Friday, July 13, 2012

จงอยู่อย่างมี "พลัง" เพราะ....

จงอยู่อย่างมี "พลัง" เพราะ....

'พลังกาย' ทำให้เรา แข็งแรง
'พลังใจ' ทำให้เรา เข้มแข็ง
'พลังรัก' ทำให้เรา กล้าหาญ
'พลังความดี' ทำให้เรา ชนะความเลว
'พลังกตัญญ' ทำให้เรา สำนึก
'พลังเรียนรู้' ทำให้เรา ฉลาด

cr.Damrong Wongchotpinthong
จากหนังสือ : 10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง

มะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์

ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีผลงานด้านการศึกษาการเพาะปลูกพืชหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตมะนาวนอก ฤดูในวงบ่อ ซึ่งการปลูกมะนาวนอกฤดูเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัด ดินปลูกพืชอื่น ๆ ไม่เหมาะสม ผู้ที่สนใจสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ดี โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มะนาวจะมีราคาสูงทุกปี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แห่งนี้เล่าให้ฟังว่า การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ สามารถบังคับให้ออกดอก ติดผลตามวันเวลาที่เราต้องการได้ 100% ผลผลิตประมาณ 250-1,000 ผลต่อต้น ขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุต้น และการปฏิบัติดูแลรักษา และควรเป็นพันธุ์ที่ต้องการของตลาด มีการออกดอก ผลติดง่าย ให้ผลดก ผลขนาดใหญ่ เปลือกบาง น้ำมาก กลิ่นหอม และทนทานต่อโรคแมลง พันธุ์ที่ตลาดนิยม ได้แก่ พันธุ์แป้นรำไพ แป้นจริยา พิจิตร 1 และตาฮิติ เป็นต้น ส่วนพันธุ์พิจิตร 1 และพันธุ์ตาฮิติ เป็นมะนาวที่ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ที่ผล ใบ และลำต้นดีกว่าทุกพันธุ์

วงบ่อซีเมนต์ควรใช้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 80-100 เซนติเมตร สูง 40-60 เซนติเมตร ที่ก้นบ่อควรมีฝาซีเมนต์ขนาด 80-100 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้รากมะนาวหยั่งลงดินนอกก้นบ่อ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ควรวางวงบ่อเป็นแถว พื้นที่จำกัดควรวางแถวเดี่ยวระยะ 2x2 เมตร หรือ 2x3 เมตร แต่ถ้ามีพื้นที่เพียงพอ ควรวางวงบ่อแบบแถวคู่ 3x3 เมตร แต่ละคู่ห่างกัน 4 เมตร
ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินชั้นบนที่มีลักษณะเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยใช้อัตราส่วน ดินร่วน : ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก : แกลบดำ อัตรา 3 : 2 : 1 หรือ ดินร่วน : ปุ๋ยคอก :
ปุ๋ยหมัก : แกลบดำ อัตรา  3 : 1 : 1 : 1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตักใส่วงบ่อและกดดิน
หรือขึ้นเหยียบดิน โดยเฉพาะบริเวณขอบบ่อด้านล่างให้แน่นพูนดินสูงจากปากบ่อ 20-30 เซนติเมตร
นำต้นพันธุ์มะนาวจากต้นกิ่งตอน ต้นปักชำ หรือต้นต่อยอดที่สมบูรณ์แข็งแรงดี มาปลูกตรงกลางวงบ่อ โดยขุดหลุมเล็กน้อย รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100-150 กรัม/หลุม ใช้มีดกรีดก้นถุงพลาสติกสีดำโดยรอบ แล้วนำต้นมะนาวไปวางในหลุมกลบดินเล็กน้อย ใช้มีดกรีดถุงพลาสติกที่เหลือออก กลบดินแล้วกดดินให้แน่น ใช้ไม้ไผ่ปักหลักกันลมโยก แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำ ใช้สายยางรดน้ำหรือต่อระบบน้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ รดน้ำ 1-2 วันต่อครั้ง หรือวันละ 1 ครั้งเฉพาะตอนเช้า  ใส่ปุ๋ย หลังจากปลูกมะนาวได้ 1 เดือน โดยใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 + ปุ๋ยยูเรียเล็กน้อย อัตรา 100-150 กรัมหรือครึ่งกำมือต่อต้น ใส่เดือนละครั้งในระยะบังคับให้ออกดอกควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงอัตรา 100-150 กรัมต่อต้น ควรใช้เศษฟางข้าวหญ้าแห้ง แกลบดิบ กาบมะพร้าว ฯลฯ คลุมโคนต้น เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและคลุมวัชพืชในวงบ่อ
ต้นมะนาวที่จะบังคับให้ออกผลนอกฤดูนั้น ควรมีอายุอย่างน้อย 8 เดือนขึ้นไป ส่วนมะนาวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และเคยออกดอกติดผลแล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม ควรเด็ดดอกและผลมะนาวในฤดูออกให้หมดช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน ส่วนใหญ่จะมีฝนตกอยู่ควรงดการรดน้ำ พอถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายน ให้นำผ้าพลาสติกที่กันฝน ขนาดกว้าง 1–1.5 เมตร ยาว 1.5-2 เมตร มาคลุมรอบวงบ่อไว้ โดยให้ชายด้านหนึ่งมัดติดกับโคนต้นมะนาว ให้สูงจากพื้นดินปากบ่อ 20–30 ซม. คลุมไว้ประมาณ 10-15 วัน สังเกตใบมะนาวมีอาการเริ่มเหี่ยว ใบสลด อาจมีใบร่วงบ้างหรือเหี่ยวประมาณ 75-80% ให้นำผ้าพลาสติกออกแล้วให้น้ำพร้อมปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 100-150 กรัม ซึ่งถ้าต้นมะนาวสมบูรณ์ดีหลังจากให้น้ำและปุ๋ย 2 สัปดาห์ ต้นมะนาวจะผลิตาดอกหรือแตกใบอ่อนพร้อมออกดอก ช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลรักษาไม่ให้ศัตรูมาทำลายมะนาว โดยเฉพาะเพลี้ยไฟ ไรแดง และหนอนชอนใบ เป็นต้น

หลังจากมะนาวออกดอก ติดผลได้ 4-5 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสู้ตลาดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และช่วงเดือนที่บังคับไม่ควรปล่อยผลมะนาวที่แก่ แล้วอยู่บนต้นนาน ๆ เป็นการสิ้นเปลืองอาหารมาเลี้ยงผล อาจทำให้ต้นทรุดโทรมได้.
Kasettuathai@dailynews.co.

:: © 2554 บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด มะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์ - เกษตรทั่วไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

Thursday, July 12, 2012

เรียกคืน/เพิกถอน (วุฒิการศึกษา):: (degree) revoked

สังคมปั่นป่วนวุ่นวาย สังคมการศึกษาก็เช่นกัน .. มีการเรียกคืนวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในภาษาอังกฤษ การ เรียกคืน (เช่น วุฒิการศึกษา ) สามารถใช้ได้หลายคำ โดยเฉพาะคำ revoke ..


การเพิกถอนมติ = revoke a decision
การเพิกถอนพินัยกรรม = revoke a will
การถอนใบอนุญาต = revoke a licence

revoke = ถือเป็นการเรียกคืน/เพิกถอน/ยกเลิกอย่างเป็นทางการ cancel officially

มหาวิทยาลัยตัดสินใจเพิกถอน/เรียกคืน/ยกเลิก ใบปริญญาเอก ที่ได้ให้แก่นักศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2551
= The university decided to revoke the doctorate it had granted in 2008 to its student.


A university's decision to rescind, on the grounds of plagiarism, a PhD previously granted  มหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจยกเลิก (rescind)ปริญญาเอกที่ให้ไปก่อนหน้านี้ ในข้อหาทำซ้ำ(โดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือ ข้อหา copy นั่นเอง

on the grounds of = ในข้อหา

the university revoked her PhD degree มหาวิทยาลัยตัดสินใจเพิกถอน/เรียกคืน/ยกเลิก ใบปริญญาเอกของเธอ

มหาวิทยาลัยจัดการนักเรียนที่ทำผิดอย่างรุนแรงไม่ไว้หน้า = The university dealt with its guilty students very harshly.

