Monday, February 27, 2012

'ธอส.'หวั่นปีนี้กำไรวูบ เหลือ 4,000ล้านบาท

“ธอส.” หวั่นปีนี้ ธอส.กำไรวูบเหลือ 4,000 ล้านบาท หลังออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม วอนคลังเห็นใจหากกำไรปีนี้ วูบวาบ!! ขณะที่ผลการดำเนินการปี 54 กำไรทะลุ 6,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารปี 54 ที่ผ่านมา มีผลกำไรสุทธิจำนวน 6,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.96% เมื่อเทียบกับปี 53 ที่มีกำไรสุทธิ 6,354 ล้านบาท โดยคาดว่า ในปีนี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านบาทก็ตาม แต่เนื่องจากการกันสำรองที่เพิ่มขึ้น 0.47% ตามคำสั่งของกระทรวงการ คลังที่ให้เริ่มสำรองพร้อมกับธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ค.นี้ อาจส่งให้ผลกำไรของลดลงเหลือ 4,000-5,000 ล้านบาทได้

“ในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามากมาย เช่น ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตามสภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้ ได้แบกรับภาระดอกเบี้ยไว้เองทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านบาทหรือเดือนละ 250 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการบ้านหลังแรกอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอนุมัติไปแล้ว 2,000 ล้านบาท โดยไม่มีรายรับจากดอกเบี้ยเลยประมาณ 80 ล้านบาท และยังมีโครงการลักษณะเดียวกันของรัฐบาลที่แล้ว อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี ซึ่งทำให้ ธอส.ขาดรายได้จากการดำเนินงานในปีนี้”

นายวรวิทย์ กล่าวว่า เฉพาะมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ประกอบมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ธอส.ก็แบกรับภาระไว้มากอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ ต้องกันสำรองอีก 0.47% จากยอดเงินฝากรวม 572,905 ล้านบาท ต้องสำรองเงินสดประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยไม่สามารถนำทำประโยชน์ใดๆ ได้ ทำให้ภาระต้นทุนของ ธอส.เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งในปีนี้ ธอส.จะหารือกับกระทรวงการคลัง หากกำไรลดลงแตะระดับ 4,000 ล้านบาท ส่วนที่ขาดหายไปให้คำนวณเป็นบัญชีช่วยเหลือสังคม

สำหรับผลการดำเนินงานของ ธอส.ในปี 54 ธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 147,172 บัญชี เป็นเงิน 104,400 ล้านบาท มียอดสินเชื่อคงค้าง 683,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72%หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ไม่รวมหนี้ส่วนขาด จำนวน 47,749 ล้านบาท คิดเป็น 7.12% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลง 2,398 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.78% ขณะที่ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) คงเหลือ 3,617 ล้านบาท ลดลงถึง 44.08% ในส่วนของสินทรัพย์ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 712,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.96% ส่วนเงินฝากธนาคาร มียอดเงินฝากรวม 572,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.87% โดยธนาคารมีผลกำไรสุทธิจำนวน 6,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.96% เมื่อเทียบกับปี 53 ที่มีกำไรสุทธิ 6,354 ล้านบาท

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ ทีมข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

No comments:

Post a Comment