ พระพุทธองค์ได้สอนอริยสัจ (ความจริงอันประเสริฐ) 4 ประการ (THE FOUR NOBLE TRUTHS) ไว้กว่า สองพันห้าร้อยปีมาแล้ว อันได้แก่ 1. ทุกข์ The Noble Truth of Suffering 2. สมุทัย (สาเหตุแห่งทุกข์) The Noble Truth of the Cause of Suffering 3. นิโรธ (ความดับทุกข์) The Noble Truth of the Cessation of Suffering และ 4. มรรค(8) วิธีดับทุกข์ The Noble Truth of the Way to the Cessation of Suffering


จากการที่ได้เคยมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น ที่เมือง Nikko แล้ว พบเห็นลายไม้แกะสลัก ลิง 3 ตัว ซึ่งลิงสามตัวนี้เอามือ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก "See no evil, speak no evil, hear no evil" in monkeys' childhood ซึ่งนับเป็นปริศนาธรรม ที่สำคัญที่อาจช่วยลดทุกข์ได้การไม่รับรู้สิ่งต่าง ๆ (สารพิษ) ที่เข้ามาก่อให้เกิดทุกข์ อันเกิดจากการมองเห็น การได้ยิน และการได้พูด จะทำให้ชีวิตมีสุขเพิ่มขึ้น เพราะเราปิดกั้นความชั่วร้ายไม่ให้เข้าสู่ตัวและหัวใจ

สุญญตาธรรม

เปรียบจิตคน เหมือนลิง กลิ้งไปมา
หัดปิดหู ปิดตา ปิดปากบ้าง
ไม่ยินดี ยินร้าย สิ่งต่างต่าง
ปล่อยจิตวาง ว่างไว้ ไร้ตัวกู

เมื่อจิตว่าง วางได้ ไร้ตัวตน
ไม่ต้องมัว สะละวน ปิดตาหู
มีสิ่งใด ให้เห็น ให้ตาดู
สักแต่รู้ จิตไม่ยึด ไม่เกาะตาม

อันความทุกข์ มีได้ เพราะใจยึด
ดิ้นไม่หลุด ติดพัน เพราะใจหาญ
กล้าไปแต่ง เป็นตัวกู ของกูตาม
มีแต่พาล ให้เกลือกกลั้ว ในชั่วดี

อันจิตว่าง ใจว่าง ตามแต่เดิม
ไม่ต้องเสริม ไม่ต้องตัด ให้บัดสี
ปล่อยจิตใจ เป็นธรรม- ชาติดี
ทุกอย่างมี ล้วนไม่หลุด ไม่ติดใคร

อันความว่าง ว่างอยู่แล้ว ตามธรรชาติ
ไม่ต้องอาจ ไปเสริมแต่ง ให้ว่างใหม่
ธรรมชาติ ล้วนสมบูรณ์ อยู่ภายใน
หัดเข้าใจ เช่นนั้นเอง ในตัวเรา

หัดฝึกจิต ให้แยบคาย เมื่อผัสสะ
ใช้ตบะ ใช้ปัญญา อย่าได้เขลา
เมื่อกระทบ อย่ากระเทือน เป็นตัวเรา

ปล่อยให้เขา เป็นธรรม ของเขาเอย

อันความรู้ ในธรรมขั้น สุญญตา
อย่าเพ่งหา ในที่ใด สหายเอ๋ย
ตถตา แจ้งอยู้แล้ว ตามที่เคย
ฝึกให้เคย ทุกสิ่งว่าง แล้วในตัว

นพ.ดิลก พูนสวัสดิ์

ที่มาของกลอน: http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=51173

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

60 ปี ประเทศจีน (แล้วย้อนมองไทย เฮ่อ เหนื่อยใจ ..)

วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ประเทศจีน หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การปกครองของ พรรคคอมมิวนิสต์จีน จะมีอายุครบ 60 ปีพอดี คนจีนถือเป็น วันแซยิด ดังนั้น วันชาติจีน ปีนี้ รัฐบาลจีนจึงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต แบ่งเป็นหนังสือถึง 20 เล่มตามหัวข้อต่างๆตามแบบฉบับของจีน เพื่อฉลองวันแซยิดประเทศจีน

เขียน ถึงประเทศจีนแล้ว ผมก็อดคิดถึงประเทศจีนในอดีตที่เคยไปสัมผัสมาเมื่อ 30 กว่าปีก่อนไม่ได้ ประเทศจีนวันนั้นกับวันนี้ต่างกันลิบลับเหลือเกิน

