Friday, July 13, 2012

จงอยู่อย่างมี "พลัง" เพราะ....

จงอยู่อย่างมี "พลัง" เพราะ....

'พลังกาย' ทำให้เรา แข็งแรง
'พลังใจ' ทำให้เรา เข้มแข็ง
'พลังรัก' ทำให้เรา กล้าหาญ
'พลังความดี' ทำให้เรา ชนะความเลว
'พลังกตัญญ' ทำให้เรา สำนึก
'พลังเรียนรู้' ทำให้เรา ฉลาด

cr.Damrong Wongchotpinthong
จากหนังสือ : 10 ขั้นตอนในการลิขิตชีวิตตนเอง

No comments:

Post a Comment