Friday, October 12, 2012

รังนกราคาดิ่ง! ย่านเยาวราชเหลือกิโลละหมื่น

 นักท่องเที่ยวจีน-ฮ่องกงไม่ซื้อกลับ ทำราคารังนกดิ่ง! ย่านเยาวราชเหลือกิโลละหมื่น ..

หน่วยงานของจีนที่เรียก AQSIQ (Administration for Quality Supervision Inspection and Quarantine) โดยท่านเลขาฯ (General) ได้ออกประกาศ  ห้ามนำรังนกทุกประเภทเข้าจีน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 สืบจากพบสารไนเตรต (สารก่อมะเร็ง) ปนเปื้อนอยู่ในรังนกสีแดงที่ส่งจากมาเลเซีย


ราคารังนกดิ่งย่านเยาวราช จากที่เคยขายกันถึง  50,000 บาท ต่อ กก. เหลือเพียง 10,000 ต่อ กก.บาท (ราคาเฉลี่ย) ทั้งนี้ราคาได้ค่อย ๆ ลดลง โดยเกือบปีที่ผ่านมา ราคาได้ลดไปครึ่งหนึ่ง  โดยยอดจำหน่ายลดลงอย่างมาก โดยคนที่ทานรังนกเป็นชาวจีนซะเกือบร้อยละร้อย นักท่องเที่ยวชาวจีนและฮ่องกงก็ไม่ซื้อรังนกกลับประเทศ เพราะเจอกฎเหล็กห้ามนำเข้า

สำหรับการส่งออกรังนก ผู้ส่งออกรังนก จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสินค้ารังนก โดยปัจจุบัน ไทยยังไม่สามารถลงนามใน MOU ฉบับนี้ได้
โดยคำสั่งห้ามนำเข้ารังนกของจีนรวมการหิ้วหรือพกพานำเข้าด้วย ทำให้ราคารังนกโดยรวมตกลงอย่างมาก

ปัจจุบันอินโดนีเซีย เพียงประเทศเดียวที่ได้ลงนามใน MOU กับรัฐบาลจีน อนุญาตให้มีการนำเข้ารังนกได้ สำหรับไทยยังไม่สามารถขอลงนาม MOU ได้ เพราะเราไม่มีการจดทะเบียนผู้เลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อการพาณิชย์ (คอนโดฯนก) เพราะนกนางแอ่นยังไม่ได้รับการ "ยกเว้น" ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ


โดยทั่วไป รังนกช่วยให้สุขภาพของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพดีขึ้นได้ .. ราคาถูก ๆ แบบนี้ ลองหารังนกของแท้มากินกันดู


:: นักท่องเที่ยวจีน-ฮ่องกงไม่ซื้อกลับ ทำราคารังนกดิ่ง! ย่านเยาวราชเหลือกิโลละหมื่น ..

12 ตุลาคม 2555