ผม ไปเยือนจีนครั้งแรก หลังจาก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี บินไปเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 เพียงหนึ่งเดือน โดยไปในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลจีน ได้นอนในบ้านพักรับรองของรัฐบาล สมัยนั้นจีนยังเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัว และเป็นผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยจับ อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลไทยด้วย

เรา ไปกัน 5 คน เป็นสื่อไทยกลุ่มแรกที่ไปจีนหลังเปิดความสัมพันธ์ การได้เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลจีน ก็เพราะการอนุเคราะห์ของ คุณวรรณไว พัธโนทัย ซึ่งมีฐานะเป็นตัวประกันและเป็นบุตรบุญธรรมของ นายกฯโจวเอนไล ตอนนั้นพวกผมเป็นนักข่าวรุ่นกระทงสนิทสนมกับ ดร.มั่น พัธโนทัย และ วรรณไว พัธโนทัย ลูกชายของ ครูสังข์ พัธโนทัย ซึ่งเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้เกิดขึ้น

เมืองจีนสมัยนั้น ยังเป็นคอมมิวนิสต์จ๋า ผู้คนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเพียงสองสีเท่านั้น คือสีดำกับสีน้ำเงิน กรุงปักกิ่ง ยังใช้จักรยานสองล้อเป็นพาหนะหลัก การสื่อสารก็มีแต่ทีวีวิทยุรัฐบาล และหนังสือพิมพ์บนกำแพง นครเซี่ยงไฮ้ ก็ยังเก่าโกโรโกโสสกปรกเพราะถูกทอดทิ้งไปนานปี สภาพต่างจากปัจจุบันหน้ามือเป็นหลังมือ

จนกระทั่งมังกรร่างเล็ก "เติ้งเสี่ยวผิง" ขึ้นเถลิงอำนาจเป็นผู้นำจีนในปี 2521 ประกาศใช้นโยบาย 4 ทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ไม่ว่าแมวดำแมวขาวขอให้จับหนูเป็นก็ใช้ได้" ดำเนินนโยบาย เปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ยอมรับทุนนิยมตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 30 ปีให้หลัง วันนี้ ประเทศจีน เติบใหญ่กลายเป็น มหา

อำนาจเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯและญี่ปุ่น

วันนี้ ประเทศจีน มีประชากรกว่า 1,330 ล้านคน (ตัวเลขปี 2551) มีจีดีพี 5.33 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ตัวเลขปี 2550) รายได้ประชากรต่อหัว

ต่อปี พุ่งขึ้นเป็น 8,788 ดอลลาร์ สัดส่วนความยากจนของคนจีนลดลงจากร้อยละ 65 เมื่อปี 2524 เหลือเพียงร้อยละ 4 ในปี 2550 ทำให้คนจีนกว่า 1,000 ล้านคน เงยหน้าอ้าปากยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาอยู่เหนือระดับเส้นความยากจน

การ เฉลิมฉลอง 60 ปีวันชาติจีน นอกจากขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ที่ใช้ผู้แสดงกว่า 200,000 คนแล้ว รัฐบาลจีนยังจัดให้มีการสวนสนามของกองทัพจีน แสดงแสนยานุภาพของกองทัพและอาวุธยุทธภัณฑ์ใหม่ๆที่ผลิตจากประเทศจีนอีกด้วย

จะ มีการนำอาวุธที่ผลิตในจีน 52 ชนิด กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาวุธที่ผลิตขึ้นใหม่ และเพิ่งนำออกแสดงในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกมาสวนสนามโชว์ มีตั้งแต่จรวดนำวิถีไปจนถึงปืนใหญ่ รุ่นใหม่ที่ทันสมัย

ในวันที่ 1 ตุลาคม รัฐบาลจีนประกาศล่วงหน้ามาหลายวันแล้วว่าจะมีการ ปิดสนามบินกรุงปักกิ่ง ประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า ไม่มีเที่ยวบินเข้าหรือออกจากกรุงปักกิ่ง เพื่อป้องกันการก่อการร้ายทางอากาศเหมือนกรณีตึกเวิลด์เทรดในสหรัฐฯ ตลอดช่วงเวลาการสวนสนามและการแสดงพาเหรด ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ใครจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งช่วงนี้ คงต้องตรวจสอบตารางบินกันให้ดี

ที่ น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ รัฐบาลจีนประกาศรบกับฝนฟ้า เพื่อเอาชนะธรรมชาติ ด้วยการระดมสรรพกำลังทางวิทยาศาสตร์ ฝืนธรรมชาติ ทำให้ "ฝนไม่ตก" ในช่วงที่มีการสวนสนามและเดินพาเหรดฉลองวันชาติปีที่ 60 ของจีน.

