Wednesday, October 28, 2015

ขำขำ:: คำถวายเงินภรรยา

สวดแล้วขำกลิ้งเลย

คำถวายเงินภรรยา

อิมานิ ภริยา ภันเต ...
สามีทานานิ สะปะริวารานิ
ภริยาสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
ภริยา ภันเต ภริยา สงโฆ
อิมานิ ภริยานานิ สะปริวารานิ
ปฏิคคัณหาตุ สามีจะหาตัง มานะ
หลายๆตัง ภริยาจ๊ะ สุขัง จังนะจ๊ะ

คำแปล >>>
ข้าแต่ภรรยาผู้เจริญ ข้าพเจ้าสามีทั้งหลายขอน้อมถวาย ร่างกายและชีวิต อีกทั้งเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้ แด่ภรรยาของข้าพเจ้า

ขอภรรยาจงรับ เงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ และความสุข ของภรรยา
บนความทุกข์ ของบรรดาสามีทั้งหลาย
ตลอดกาลนาน เทอญ สาาาาาาาาธุ

ผู้แต่ง:: ไม่ทราบ แชร์กันสนั่น

No comments:

Post a Comment