Thursday, July 25, 2013

ข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชน :: ประชาชนขาดที่พึ่ง ประเทศจึงวุ่นวาย

ข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชน :: ประชาชนขาดที่พึ่ง ประเทศจึงวุ่นวาย
ข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชน :: ประชาชนขาดที่พึ่ง ประเทศจึงวุ่นวายข้าราชการคือที่พึ่งของประชาชน :: ประชาชนขาดที่พึ่ง ประเทศจึงวุ่นวาย

อย่ารอ...ให้ศรัทธาต้องจากไป...·.¸¸.·´¯`·.¸¸.No comments:

Post a Comment