Tuesday, July 10, 2012

:: Don't Let Me Down :: อย่าทำให้ฉันผิดหวัง

ความหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่หลายๆ อย่างบ่อยครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดหวังไว้

การคาดหวังกับคนอื่น อาจพูดในเชิงว่า อย่าทำให้(ฉัน พ่อ แม่ ครู เพื่อน)ผิดหวัง

ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ ได้ 3 แบบ

  • Don't make me disappointed.
  • Don't Disappoint Me
  • Don't Let Me Down

ชีวิตต้องมีความหวัง  ความหวังเป็นสิ่งที่ดี แต่หลาย ๆ อย่างบ่อยครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดหวังไว้ โดยเฉพาะการคาดหวังกับคนอื่น เพราะบ่อยครั้ง เรายังทำให้ตัวเราเองผิดหวังเลย

ถ้าเราทำให้ใครบางคนผิดหวัง(ในตัวเรา) ก็สามารถบอกได้เป็นภาษาอังกฤษว่า
  • Sorry I disappoint you
  • Sorry I let you down
  • เสียใจ ที่ทำให้(พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ) ผิดหวัง

ผิดหวังได้ แต่อย่าท้อ ท้อได้แต่อย่าถอย .. เพราะถ้าถอยอาจชน(ตอ)ได้ ..

ขอให้มีความหวังทุกวัน ..

Dr.SoS
No comments:

Post a Comment