Tuesday, June 21, 2011

อุตรดิตถ์รณรงค์สวมหมวก100% ล้อมคอกการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ลานหน้าสถานีรถไฟจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ ถนนปลอดภัยและร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมีนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์เป็นประธาน มีหน่วยงานทุกภาคส่วน และสถานศึกษารวมกว่า 500 คน - อุตรดิตถ์รณรงค์สวมหมวก100% ล้อมคอกการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ปี 2554 ถึงปี 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน หรือ (DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY ) ทั่วทุกภาค ซึ่งมีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ทางภาครัฐ จึงให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% มาตรการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายทุกครั้ง

นอกจากนั้นนายโยธินศร์ ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ยังให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรในสังกัด ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามมติของคณะรัฐมนตรี ในนโยบายความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจกหมวกนิรภัยแก่นักเรียน นักศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุน 7 ราย ในปัจจุบันสภาพการจราจรในเขตเทศบาลและ ทั่วไปโดยรอบเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ การจราจรคับคั่งแออัดรถติดเพราะจำนวนรถเพิ่มขึ้นเกือบทุกวัน แต่สภาพถนนอยู่อย่างเดิม ไม่สามารถเพิ่มขยายถนนได้ ทำให้ชั่วโมงตอนเช้าและตอนเย็นระหว่างโรงเรียนเลิกรถจะติดมาก จึงเน้นในเขตเทศบาลให้เป็นเขตถนนปลอดภัยในเวลาดังกล่าว รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

ที่มา: อุตรดิตถ์รณรงค์สวมหมวก100% ล้อมคอกการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554

1 comment: