Wednesday, August 24, 2011

วิจัยแผ่นโปรตีนจากกาวไหม ใช้ปิดแผลสดกระตุ้นคอลลาเจน

การสร้างเนื้อเยื่อของผิวหนังในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี ไฟไหม้ หรือความร้อน จนทำให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนัง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แนวทางการรักษาปกติแพทย์จะนำผิวหนังส่วนดีของผู้ป่วยมาปิดบาดแผลเพื่อช่วย ให้การซ่อมแซมผิวหนัง วิธีการดังกล่าวผู้ป่วยต้องสูญเสียเนื้อเยื่อจากอวัยวะดีบางส่วน ก่อให้เกิดการเจ็บปวด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ฉะนี้...รศ.ดร.พร อนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทำการวิจัยพัฒนา “แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหม” ขึ้น

แผ่นเนื้อเยื่อจากโปรตีนกาวไหมปิดแผลสด.

รศ.ดร.พรอนงค์ เปิดเผยว่า ...ปัจจุบันหลายประเทศมีความพยายามที่จะพัฒนาวัสดุปิดแผลเพื่อใช้แทนผิวหนัง จริง แต่วัสดุที่ใช้มักเป็นการสังเคราะห์ทางเคมี จึงขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมทางชีวภาพ และมีสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยพบว่า โปรตีน เซริซิน (sericin) นอกจากสามารถกระตุ้นการสร้างและเพิ่มการยึดเกาะกันของเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ ยังดูดความชื้นได้ดี และมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง

สำหรับ โปรตีนดังกล่าวมีอยู่ใน “กาวไหม” ซึ่งมีลักษณะเหนียวคล้ายกาวและเคลือบอยู่รอบๆ เส้นไหม โดยก่อนที่จะสาวไหมให้เป็นเส้นใย ชาวบ้านจะนำรังไหมไปต้มในสารละลายด่าง เช่น สบู่ เกลือ เพื่อลอกกาวไหมนี้ออก และน้ำต้มดังกล่าวจะถูกเททิ้งไปในธรรมชาติ โดยไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์หรือเชิงพาณิชย์...

การต้มก่อนนำไหมมาสาว.

ส่วนขั้นตอนการวิจัย เริ่มแรกทำการเก็บตัวอย่างสายพันธุ์ไหมจากแหล่งที่มีการผลิตมากที่สุด โดยบริษัทจุลไหมไทยให้การอนุเคราะห์ตัวอย่างมาประมาณ 40 สายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งสีขาว เหลือง และชมพู และยังเก็บสายพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ ที่ได้รับความนิยมในการเพาะเลี้ยงจากกลุ่มชาวบ้าน


...แล้วนำมาผ่าน ขบวนการสกัดด้วยความร้อนภายใต้ความดัน เพราะจะทำให้โอกาสปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการสกัดต่ำมาก อีกทั้งยังกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง โดย รังไหมสีขาว สายพันธุ์จุล 1/1 จะมีโปรตีนเซริซิน ที่มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังมนุษย์ได้สูง ก่อให้เกิดการแพ้ต่ำ อีกทั้งยังมีคุณภาพดีกว่าคอลลาเจนจากสัตว์ ซึ่งการค้นพบดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของโลก...

เพื่อให้สะดวกต่อการ นำไปใช้ จึงขึ้นรูปเป็น แผ่นเนื้อเยื่อจากโปรตีนกาวไหม ซึ่งใช้เวลาพัฒนานานเกือบ 3 ปี เริ่มต้นหากเอาโปรตีนกาวไหมมาเทขึ้นรูป แผ่นที่ได้จะเปราะบาง จึงเพิ่มพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น แล้วนำมาผ่านขบวนการเชื่อมโยงข้าม ทำให้แผ่นโปรตีนกาวไหมละลายลดลง

...พร้อมทั้งเติมสารดูดความชื้นในปริมาณน้อยๆทำให้แผ่นเกิดความชุ่มชื้น ไม่แฉะ เสร็จแล้วนำไปทดสอบในหนูทดลองเปรียบเทียบ โดยปิดแผ่นเนื้อเยื่อทิ้งไว้ไม่ต้องลอกออก แผ่นดังกล่าวจะทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเกิดการเจริญเติบโตในระยะ เวลา 21 วัน บาดแผลจะสมานดีขึ้น...

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานดังกล่าว วันที่ 27 สิงหาคมนี้ มีการจัดรายการเจาะลึกวิจัย 4 มิติ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา สุภาพ ที่งาน Thailand Research Expo : 2011 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์.

เพ็ญพิชญา เตียว

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554No comments:

Post a Comment