Friday, January 7, 2011

นศ.อาชีวะชนะ แกะสลักหิมะนานาชาติ!

นักศึกษาอาชีวะไทยสร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็ง ในงาน "2011 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest" พ่วงด้วยรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต ...

นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยเมื่อ 7 ม.ค. ภายหลังนำทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง ในงาน "2011 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ม.ค. 2554 ณ เมืองฮาบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่านักศึกษาอาชีวะไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็งจากทีมที่เข้าร่วม การแข่งขัน 43 ทีม จาก 8 ประเทศ ซึ่งทีมอาชีวะไทย 1 เป็นทีมผสมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ที่ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง คือ นายวิษณุ โพธิ์วิเชียร นายรุ่งชัย สุขเนตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นายจักรกฤต ผิวจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และนายเรืองฤทธิ์เดช สงขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ขณะเดียวกันทีมอาชีวะไทยนี้ยังได้รับรางวัล ป๊อปปูล่าร์โหวตอีก 1 รางวัลด้วย ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีมอาชีวะไทย 2 ซึ่งเป็นทีมผสมเช่นกัน คือนายอนุวัฒน์ ชอบผล นายณัฐพงษ์ ขุนสนธิ จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นายณัฐพล ทรัพย์ศรี และนายปิยชาติ จิญกาญจน์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา โดยทั้ง 2 ทีม เป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาศิลปกรรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการแกะสลักหิมะที่ไปคว้ามาถึง 2 รางวัล ได้แนวคิดมาจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชนชาติไทย โดยใช้ชื่อผลงานว่า Thai Custom Tianpunsar ก่อนการแข่งขันทีมอาชีวศึกษาทั้ง 2 ทีม ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักที่สถานศึกษาโดยครูผู้ ควบคุมทีม ได้แก่ นายบุญธรรม รัตนุวงกต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นายพูลรัตน์ พึ่งอารมณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนาย ชัยยันต์ จงประเสริฐ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นที่น่ายินดีว่านักศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นนักศึกษา กลุ่มเดิมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่เลือกเรียนสายอาชีพว่า มีความรู้และทักษะฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

ด้าน น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ยินดีกับนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ไปแข่งขันและ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กอาชีวศึกษา ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้เตรียมโครงการจัดทำหอเกียรติยศ ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการอาชีวศึกษาไทย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีชื่อติดอยู่ในหอประกาศเกียรติคุณด้วย

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 8 มกราคม 2554
.

No comments:

Post a Comment