Wednesday, August 7, 2013

บ้านโรคภัย

บ้านโรคภัย

- บ้านที่อยู่ใกล้กับสุสาน ป่าช้า หรือวัด (โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นส่วนเมรุเผาศพ) จะได้รับพลังความตายเข้าสู่บ้านตลอดเวลา มีผลให้คนในบ้านเจ็บป่วยอ่อนแอ และไม่มีความสุข

- อาถรรพ์แห่งบ้านที่หันหน้าเผชิญหรืออยู่ใกล้กับสถานที่ดังกล่าวนี้มีไม่น้อย ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าพยายามแก้ไข เพราะเคล็ดวิธีนั้นแม้แก้ไขได้ แต่บ้านก็ยังได้รับพลังร้ายตลอดเวลาอยู่นั่นเอง

บ้านที่อยู่บน สุสาน ป่าช้า หรือวัด ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่ง ..
จะไม่เป็นสุข
นอนไม่สุข
ตื่นก็มีแต่ทุกข์
..

No comments:

Post a Comment