มหาวิทยาลัยให้อำนาจคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ให้ทำใบอนุมัติสอบจบปริญญาเอกให้เป็นโมฆะย้อนหลัง
The university authorizes the student's dissertation committee to invalidate retroactively the doctoral examination approval form. (retroactively = ย้อนหลัง) (approval form = แบบฟอร์มอนุมัติ)


มหาวิทยาลัยสั่งให้นักเรียนส่งคืนใบปริญญา(เอก)ทันที ให้กับสำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัย The university also directs its student to promptly return the (doctoral) diploma, to the University Registrar.

Dr.SoS

Tuesday, July 10, 2012

จีน-ป้องกันคนจรจัด นอนใต้สะพาน

ที่มณฑลกวางโจวของจีน บริเวณใต้สะพาน/สะพาน/ถนนยกระดับ  ได้พบว่า มีการติดตั้งแท่งปูนแหลมสูงประมาณ 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) วางเรียงถี่ๆ เต็มพื่นที่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาคนจรจัดยึดเป็นพื้นที่อยู่อาศัย...

ประเทศจีนปัญหาการคนจรจัด (homeless) ยังคงเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตก  สถิติล่าสุด จากทั้งหมดประชากรจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคน ประมาณการว่าประชากรจีนมากถึง 200 ล้านคน อาศัยอยู่ตามท้องถนน ไม่มีบ้านพักเป็นหลักแหล่ง

มณฑลกวางโจว ตัดสินใจ ใช้วิธีก่อปูนแหลมสูง 20 เซนติเมตร วางเรียงถี่ๆ ป้องกันคนไร้บ้าน มา ยึดพื้นที่ใต้สะพาน ใต้ทางยกระดับ เป็นสถานที่หลับนอนและอยู่อาศัย หุงหาอาหาร ซึ่งการก่อไฟปรุงอาหาร ทำให้เกิดอันตรายตามมาอีกด้วย

:: Don't Let Me Down :: อย่าทำให้ฉันผิดหวัง

ความหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่หลายๆ อย่างบ่อยครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดหวังไว้

การคาดหวังกับคนอื่น อาจพูดในเชิงว่า อย่าทำให้(ฉัน พ่อ แม่ ครู เพื่อน)ผิดหวัง

ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ ได้ 3 แบบ

  • Don't make me disappointed.
  • Don't Disappoint Me
  • Don't Let Me Down

ชีวิตต้องมีความหวัง  ความหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่หลาย ๆ อย่างบ่อยครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดหวังไว้ โดยเฉพาะการคาดหวังกับคนอื่น เพราะบ่อยครั้ง เรายังทำให้ตัวเราเองผิดหวังเลย

ถ้าเราทำให้ใครบางคนผิดหวัง(ในตัวเรา) ก็สามารถบอกได้เป็นภาษาอังกฤษว่า
  • Sorry I disappoint you
  • Sorry I let you down
  • เสียใจ ที่ทำให้(พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ) ผิดหวัง

ผิดหวังได้ แต่อย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย .. เพราะถ้าถอยอาจชน(ตอ)ได้ ..

ขอให้มีความหวังทุกวัน ..

Dr.SoS
Monday, July 9, 2012

เลี้ยงลูกให้ได้ดี - หลวงพ่อจรัญ

:: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

คบพาลได้ผิด คบบัณฑิตได้ผล
คบคนชั่วทำตัวอับจน คบคนดีได้ผลจนวันตาย
เมาเพศหมดค่า เมาสุราหมดความสำคัญ
เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี
ไม่ใช่หมายความว่า เราเป็นคนชั่ว
แล้วเดินตามบัณฑิตไป จะเป็นบัณฑิตตามเขาไป
ให้เอาบัณฑิตมาไว้ในจิต พาลเอาออกไปเสีย

:: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เน้นไว้

- พ่อ แม่ อย่าทะเลาะกัน จงสร้างความดีให้กับลูก

งาม4 ที่ (1.แต่งตัวงาม งามด้วยเครื่องแต่งตัว เข้าสังคมได้ 2.งามด้วยหน้าตา 3.งามด้วยมารยาทและการพูดจา ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 4.มีน้ำใจงาม )

ความดี 4 แบบ (1. ดีด้วยชาตตระกูล 2.ดีด้วยทรัพย์สมบัติ  3.ดีด้วยมีวิชาความรู้  4.ดีที่มีศีลธรรม )

