Sunday, October 18, 2015

ตั้งชื่อ:: ข้อสังเกตการตั้งชื่อ

ตั้งชื่อ:: ข้อสังเกตการตั้งชื่อ

ตามตำรา"นามาลิขิต" การตั้งชื่อนั้น ชื่อที่ส่งผลให้ไม่ได้แต่งงาน หรือแต่งแต่ไม่มีลูก (ส่งผล 70% ขึ้นไป) (ชื่อในที่นี้ ให้รวมถึง นามสุกล ด้วย) การมีชื่อ เช่น
*ล เช่น พล สมพล กมล
*ดิ์ เช่น ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งศักดิ์
*ธิ์ เช่น เลิศฤทธิ์
*ษ์ เช่น รักษ์ พงษ์พันธุ์
*ย์ เช่น ทรัพย์ กฤตย์ วิทย์
*นี *รี เช่น สาวิตรี


ตำราตั้งชื่อ ว่ามาเช่นนั้น การตั้งชื่อโปรดใช้วิจารณญาณ

:: ตั้งชื่อ:: ข้อสังเกตการตั้งชื่อ

No comments:

Post a Comment