Thursday, July 25, 2013

เวลาเปลี่ยน สรรพสิ่งเปลี่ยน แม้กระทั่ง 'ใจคน'

เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน อะไรหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไป
เมื่อก่อนเพื่อนไปไหนเราไปกัน ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากมาย

เมื่อก่อนชีวิตไม่ผูกมัด อยากทำอะไรก็ทำ
ยิ่งโตภาระและความรับผิดชอบยิ่งสูงขึ้น

รู้สึกเพื่อนหลายคนและรวมทั้งเราเองด้วยรักตัวเองมากขึ้น
แต่รักคนอื่นน้อยลง
ยิ่งเราโตเรายิ่งมั่นใจในตนเองมากขึ้น
จนอาจลืมไปว่าเรามีวันนี้ได้ก็เพราะใคร ใช่เพราะเราคนเดียวที่ไหน

ยิ่งโตเรายิ่งวิ่งตามความฝัน
จนลืมมองเส้นทางที่วิ่งผ่านมาว่ามีใครร่วมทางวิ่งกับเราบ้าง

ถ้าเรายิ่งโตสติและปัญญาของเรายิ่งโตตามไปด้วย คงจะดีไม่น้อย เพราะบางทีรู้สึกว่ายิ่งโตก็เหมือนยิ่งทุกข์ ยิ่งต้องมีปัญหาต่างๆให้คอยแก้ไขไม่เว้นวัน

Cr:: T Slur

..


No comments:

Post a Comment