กตัญญู 4 อย่าง (1.รู้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ 2.รู้คุณกตัญญูของสถานที่-รู้คุณของการชีพการงาน 3.กตัญญูของความดี รู้พระคุณของความดีที่ทำให้เราเป็นคนดี 4.กตัญญูต่อตนรู้ รู้รักษาอวัยวะสุขภาพของตัวเอง ไม่มัวเมากับอบายมุขต่าง ๆ  )

- มีคุณธรรม มีวินัยภายใน คือ มีธรรมะ สะอาดใจ
- มีวินัยภายนอก คือ การแต่งตัวเรียบร้อย สะอาดกาย

- อดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้
- ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์
- ความสามารถ เป็นสมบัติของนักประกอบกิจ
- ความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดี

:: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

http://www.youtube.com/watch?v=1hJf-BSfPcQ&feature=related

โพลชี้คนไทยยังเคร่ง แนวคิด 'หญิงต้องรักนวลสงวนตัว'

รามคำแหงโพล สำรวจพบ ประชาชนร้อยละ 33.06 เห็นว่าคุณค่าผู้หญิงไทย อยู่ที่ความรักนวลสงวนตัว วอนให้เพิ่มบทลงโทษกรณีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด แต่เปิดกว้างให้นักเรียนหญิงที่ตั้งท้องกลับเข้ามาเรียนได้หลังคลอดบุตร...

เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.2555 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือรามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจบทบาทสตรีไทย ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2 เก็บข้อมูลจากประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด จำนวน 6,200 คน โดยผลการสำรวจพบว่า ในด้านการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรมีสิทธิ์ในด้านการเป็นผู้นำ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเท่าเทียมกัน ร้อยละ 27.74 รองลงมา คือ ผู้หญิงและผู้ชายควรมีความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา ร้อยละ 24.76 และเห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรมีความเท่าเทียมกันด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 21.53

ส่วนมุมมองของผู้ตอบแบบสำรวจต่อคุณค่าผู้หญิงไทยนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า คุณค่าผู้หญิงไทย อยู่ที่ความรักนวลสงวนตัว 33.06% รองลงมา เห็นว่าคุณค่าหญิงไทยอยู่ที่การมีความรัก ความอบอุ่น 20.60% และเห็นว่าคุณค่าหญิงไทยอยู่ที่ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 13.66

ในด้าน ความต้องการให้สตรีมีความเสมอภาค ประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ต้องการเปิดโอกาสให้สตรีดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รองลงมา คือ ต้องการให้เพิ่มบทลงโทษกรณีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด/ ถูกกดขี่เอาเปรียบทางเพศ และต้องการให้เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงที่ตั้งท้องกลับเข้ามาเรียนได้หลัง คลอดบุตร

* โพลชี้คนไทยยังเคร่ง แนวคิด 'หญิงต้องรักนวลสงวนตัว' ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555

ชาวเน็ตซาบซึ้ง หนุ่มวิศวะขายปลาหมึกปิ้งส่งตัวเองเรียน

โลกออนไลน์ซาบซึ้งสุดยอดแบบอย่างเยาวชนไทย หนุ่มวิศวะ ปี 2 สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ปั่นรถจักรยานปิ้งปลาหมึกขาย ส่งเสียตัวเองเรียน...
ท่ามกลางข่าวรุมเร้า ที่ฉุดภาพลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาไทย ให้ตกต่ำลงทุกขณะ ทั้งการก่อเรื่องก่อราว ตีรันฟันแทง เปิดหน้าอกโชว์เพื่อนชายในห้องเรียน และส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระ เช่น ไล่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ใบละเป็นหมื่นเป็นแสน ห่วงรักสวยรักงาม เพื่อหวังเข้าสู่วงการบันเทิง และแทบไม่เคยรู้จักการช่วยเหลือครอบครัว ทำงานเพื่อหาเงินจุนเจือค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้วยเหตุว่าปัจจุบัน หลวงท่านเปิดให้กู้ยืมเงินเรียนกันแล้ว
แต่ล่าสุด ชาวโลกออนไลน์ก็ได้ฮือฮากับการปรากฏตัวของ คลิปบนเว็บไซต์ยูทูบ ที่ถูกระบุว่าเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ที่ทำงานส่งเสียตัวเองเรียนด้วยการปั่นรถจักรยานตระเวนขายปลาหมึกย่าง ตามหน้าสถานบันเทิงใน จ.เชียงใหม่ ยามค่ำคืน