"ลม เปลี่ยนทิศ" 28 กันยายน 2552
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/pol/35814


วันนี้เล่าเรื่องการฉลอง "แซยิด 60 ปีประเทศจีน" ต่ออีกวันนะครับ สังคมจีนในโครงสร้าง 1 ประเทศ 2 ระบบ "สังคมนิยมคอมมิวนิสต์" กับ "ทุนนิยมตะวันตก" ที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ "ประเทศประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม" ตามนโยบาย ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา ผู้นำจีนคนปัจจุบัน ที่ว่ากันว่า ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐฯก็กำลังเดินไปในแนวทางนี้เช่นเดียวกัน

ที่น่าสนใจก็คือ อนาคตประเทศจีนหลังการแซยิด 60 ปี ซึ่งรัฐบาล จีนได้ใช้โอกาสนี้ วางแผนอนาคตประเทศล่วงหน้าไปอีก 50 ปีข้างหน้าแล้ว

เริ่ม ตั้งแต่สองปีก่อน รัฐบาลจีนได้มอบหมายให้ สถาบันวิทยา- ศาสตร์แห่งประเทศจีน ระดมสมองจัดทำ แผนพัฒนาประเทศจีนอย่างยั่งยืน (Blueprint for China's Sustainable Development) ในอีก 50 ปีข้างหน้า เพื่อประกาศใช้ในวันครบรอบ 60 ปีประเทศจีน

แผนพัฒนาประเทศจีนให้ ยั่งยืนชุดนี้ ประกอบด้วยหนังสือ 20 เล่ม แบ่งตามหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ไปจนถึงการศึกษา วัฒนธรรม และความยากจน ฯลฯ

ตามแผนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของจีนฉบับนี้ จีนประกาศจะกำจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปภายในปี 2593 หรืออีก 41 ปีข้างหน้า

ภาย ในปี 2563 อีก 11 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะไม่มี "อำเภอที่ยากจน" ภายในปี 2573 อีก 21 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะไม่มี "ตำบลที่ยากจน" ภายในปี 2583 หรืออีก 31 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะไม่มี "หมู่บ้านที่ยากจน" และภายในปี 2593 หรืออีก 41 ปีข้างหน้า ประเทศจีนจะไม่มี "ครอบครัวที่ยากจน"

เห็น วิสัยทัศน์ความยั่งยืนในอนาคตประเทศจีนแล้ว ก็ต้องชมว่ารัฐบาลจีนทำ ได้ดีเยี่ยม มีเป้าหมายที่ชัดเจน ดูจากผลงานในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าจีนทำได้

เมื่อย้อนมาเทียบกับ ประเทศไทย แล้วผมก็ได้แต่ว้าเหว่ เมื่อ 30 ปีก่อน ประเทศจีนล้าหลังประเทศไทยหลายสิบปี แต่ผ่านไป 30 ปี วันนี้ประเทศไทยล้าหลังจีนไปหลายสิบปี และอาจจะล้าหลังไปถึง 100 ปี ถ้าเอา "รถไฟกระสุน" ความเร็ว 250300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่จีนกำลังก่อสร้างเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งจะเสร็จในอีกสิบปีข้างหน้า

ด้าน "คุณภาพชีวิต" แผนพัฒนาฉบับยั่งยืนของจีนกำหนดว่า ภายในปี 2593 คนจีนจะมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 85 ปี การศึกษาในโรงเรียน เฉลี่ยจาก 8.2 ปี ในปัจจุบัน จะเพิ่มเป็น 14 ปี เพิ่มสัดส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 75 ควบคุมการขยายตัวของประชากร ที่ประมาณร้อยละ 0 ควบคุมอัตราการขยายตัวการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประมาณร้อยละ 0 และควบคุมอัตราการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ที่ประมาณร้อยละ 0 เป็นต้น

อนาคต ของประเทศจีนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษา โดยเฉพาะ อนาคตของรัฐบาลจีน ภายใต้การปกครองของ พรรคคอมมิวนิสต์จีน เพราะจีนกำลังผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและทางการทหารในเอเชียแล้ว และกำลังจะขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกหลังจากการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จนไม่เหมือนเดิม

ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา ผู้นำจีน กล่าวยืนยันในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีวันชาติจีนว่า "ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ใช่ทางเลือกสำหรับจีน" ตัวอย่าง ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย มีให้เห็นแล้ว ถ้าจีนเลือกประชาธิปไตยแบบตะวันตกเมื่อไร ชนกลุ่มน้อยหลายร้อยเผ่าใน 22 มณฑล จะลุกฮือขึ้นมาประกาศเป็นประเทศเอกราชเหมือนสหภาพโซเวียตตอนล่มสลายทันที

ดัง นั้น ในอนาคต ไม่ว่าประเทศจีนจะเจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ขนาดไหน ผมเชื่อว่า "พรรคคอมมิวนิสต์จีน" ก็ยังคงต้องครองอำนาจปกครองประเทศจีนต่อไป มิฉะนั้น จะคุมประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,300 ล้านคนเอาไว้ไม่อยู่

แต่จะ ต้องมีการ เปลี่ยนรูปแบบของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ไปสู่ การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างที่ ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา ผู้นำจีน เรียกว่า "ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม" เพื่อความเสถียรภาพของสังคม จีน เป็นวิธีการคิดที่ผมคิดว่าประเทศไทยเองก็น่าจะศึกษาเอาไว้.

"ลม เปลี่ยนทิศ" 29 กันยายน 2552
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/pol/35999

Friday, September 25, 2009

ลายมือผู้มีญาณวิเศษ Palmline / Handline of Wise Fantastic People


คนที่มีญาณหมายถึงคนที่รู้อะไรล่วงหน้า รวมทั้งการ วิเคราะห์เหตุการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำหรือมีความใกล้เคียง คนที่มีเส้นเหล่านี้ อาจจะถูกมองว่าเป็นคนงมงาย แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะศาสตร์ทุกศาสตร์ย่อมมีคุณค่าไม่ควรมองข้ามไป คนที่ชอบลบหลู่ ระวังให้ดี คนที่มีญาณเหมือนเป็นคนของเทพเจ้า

Wise-fantastic people are defined as people who know what statements, including analysis of future events accurately or the neighborhood event. People with these lines may be seen as ignorant people. But the truth is not. Each discipline should not be overlook its value. People like to look-down others better watch out because wise-fantastic people is percepts as god's people.


หมายเลข ๑-๑ Number 1-1
เป็นเส้นญาณโดยตรง สามารถรู้อะไรล่วงหน้าทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต ใครมีเส้นนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์
A wise-fantastic palm line runs from bottom of little finger to the bottom of the hand. This line gives advance prediction of the former, present and future events. A person who possesses this line is above all man.หมายเลข ๒-๒ Numbers 2-2
เป็นเส้นที่เกิดจากสมองที่โค้งลงสู่เนินจันทร์ ก็จัดว่าเป็นเส้นญาณได้ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าอะไรจะเกิด
From the figure, a palm line runs from bottom of the hand to the area between thumb and index finger. It is another wise-fantastic palm line, for analyzing what other events will occur.

หมายเลข ๓ Number 3
กากบาทลึกลับ สามารถรับรู้อะไรรวดเร็ว โดยมีลางบอกอะไรได้ล่วงหน้าและสามารถ บอกผู้อื่นให้ระวังได้ด้วย. Cross mystery palm-line gives speedy realization via prophecy of what is going to happen. This can tell what advance incidents and let nearby people to be careful with.

[ดูแม่น ๆๆ Highly accurate professional palmistry]

ต้อย ตุลา

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2552

ลายมือคนใจกว้าง Palmline / Handline of Generous Person


คนที่ใจกว้างไม่ได้หมายถึงคนร่ำรวย แม้แต่คนยากจนก็มีใจกว้างได้ เคยเห็นบ่อย ๆ คนรวยมักจะขี้เหนียว เวลาไปไหนกับคนที่จนกว่าไปกินอาหารด้วยกัน ก็ยังให้คนจนออกเงินให้อีก คนจนต้องอดออมไปทั้งเดือน ส่วนคนรวยไม่มีอะไรระคายเคืองเลย ขนหน้าแข้งยังไม่หล่นสักเส้นเดียว แสดงให้เห็นว่าคนร่ำรวยได้เพราะการเอาเปรียบคนอื่นมาตลอดเวลา ซ้ำยังจะเป็นคนร่ำรวยเพราะขี้โกงด้วย

Generous people are not necessarily referring to rich people. Even the poor people have often been generous to others while millionaire often skimpy. When having food together, the rich lets the poor to pay. Well, the poor has to save the whole month. The millionaire has no irritation, shin hairs do not drop a few lines. This shows that rich people exploit/take advantage of others all the time. Oh, also they are rich with sly, aren't they?

