Wednesday, April 20, 2011

นายกฯยุ่นส่งสารขอบคุณชาวไทยช่วยแผ่นดินไหว-สึนามิ

นาโอโตะ คัง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ส่งสาส์นขอบคุณชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนและให้การช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่น หลังประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยข้อความในสาส์นดังกล่าว ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 14.46 น. ประเทศญี่ปุ่นได้เผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติ ศาสตร์ เวลานี้ญี่ปุ่นกำลังพยายามสุดความสามารถในการพลิกฟื้นและฟื้นฟูการดำเนิน ชีวิตจากโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของ ประเทศญี่ปุ่น ภัยพิบัติครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า 28,000 คน รวมถึงชาวต่างประเทศ

หลังจากเหตุการณ์วันที่ 11 มีนาคม ประเทศญี่ปุ่นได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมโลกและเพื่อนๆ จากทั่วโลก ในนามของประชาชนญี่ปุ่น ข้าพเจ้าขอขอบคุณสุดซึ้งจากใจจริงสำหรับความช่วยเหลือ และความห่วงใยที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับจากนานาประเทศมากกว่า 130 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเกือบ 40 องค์กร และปัจเจกชนนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกมุมโลก ชาวญี่ปุ่นรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งในสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ (Kizuna) ที่เพื่อนๆ ทั่วทุกมุมโลกแสดงให้ญี่ปุ่นได้ประจักษ์


ที่ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงค์ ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจและให้กำลังใจประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมถึงสารจากรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ยังได้รับเงินบริจาคจำนวนมากเพื่อผู้ประสบภัยชาวญี่ปุ่น ข้อความที่อบอุ่นและกำลังใจสร้างความประทับใจแก่ชาวญี่ปุ่น ได้รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่า “เพื่อนแท้ในยามยาก” ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ปุ่น ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากใจจริงสำหรับการแสดงออกอัน อบอุ่นของทุกท่าน

ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ นิวเคลียร์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ-ไดอิจิ ซึ่งตามระดับนานาชาติถือว่ามีความรุนแรงสูงสุด เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งและต้องเอาจริงเอาจัง สิ่งสำคัญลำดับแรกคือ การที่จะต้องควบคุมสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ได้โดยเร็วที่สุด ข้าพเจ้าได้พยายามสูงสุดที่จะจัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ด้วยความ พยายามร่วมกันของรัฐบาล ข้าพเจ้าระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้อันตรายที่เกิดจากโรงไฟฟ้า โดยยึดหลักสามประการ ประการแรก ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า ประการที่สอง บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบถี่ถ้วน และ ประการที่สาม เตรียมแผนการเพื่อรับมืออย่างเต็มที่สำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน อนาคต ตัวอย่าง เช่น จะดำเนินความพยายามสุดความสามารถในการจัดการปัญหาการรั่วไหลของน้ำปนเปื้อน กัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงในทะเล นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการทุกมาตรการในอันจะประกันความปลอดภัยในอาหารและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด ได้มีการใช้มาตรการป้องกันขั้นสูงเพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เข้าสู่ตลาดมีความปลอดภัย และจะดำเนินการเช่นนี้ต่อไป เพื่อประกันความมั่นใจแก่ผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ คณะรัฐบาลจะเพิ่มความพยายามเท่าตัวในการรักษาความโปร่งใสและแจ้งข่าวสารแก่ ทุกท่านถึงความคืบหน้าของสถานการณ์และความเป็นไปของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ-ไดอิจิ

ข้าพเจ้า สัญญาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะตรวจสอบเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเกิดอุบัติภัยครั้งนี้ โดยเร็วอย่างละเอียด ถี่ถ้วน ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลและบทเรียนที่ได้รับให้ทั่วโลกได้รู้เพื่อที่จะป้องกัน การเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต ด้วยขั้นตอนการดำเนินการนี้ จะสามารถนำเสนอการเตรียมการการควบคุมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเกี่ยวกับ พลังงานนิวเคลียร์ต่อที่ประชุมอภิปรายระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน ในมุมของนโยบายรวมว่าด้วยพลังงาน จะต้องรับมือในการจัดการความท้าทายสองประการ ได้แก่ การสนองตอบความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน ข้าพเจ้าขอนำเสนอภาพที่ชัดเจนสู่โลกผ่าน “การเกิดใหม่”ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะรวมถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างเข้มแข็ง นี่อาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านพลังงานของโลก

