Tuesday, March 8, 2011

พืชน้ำน้อย...หลบภัยแล้ง

พืชน้ำน้อย...หลบภัยแล้ง

ภัยแล้ง...คาบเวลานี้ ได้ ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกภูมิภาค จากการสำรวจพบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง ทั่วประเทศมีอยู่ราวๆ 5.5 หมื่นล้านคิว หรือลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์...จึงได้ประชาสัมพันธ์และประกาศ เตือนเกษตรกรต่อสถานการณ์ เพื่อป้องกันการปลูกพืชฤดูแล้งเกินพื้นที่เป้าหมายจากแผนที่กำหนด อันจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ ปัญหาการแย่งชิงน้ำในบางพื้นที่ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

คุณอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งสัญญาณขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้ง ให้ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จักต้องเพาะปลูกตามต้นทุนของแหล่งน้ำ...เพื่อลดความ เสี่ยง

อีกทั้งยังต้อง พิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการของตลาด และช่องทางการจำหน่ายด้วย และขืนหากยังดันทุรัง...อาจกระทบต่อระบบการผลิต และ ทำให้ขาดทุนได้

สำหรับการ จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/54 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดให้ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้....คือ

...พื้นที่ เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากฤดูนาปีและสวนไม้ผล พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในรอบเวรการส่งน้ำ พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย เช่น การปลูกพืชไร่ หรือ พืชผัก และการทำนาปรังเพื่อเพิ่มพูนรายได้

อย่าง ไรก็ตาม...ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรในพื้นที่เร่งรัดส่งเสริมการผลิตและขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่–พืชผักที่มี ลู่ทางการตลาดที่ดี รวมทั้งพืชทดแทนการนำเข้า และ พืชอุตสาหกรรม...อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ...ทดแทนการทำนาปรัง

ซึ่ง...พืชเหล่านี้จะช่วย ประหยัดน้ำได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากกลุ่มพืชดังกล่าวเป็นพืชอายุเก็บเกี่ยวสั้น และ ใช้น้ำน้อย ทั้งยังมีแนวโน้มการตลาดและราคาค่อนข้างดี โดยเฉพาะถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วลิสง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน การปลูกพืชอายุสั้นและ พืชใช้น้ำน้อยดังกล่าว ยังสามารถช่วยตัดวงจรการแพร่ระบาดของศัตรูพืชในนาข้าว อาทิ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และขจัดปัญหาวัชพืชในนาข้าวได้อีกด้วย

อนึ่ง...สถานการณ์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 7 ถึง 8 บาท

....ถั่ว เหลือง ราคาในตลาดโลกอยู่ที่ 14.50 ถึง 15 บาท/กิโลกรัม ถั่วเขียว จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท และ ถั่วลิสง คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ กิโลกรัมละ 20 ถึง 21 บาท

ถึงตรงนี้...จึงอยากจะบอกว่า รักดีปลูกถั่ว รักตัวเองก็ปลูกถั่ว.... (รักเองรวยเอง)!!

ดอกสะแบง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554

.

No comments:

Post a Comment