คลิปดังกล่าวถูกระบุว่า จัดทำโดยกลุ่มงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของ นายจักรพงษ์ ประทุมมา หรือ "ไผ่" นักศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ (วศบ.เครื่องกล ปี 2) ที่บากบั่นส่งตัวเองเรียนด้วยการขายปลาหมึกย่าง ตามสถานบันเทิงใน จ.เชียงใหม่ โดยนายจักรพงษ์ ได้ระบุในคลิปดังกล่าวว่า ตนต้องปั่นรถจักรยานเก่าๆ ตระเวนขายปลาหมึกย่างตามหน้าสถานบันเทิงในช่วงนอกเหนือเวลาเรียน เพื่อส่งเสียตัวเองร่ำเรียน ด้วยเหตุว่าเงินที่ทางบ้านส่งมาให้เรียนนั้นไม่เพียงพอ เพราะทางบ้านฐานะยากจน ถึงจะเหน็ดเหนื่อย แต่ตนก็ไม่เคยคิดท้อถอย หรืออายที่ต้องมาทำงานเช่นนี้ โดยปกติตนจะไปขายปลาหมึกย่างตามหน้าสถานบันเทิงถึงประมาณเที่ยงคืน แต่หากเป็นช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะขายอยู่จนกระทั่งถึงประมาณตี 2 หรือตี 3 เพราะอยากจะส่งเสียตัวเองให้เรียนจนถึงที่สุด
ส่วนคติประจำใจของตัวเองคือ เวลาทุกวินาทีที่มี ตนจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุด และสัญชาตญาณของคน มันต้องมีความอายอยู่แล้ว เลือกเอาระหว่าง อาย หรืออด
ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไป ปรากฏว่ามีชาวโลกออนไลน์มาแสดงความชื่นชม เด็กหนุ่มผู้มีความพยายามรายนี้อย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่จะให้กำลังใจและอวยพรให้ประสบความสำเร็จ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UUZjSE9eOT0#t=0s
** ชาวเน็ตซาบซึ้ง หนุ่มวิศวะขายปลาหมึกปิ้งส่งตัวเองเรียน ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555


Friday, July 6, 2012

ตั้งกรรมการสอบทัวร์บขส.คว่ำใน 7 วัน

ชัชชาติ” สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรถทัวร์บขส.กทม.-เกาะพงันคว่ำ ขีดเส้นภายใน 7 วัน พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้ม เร่งติดอาร์เอฟไอดี-จีพีเอส คุมความเร็ว หลังใช้กับรถตู้ได้ผลอุบัติเหตุลดลง...

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2555 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมการขนส่งทางบก ซึ่งดูแล บขส. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีรถโดยสารกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พลิกคว่ำ บนถนนสายสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช เป็นเหตุให้พนักงานประจำรถ ผู้โดยสารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งให้เสนอมาตรการทั้งระยะสั้น ระยาวยาวในการป้องกันอุบัติเหตุรถยนต์สาธารณะ โดยมีรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุในอนาคต ให้เวลาการสอบสวนภายใน 7 วัน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ให้ นโยบายกรม ฯ ไปแล้วว่า รถโดยสารสาธารณะ ต้องติดระบบเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และจีพีเอส เพื่อตรวจจับและควบคุมความเร็ว โดยที่ผ่านมาได้ติดตั้งระบบอาร์เอฟไอดี กับรถตู้สาธารณะทุกคันตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. แล้ว พบว่า รถตู้สาธารณะมีการระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น เนื่องจากหากขับเร็วเกินกว่ากำหนดจะต้องถูกปรับ 5,000 บาท  ส่งผลให้มีสถิติการอุบัติเหตุรถตู้สาธารณะลดลง และเร็วๆ นี้ กรมฯ จะติดตั้งที่รถทัวร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจจะให้มีการติดตั้งเร็วขึ้น

“ กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ว่า พอเกิดเหตุที จะต้องมีมาตรการเข้มออกมาที เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ให้นโยบายในการคุมเข้มไปแล้ว แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุอีก ก็ต้องมาดูว่า เกิดจากสาเหตุใดที่แท้จริง เพื่อหาทางป้องกันให้เข้มงวดมากขึ้น ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องวัวหายแล้วล้อมคอกกัน อย่างกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุด ไม่น่าจะมาจากอุปกรณ์รถไม่ดี เพราะรถเพิ่งนำมาใช้ 1 ปี 3 เดือน น่าจะมาจากเรื่องคน ซึ่งจะรอคณะกรรมการรายงานผลต่อไป"