เหตุการณ์แผ่น ดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น และผลจากการเกิดสึนามิที่ตามมาเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดที่ประเทศ ญี่ปุ่นได้เผชิญตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การฟื้นฟูภาคโทโฮคุที่ถูกทำลายเสียหายมิใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเชื่อว่าเวลาแห่งความยากลำบากนี้จะเปิดประตูแห่งโอกาสอันมีค่าต่อ “การเกิดใหม่ของญี่ปุ่น” ที่มั่นคงปลอดภัย รัฐบาลจะอุทิศตนเพื่อแสดงให้โลกประจักษ์ในความสามารถสร้างแผนฟื้นฟูฝั่ง ตะวันออกของญี่ปุ่นที่จัดเจน โดยยึดหลักสามประการ ประการที่หนึ่ง สร้างสังคมภูมิภาคที่มีภูมิต้านทานภัยธรรมชาติสูง ประการที่สอง สร้างระบบสังคมที่ประชาชนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกับสิ่งแวดล้อมโลก และประการที่สาม สร้างสังคมเอื้ออาทรที่ห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่อนแอ

ชาวญี่ปุ่นได้ลุกขึ้นยืนฟื้นจากเถ้าถ่าน แห่งสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้พลังจากรากฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งการฟื้นตัว ที่เด่นชัดและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่มีข้อสงสัยแม้แต่ประการเดียวว่าญี่ปุ่นจะสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ ครั้งนี้ จะสามารถฟื้นฟูหลังจากวิบัติภัย จะเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสร้างญี่ปุ่นที่ดีและเจิดจ้าสว่างไสวกว่าสำหรับอนุชนรุ่นต่อไป

ข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่จะแลกเปลี่ยนความหมาย Kizuna (bonds of friendship) อย่างลึกซึ้งและมิตรภาพที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีที่ประชาคมโลกให้แก่ญี่ปุ่น คือ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาประชาคมโลกต่อไป เพื่อก้าวสู่จุดประสงค์นี้ ข้าพเจ้าจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถที่จะทำให้การฟื้นฟูที่ “มองไปข้างหน้า” บังเกิดผล ให้ประชาชนมีความหวังที่สดใสสำหรับอนาคต ข้าพเจ้าขอขอบคุณจากใจจริงในความช่วยเหลือสนับสนุนและความร่วมมือจากท่าน ทั้งหลาย อะริงะโต

TOKYO – Prime Minister (PM) of Japan Naoto Kan 300x165 Japanese Prime Minister Say Thank YouNaoto Kan expressed his gratitude through advertisements in various leading newspapers of the world. Words were addressed to the elements in the world for the support that has been given since the tsunami swept Japan.

Three-quarter-page ad, titled Thank You for Kizuna (bonds of friendship) is installed in the pages of international newspapers such as the Financial Times, Wall Street Journal and International Herald Tribune.

“One month has passed since the earthquake with the strength that never happened before. The earthquake has also claimed thousands of lives. In the tsunami-swept region there is no food, water, and electricity and the survivors do not have a channel of communication. At the time that these sad people from all over the world come together to give hope and encouragement, “the statement in the ad as quoted by AFP on Monday (4/11/2011).

In the ad also states greatly appreciate Kan Kizuna given by friends around the world and thank you to every state, entity and every individual.

Countries include the United States, Australia, Mexico, China and several European countries sending teams to aid Japan after earthquake and tsunami on 11 March. ‘re many other countries to send donations and promised financial aid to help the country with the world’s third largest economy to recover after the disaster.

Support also came from countries such as Afghanistan unexpected that promised to provide assistance amounting to $ 1 million or around Rp 8, 6 billion. In addition to donations from various countries, as well as many charitable activities carried out in the recovery effort in Japan. Individuals also promised to provide funding assistance to help people in Japan’s northeast coast where the tsunami destroyed the entire city there.
---------

It’s been a month since Japan was struck by a massive earthquake and tsunami which resulted to thousands of lives who were left dead and missing. Looking back to such horrible situation, Japan keeps on struggling to lift up its economy as it continues to reach out for missing bodies.

Such traumatic event awakened the world as concerned individuals and organizations from various nations cooperated in every possible way. Every helpful act had been a meaningful instrument that pushed Japan authorities to take gradually take steps to inspire its people that life must go on.

Radiation leak from Fukushima Daiichi nuclear plant worried the people worldwide as it may result to several problems especially on health. Assessing its ongoing operation, reports resulted that the massive leak of radioactive materials were observed to reduce.

With this ongoing progress, the Prime Minister of Japan, Naoto Kan, expressed his deepest gratitude to the world for extending its support after the tragedy. Prime Minister Kan was able to sign an open letter entitled “Thank you for the Kizuna (bonds of friendship)” which was published in leading newspapers such as the Financial Times, Wall Street Journal, and International Herald Tribune. It was a way of spreading thanks to those who assisted Japan victims especially those from the affected areas.

The open letter signed by Prime Minister Kan had been carried to many countries like France, Russia, China and Singapore.

Looking back at the 9.0 magnitude earthquake and tsunami last March 11, around 13,000 lives were killed, 14,500 are still missing while 150, 000 people remained homeless.

A heart that once had suffered continues to find a greater hope. To boost up Japan’s recovery, the re-elected governor of Tokyo said on Sunday that the city will bid for the 2020 Summer Olympics.

No comments:

Post a Comment