Tuesday, December 25, 2012

เก้าอี้แสตนเลส - ห่วยสุด

ห่วยสุด เก้าอี้แสตนเลส ซื้อจากร้าน ทรงชัยการช่าง ห่วยสุด ๆ ให้เด็กนักเรียนนั่ง พังทั้งชุด ร้านรับประกัน 1 ปี แต่ก็ซ่อมมาให้แบบห่วย ๆ คุณเลิกขาย เลิกทำเถอะ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเปล่า ๆ  เด็กนั่งก็พังอีกอย่างรวดเร็ว ราคาก็ไม่ได้ขายถูกอะไร ผิดหวังอย่างแรง ผิดหวังมาก ภาพเป็นพยานถึงความห่วย ... ห่วยแตก


No comments:

Post a Comment