Friday, November 20, 2015

ทหารไทย...ไม่เคยโกง

ใครที่บอกว่าทหารไทยโกงเรื่องอุทยานฯ แสดงว่า คุณไม่รู้จักทหารไทย

เติบโตมากับบ้านประจำตำแหน่ง น้ำไฟฟรีตลอดชีวิต เกษียณแล้วก็ยังไม่ออก เขาเรียกว่า สวัสดิการต่อเนื่อง

เกณฑ์ทหารได้เงินเป็นกอบเป็นกำทุกปี เขาเรียกว่า โบนัส

ปล่อยทหารเกณฑ์กลับบ้าน แต่เบิกเบี้ยเลี้ยง ไม่ต้องตัดค่าอาหาร เขาเรียกว่า เบี้ยทหารเกณฑ์

กองทัพมีนโยยายจะซื้ออาวุธ เอกชนพาไปดูถึงโรงงาน แวะสวิสแจกนาฬิกาคนละเรือนสองเรือน เขาเรียกว่า ไปดูงาน

รับเงินบริจาคมาแต่ส่งไม่ครบ เขาเรียกว่า เงินส่วนต่าง

ชื่อไปอยู่ในสี่จังหวัดภาคใต้ แต่ตัวลงไปไม่เกินหัวหิน เขาเรียกว่า ค่าฝ่าอันตราย

โดดร่มหนเดียว แต่รับเงินทั้งชีวิต เขาเรียกว่า ค่าปีก

คิดอะไรไม่ออก เบิกเงินไว้ก่อน เขาเรียกว่า งบแก้ปัญหา

สุดท้าย หาเหตุแดกเงินไม่ได้จริงๆก็จะเอา เขาเรียกว่า งบลับ

ตรงไหนเรียกว่าโกง...บอกหน่อย 555

ที่มา:: ว่อนเน็ต ทั่ว Line Twister

No comments:

Post a Comment