Sunday, September 7, 2014

จดหมายฉบับสุดท้าย (เพลงเก่า ต้อม เรนโบว์)

จดหมายฉบับสุดท้าย
นักร้อง:: ต้อม เรนโบว์

Bb Intro 9 bars...8...
9...ความ รักเราเคย มั่น
บอกคำสัญญากันจาก ใจ ซึ้งในความรัก
ผูกใจสัมพันธ์ ไม่เสื่อมคลาย
แต่นานไป นั้น ดั่งเธอใจ ร้าย
กลับทำลาย หัวใจ ไม่คืนมา
ใจ ฉันเกินทน ได้
หากยามพบใครเคียงคู่ เธอ
เห็นเธอมีรัก จะไปแสนไกลไม่อยาก เจอ
แต่จงจำไว้ ฝากดวงใจ เพ้อ
ยังรักเธอ .. คนเดียว ไม่เปลี่ยนแปลง
จะกลับมาหา เสี้ยวเวลา ที่เคยรัก
ครั้นมีเรา รักซึ้ง ตรึงอุรา
จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้ ใจนี้
ว่ายังมี เธออยู่ ทุกครา
ความรัก ยังคงมั่น
ฝากความรักจริง ในจดหมาย
ขอเธอเพียงรู้ จะมีรักเธอไม่เสื่อมคลาย
ฝากเป็นรอยรัก สลักเป็นความหมาย
หากตัวตาย รักยังไม่คลาย .. ต่อเธอ
Solo 9 bars...8...
9... ใจ ฉันเกินทน ได้
หากยามพบใครเคียงคู่ เธอ
เห็นเธอมี รัก จะไปแสนไกลไม่อยาก เจอ
ให้จงจำไว้ ฝากดวงใจเพ้อ
ยังรักเธอ คนเดียว ไม่ เปลี่ยนแปลง
จะกลับมาหา เสี้ยวเวลา ที่เคยรัก
ครั้นมีเรา รักซึ้ง ตรึงอุรา
จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้ ใจนี้
ว่ายังมี เธออยู่ ทุกครา
ความรัก ยัง คงมั่น
ฝากความรักจริง ในจดหมาย
ขอเธอเพียงรู้ จะมีรักเธอไม่เสื่อม คลาย
ฝากเป็นรอยรัก สลักเป็นความหมาย
หากตัวตาย รักยังไม่คลายต่อเธอ
เลือดแห่งความรัก สลักเป็นความหมาย
หากตัวตาย รักยังไม่คลายต่อเธอ
..

No comments:

Post a Comment