ศาลสหรัฐฯ จำคุก 'ชายไทย' 6 ปี นำ 'ดีวีดีหนังโป๊เด็ก' เข้าประเทศ

ศาลแขวงลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา พิพากษาจำคุกชายไทยเจ้าของร้านอาหารไทยในรัฐยูทาห์ มีกำหนด 78 เดือน (6ปี) และคุมความประพฤติตลอดชีวิต จากความผิดนำดีซีดีหนังโป๊เด็ก จำนวน 36 แผ่นจากประเทศไทยเข้าสหรัฐอเมริกา...

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศ สหรัฐอเมริกา รายงานมาเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ว่า ผู้พิพากษา นายเจมส์ มาฮาน ผู้พิพากษาศาลแขวงลาสเวกัส รัฐเนวาดา ขึ้นบันลังก์อ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ลงโทษจำคุกนายมนู ปนาทกูล วัย 52 อดีตอาจารย์วิชาชีววิทยาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย มีกำหนด 78 เดือน (6 ปี) และยังถูกศาลสั่งควบคุมความประพฤติตลอดชีวิต (lifetime of supervised release) หลังจากรับโทษจำคุกครบถ้วนแล้วอีกด้วย จากความผิดฐานขนส่งวัตถุลามกเกี่ยวกับเด็ก (child pornography) เข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี นายเจมส์ มาฮาน ผู้พิพากษากล่าวกับนายมนูญว่า ตนเชื่อว่านายมนูจะถูกเนรเทศกลับประเทศไทยทันที หลังจากรับโทษจำคุกครบกำหนดแล้ว

นายมนู ปนาทกูล ซึ่งสำเร็จปริญญาโททางด้านการศึกษา ได้เดินทางจากประเทศไทยไปยังสนามบินแม็คคาร์เรน เมืองลาสเวกัส โดยสายการบินเกาหลี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2554 เพื่อจะเดินทางต่อไปยังเมืองเซ็นต์จอร์จ รัฐยูทาห์ มีกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร่วมกับญาติ แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาจับกุมเสียก่อน หลังตรวจพบว่านำแผ่นดีวีดีหนังโป๊ที่เขาซื้อมาจากเมืองไทยจำนวน 36 แผ่น ส่วนหนึ่งเข้าข่ายสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก

ข่าวระบุว่านายมนูได้ยอม รับผิดตามข้อหาอาญาว่าด้วยขนส่งวัตถุลามกเกี่ยวกับเด็ก โดยหวังว่าจะได้รับความปราณีลดหย่อนโทษจากศาล และระหว่างอยู่ในศาลได้ขอความกรุณาผู้พิพากษาโดยกล่าวผ่านล่ามนานกว่า 20 นาที ว่าขอให้ส่งตนกลับไปประเทศไทยแทนการจำคุกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสัญญาว่าจะบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพื่อปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ พร้อมกับขอความเมตตาจากผู้พิพากษาว่ามีภรรยาและบุตร 2 คนรอการดูแลอยู่ที่ประเทศไทย ปรากฏว่าผู้พิพากษาได้ปฏิเสธคำขอร้องของนายมนู แต่ได้สั่งลงโทษจำคุกนายมนูตามจำนวนปีที่ทนายของนายมนูร้องขอ คือ 78 เดือน

นาย โรเบิร์ต ดราสโกวิช ทนายความของนายมนู ปนาทกูล กล่าวว่า ตนและลูกความพึงพอใจมากกับคำพิพากษาของศาล และยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง เพราะโทษเดิมที่มีการพูดถึงคือการจำคุกนานถึง 20 ปี นอกจากนี้ อัยการเจ้าของคดียังพยายามร้องขอต่อศาลให้พิพากษาตัดสินจำคุกนายมนูนานถึง 121 เดือน (12 ปี) ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า กรณีที่คนไทยถูกจับกุมตัวระหว่างเดินทางเข้าประเทศอเมริกา เพราะมีแผ่นดีวีดี หรือวีซีดีลามกเกี่ยวกับเด็กนั้น ไม่ถือเป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ได้มีคนไทยถูกจับข้อหามีวัตถุลามกเกี่ยวกับเด็กในสหรัฐอเมริกา 6 คน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดา และรัฐอื่นๆ ทั้งๆ ที่ ทางสถานกงสุลไทย และกรมสารนิเทศ ได้เคยออกข่าวเตือนชาวไทยให้ระวังเรื่องการนำดีวีดี วีซีดี และไฟล์หนังลามกเกี่ยวกับติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าประเทศสหรัฐ อเมริกา

