Wednesday, May 18, 2011

การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ (หรือผู้น่าเกลียด) เรียกร้องขึ้นเงินเดือนเป็นแสน

สันดานเสีย ..

- ขาดประชุม
- ไม่ตั้งใจทำหน้าที่ โดยการ นั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งหลับ ชกต่อยกัน เล่นเกมส์


ที่มา: forward mail

No comments:

Post a Comment