ความหมายตามลายเส้น Meaning the stripes of generous people.

หมายเลข ๑-๑ Numbers 1-1.

เส้นหัวใจที่ยาวถึงเนินพฤหัส แสดงถึงเป็นคนจริงใจต่อคนทั่วไป มีความมั่นคงในความรักเดียวใจเดียวและเสียสละได้
Topmost line shown in figure, the Long line (heart line) runs to just right below the index finger indicates sincerity to other people. Also, this tells faithful heart and love that can be sacrificed.หมายเลข ๒-๒ Number 2-2.

เส้นสมองที่ติดเส้นชีวิตและมีมุมกว้างระหว่างหัวใจกับสมอง ก็จะแสดงถึงความใจกว้าง ถ้าช่วงนี้แคบก็ใจแคบไปด้วย

The palm-line across your palm, brain Line attached lifeline (number 3) between wide angle and a heart with the brain. This represents openness. If this range is narrow, well, informing narrow-minded.

หมายเลข ๓-๓ Number 3-3.
เส้นชีวิตที่โค้งยาวสวยและมีเส้นยาวขนานกับเส้นชีวิต ซึ่งเรียกว่าเส้นคุ้มกัน หมายถึงสามารถช่วยเหลือคุ้มกันคนอื่นได้ด้วย.

Below your thumb, the lifeline that is beautiful long curves and align parallel to the long life line. This is called a defender line, also meaning to help defend others as well.

[ดูแม่น ๆๆ Highly accurate professional palmistry]

ต้อย ตุลา

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=492&contentId=22476

ไม่ใช่ว่างานมันยาก เราจึงไม่กล้าทำ แต่เป็นเพราะว่าเราไม่กล้า งานจึงยาก


โดยสัญชาตญาณ(ดิบ) คนเราส่วนมาก มักมีความกลัว (fear) หรือ จะเีรียกว่า ความขี้ขลาดก็ได้

โดยสัญชาตญาณที่สำคัญ-ของมนุษย์มีอยู่ 4 ประการ
1. กินอาหาร
2. หนีภัย ** = ความกลัวนั่นเอง
3. หลับนอน
4. สืบพันธุ์

เคยได้ยินคนพูด "กิน ขี้ ปี้ นอน" อันนี้นับเป็นสัญชาตญาณดิบ (human raw instincts / basic instincts) อย่างแน่นอน

ความกลัว เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อภัยอันตรายที่มาคุกคาม
ความกลัวที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ เป็นอารมณ์เชิงลบ (negative emotion) ของกระบวนการการตอบสนองของโครงสร้างสมอง ที่เ่รียกว่า neurobiology of fear

บางคนได้กล่าวไว้ว่า
ไม่ใช่ว่างานมันยาก เราจึงไม่กล้าทำ แต่เป็นเพราะว่าเราไม่กล้า งานจึงยาก

นั่นเพราะเรากลัวว่า จะทำงานได้ไม่ดี หรือ ไม่สำเร็จ

มันคงทุกข์ทรมาน หากเราต้องมีชิวิตอยู่ด้วยความกลัว

ดังนั้น คุณอาจลอง สัมผัสกับความกลัว แต่ก็กล้าที่จะทำ (เหมือนหนังสือ "Feel the Fear . . . and Do It Anyway" (r) โดย Susan Jeffers)

อย่าตื่นตระหนก จงมีสติ แล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับความกลัว เพื่อการมีชีวิตคุณภาพ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด Be calm & happy = Be calm & happy

Monday, September 21, 2009

ของขวัญแต่งงานหายที่สโมสรตำรวจ


เมื่อเดือนก่อน ได้มีโอกาสไปร่วมงานฉลองแต่งงาน ที่จัดขึ้นตอนกลางวัน ณ สโมสรตำรวจ ถนน วิภาวดีรังสิต และได้ให้ของขวัญแก่คู่บ่าวสาว และเพิ่งทราบจากเจ้าบ่าวว่า ของขวัญที่แขกให้ทั้งหมดถูกขโมย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่จัดงานแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม โปรดระวังดูแลของและทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ดี ทางที่ดีควรจัดหาคนดูแลเฉพาะ จึงเตือนมา ณ ที่นี้ เพราะขนาดจัดงานแต่งที่สโมสรตำรวจยังหายเลย

Friday, September 18, 2009

ลายมือคนอยากดังอยากรวย Handline / Palmline for Rich / Famous People


ความหมายตามลายมือ

หมายเลข ๑

นิ้วนางยาวเท่ากับนิ้วกลาง ความหมายโดยหลักที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ต้องมีความเด่นดังเกิดขึ้นได้ และมีหนทางสมหวังหรือไม่ก็แล้วแต่ความหมายของเส้นอื่นด้วยหมายเลข ๒-๒

แสดงถึงความสำเร็จที่สมหวังมีความ สามารถทางการเงินอันมหาศาลได้

หมายเลข ๓

เส้นสมองที่ตรงยาวดีสุดขอบมือ มีโอกาสเป็นนักแสดงที่เด่นดังและมีความสำเร็จในการงานก้าวหน้า

ความต้องการทางดังหรือความร่ำรวย จึงกล้าที่จะทำการเสี่ยงเรื่องการเงินได้ทุกวิถีทางที่จะได้เงิน.

ต้อย ตุลา


ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2552
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=16852&categoryID=503

ลายมือมีพลังอำนาจเหนือคน


คนที่มีพลังอำนาจใหญ่โต เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไปต้องดูที่หัวแม่มือเป็นหลัก คือต้องยาวได้สัดส่วน ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือหนาก็ได้ ขอให้มีความยาวและได้สัดส่วนกับนิ้วชี้ ก็จะบ่งอำนาจวาสนาที่มีสติปัญญาและความคิดที่มีพลังเหนือคนได้

ความหมายตามมือ

หมายเลข ๑

นิ้วหัวแม่มือยาวได้สัดส่วนกับนิ้วชี้ แสดงถึงพลังปัญญาและความคิดที่มั่นคงและมีความสำเร็จ

หมายเลข ๒-๒

เป็นเส้นคุ้มครองความสำเร็จและชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีความปลอดภัยในการต่อสู้หมายเลข ๓

กากบาทลึกลับ เป็นจุดสำคัญของการรู้ล่วงหน้า ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จและมีความปลอดภัย

หมายเลข ๔

นิ้วชี้ที่ยาวและได้สัดส่วนความยาวของนิ้วหัวแม่มือก็จะบ่งบอกถึงพลังอำนาจ วาสนาและสติปัญญาความคิดเหนือคนสามารถเอาชนะทุกอย่างด้วยพลังอำนาจที่เข้ม แข็ง.

ต้อย ตุลา

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2552
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=16852&categoryID=503

ลายมือบ้าอำนาจ Crazy for Power/Crazy Over Power Palmline


เป็นลายมือผู้นำ มีความตั้งใจที่จะเอา ชนะทุกอย่าง เพื่อให้ เกิดความสำเร็จ เพื่อการเป็นผู้นำ และแสวงหาอำนาจไม่หยุดหย่อน ถ้าอยู่ในมือที่ดี ก็จะเป็นผู้นำระดับโลก สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเรียบร้อย และมีความสำเร็จทุกอย่างเมื่อมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบสูง และเป็นที่พึ่งของคนได้ทั้งปวง

Doing everything, winning everything to gain power. Never stop yearning for power. Power therefore needed to be in a real good hand. All problems/barriers can be peacefully solved with high accountability. All people can happily rest on this kind of leader.

ความหมายตามลายมือ

หมายเลข ๑ #1

นิ้วชี้ที่ยาวมากเกือบเท่านิ้วกลาง และเท่ากว่าหรือยาวกว่าก็ตาม ยังแสดงถึง ความสำเร็จทางอำนาจทะเยอทะยานใฝ่สูงอยู่ตลอดเวลา Length of index finger is almost as long as middle finger or even longer. This indicates yearning for power at all time.หมายเลข ๒-๒ line 2-2

เป็นเส้นที่ดีประกอบหมายเลข ๑ ทำให้เกิดความสำเร็จและเป็นผู้นำระดับโลก เป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับ โลกและเหนือใคร ๆ ในโลก
This is a good line acting in accordance with #1, producing successes and leadership at a high rank level

ส่วนประกอบต่าง ๆ ยังมีอีกมาก. Yah, there are a lot more influential factors.

ดูแม่น ๆๆ Highly accurate professional palmistry.

ต้อย ตุลา

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 05 กันยายน 2552
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=503&contentId=18340