กาถูกจับได้จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเอาจริงกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำทารุณกรรม ทางเพศกับเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเอาผิดทั้งผู้ผลิต จำหน่าย เผยแพร่ และมีไว้ในครอบครัวอย่างรุนแรง อีกทั้งมีกฎหมายว่าด้วยการเอาผิดชาวอเมริกันที่เดินทางไปกระทำผิดทางเพศกับ เด็กในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานอิมมิเกรชั่น หรือ ICE (Immigration and Customs Enforcement) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มีการสร้างปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่า Operation Predator ขึ้นมาเมื่อปี 2003 เพื่อการการกระทำความผิดเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานรักษากฎหมายทุกระดับในประเทศและนานาชาติด้วย

::ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2555

Thursday, July 5, 2012

ถูก / ผิด :: Right / Wrong + อื่น ๆ

ความถูก(ต้อง) / ความผิด เป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางครั้งถึงกับอ่อนไหวไปเลย ในภาษาอังกฤษ ง่าย ๆ

ใช้ Right = (ความ)ถูก(ต้อง) หรือ สิ่งที่ถูก หรือ (ความ)เหมาะสม
[right คำเดียวกับที่แปลว่า ขวา หรือ ข้างขวา หรือ มือขวา]

righteousness(n) ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความเที่ยงธรรม

rightful(adj) ถูกกฎหมาย โดยชอบธรรม ยุติธรรม
rational เป็นไปตามเหตุผล ถูกเหตุผล
lawful ถูกต้องตามกฎหมาย  ชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ผิดกฎหมาย
proper เหมาะสม ถูกต้อง  สมควร
accurate (ADJ) ถูกต้อง // accuracy ความถูกต้อง

และ

ใช้ Wrong = ความผิด หรือ สิ่งที่ผิด


keep doing things wrong =
mistake ความผิดพลาด/ความสำคัญผิด/ข้อผิดพลาด
mistake of fact ความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
mistake of law ความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย (หรือ ความผิดพลาดของตัวบทกฎหมาย หรือ การตีความผิดพลาด)
common mistake ความสำคัญผิดร่วมกัน (คนโดยทั่วไปทำผิด)
mutual mistake  ความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน (ต่างคนต่างผิด)

keep making mistakes = ทำผิดเรื่อย ๆ

error ความเคลื่อนคลาด(ทำให้เกิดเป็นความผิด)

incorrect, inexact = ไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง


acknowledgment of error = ข้อแก้ตัว

; error ; fault ; blunder

พ่อสอนให้ผมเห็นสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด Papa always teaches me right from wrong

Dr.SoS

Tuesday, July 3, 2012

"บอกว่า"ตาย" :: pronounced dead

ในชีวิตคนเรา ความเป็นความตายเป็นเรื่องสำคัญมาก ทุกชีวิตย่อมมีคุณค่า มีความหมาย มีความแตกต่างไม่มากก็น้อย แต่ชีวิตก็เป็นไปตามสัจจะธรรม เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ตามวัฏจักรของธรรมชาติื

การที่หมอ จะบอกว่าใครตาย หมายถึง หมอได้ทำการตรวจสอบแล้วตามหลักแพทยศาสตร์  

(หมอบอก ว่าเขา) เขาตายแล้ว ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า "pronounced dead"

เช่น บอกว่า เขาได้ตายไปแล้ว "he was pronounced dead"

เขาหมดสติ He was falling unconscious. เขาถูกพา(ขึ้นเครื่องบิน)นำส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพ He was flown to a hospital in Bangkok, where he was pronounced dead. ซึ่งเป็นที่ที่(หมอบอกว่า)เขาเสีย(ตาย)แล้ว

  "Our thought and hearts are with his family."