Thursday, January 13, 2011

คำสั่งของบุคคลในเครื่องแบบ (1)+(2)

เปิดฟ้าภาษาโลกขออนุญาตเอาใจตำรวจ ทหาร และบุคคลในเครื่องแบบทุกประเภทกันบ้างครับ โลกเราทุกวันนี้แคบ บุคคลในเครื่องแบบของไทยก็มีโอกาสมากขึ้น ในการทำงานร่วมกับบุคคลจากประเทศชาติบ้านเมืองอื่น แม้แต่นักการเมืองที่ไปเยือนบ้านเมืองอื่น ตำรวจทหารของประเทศนั้นมีการต้อนรับ หากไม่ทราบคำสั่งท่า 1. บุคคลมือเปล่า และ 2. ท่าอาวุธ ท่านก็อาจจะเงอะงะทำอะไรไม่ถูก สร้างความตลกขบขันแก่ผู้พบเห็น หรือนำความเสื่อมเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ตนเป็นตัวแทนได้

คำ สั่งในภาษาไทยที่เราใช้กันเป็นประจำคือ "แถว-ตรง" คำสั่งนี้ในภาษาอังกฤษก็คือ "Attention." หรือ "แอท' เทนฌัน" ที่จริงคำนี้หมายถึง ความสนใจ การตั้งใจฟัง ความเอาใจใส่ และ การพิจารณา คำสั่ง attention ในบุคคลท่ามือเปล่า หรือ Individual drill without weapon ก็คือ คำสั่งให้แถวตรงเพื่อตั้งใจฟังนั่นเอง

ต่อไปเป็นท่าพัก หรือ rest positions at halt (halt ฮอลท หมายถึง การหยุดชะงัก) ทหารตำรวจทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ ว่าท่าพักทั้งหมดมี 5 แบบ ท่าพักตามปกติ ท่าพักตามระเบียบ ท่าพักตามสบาย ท่าพักแถว และ ท่าเลิกแถว

สมัยผมเป็นผู้หมวด ผมสั่งผู้ใต้บังคับบัญชา พักตามปกติ ว่า "พัก" ถ้ากะฝรั่ง ผมก็ใช้ว่า "At ease." (ease อีส หมายถึง ทำให้ง่ายขึ้น ทำให้สะดวกขึ้น)

แต่ผมสั่ง พักตามระเบียบ ว่า "ตามระเบียบ, พัก" อันนี้ภาษาอังกฤษคือ "Parade, rest."

ผู้หมวดนิติภูมิสั่ง พักตามสบาย ว่า "ตามสบาย, พัก" ภาษาอังกฤษก็คือ "Rest."

ผมสั่ง ท่าพักแถว ว่า "พักแถว" ภาษาอังกฤษคือ "Fall out."

และสำหรับ ท่าเลิกแถว ผมสั่งว่า "เลิกแถว" หรือ "Dismissed."

เรื่อง ของคำสั่งท่าบุคคลมือเปล่ายังมี ท่าหันอยู่กับที่ (Facing at the halt)

และท่าเคารพ (Hand salute)

นิติภูมิ นวรัตน์

ที่มา: คำสั่งของบุคคลในเครื่องแบบ ไทยรัฐออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554
เรายังอยู่ในโหมดของการเอาใจตำรวจทหาร โดยการรับใช้คำสั่งท่านในท่าบุคคลมือเปล่า เมื่อวานผมรับใช้ท่าตรง ท่าพักตามปกติ พักตามสบาย จนถึงท่าเลิกแถวไปแล้ว

วันนี้มาว่ากันต่อในเรื่อง "ท่าหันอยู่กับที่" หรือที่ภาษาอังกฤษว่า facing at the halt

สมัยเป็นผู้บังคับหมวด กองร้อย 9 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า เมื่อนิติภูมิอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหันไปทางซ้าย ผมก็สั่งว่า "ซ้าย-หัน" ภาษาอังกฤษก็คือ "Left, face."

สำหรับท่าขวาหัน ผมสั่งว่า "ขวา-หัน." ภาษาอังกฤษคือ "Right, face."

สำหรับท่ากลับหลังหัน ผมสั่งว่า "กลับหลัง-หัน" หรือ "About-face."

ขณะทำหน้าที่สั่งแถว เมื่อผมต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก้าวไปทางขวา ผมก็จะสั่งท่าก้าวทางขวาว่า "ก้าวทางขวา....ก้าว, ทำ" ภาษาอังกฤษก็คือ "Right step, march." ถ้าอยากให้ก้าวไปทางซ้าย ผมก็จะตะโกนว่า "ก้าวทางซ้าย....ก้าว, ทำ" หรือ "Left step, march." หลายที่ที่ผมต้องการให้ลูกน้องก้าวถอยหลัง ผมก็จะสั่งว่า "ก้าวถอยหลัง...ก้าว, ทำ" ภาษาอังกฤษก็คือ "Backward, march."

สำหรับ ท่าเดินตามปกติ ผมใช้ว่า "หน้า-เดิน" หรือ "Forward, march." ท่าเดินตามสบาย ผมสั่งว่า "เดินตามสบาย" หรือ "At ease, march." หรือ "Route step, march."

ผมต้องการให้ลูกน้องประกอบท่าหยุดจากการเดิน ผมก็สั่งว่า "หมวด...แถว หยุด" หรือ "Platoon, halt." เมื่อต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน ผมก็ตะโกนสั่งว่า "เปลี่ยน, เท้า" หรือ "Change step, march."

ผู้อ่านท่านที่เคารพ ถึงเวลาแล้วครับ ที่ตำรวจทหารและบุคคลในเครื่องแบบประเภทอื่นของเราจะต้องเป็นสากล จะต้องสั่งแถวเป็นภาษาอังกฤษได้

"นิติภูมิ นวรัตน์"

ที่มา: คำสั่งของบุคคลในเครื่องแบบ ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554

.

1 comment:

  1. เพิ่งดูหนังที่มีสั่งพักแถว ทายถูกด้วยว่าเค้าพูดว่า At ease ^^

    ReplyDelete