Tuesday, August 13, 2013

ปัญหาขยะพัทยาเข้าขั้นวิกฤติ - ขยะล้นเมืองพัทยา

ปัญหาขยะพัทยาเข้าขั้นวิกฤติ ไร้ที่ทิ้งฝังกลบ หลังบ่อขยะถูกชุมชนปิดตายเพราะสร้างปัญหามลพิษ สภาฯต้องเสนอญัตติด่วนขอความเห็นชอบขนถ่ายไปทิ้งนอกพื้นที่ เล็งเป้าเทศบาลแหลมฉบังเฉลี่ยวันละกว่า 400 ตัน ขณะที่อนาคตยังคลุมเครือ...

วันที่ 8 ส.ค.56 สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของเมืองพัทยายังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง แถมส่อเค้าความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลังพบว่าปัจจุบันพื้นที่ฝังกลบบริเวณบ่อ 140 ไร่ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ถูกชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงปิดตายห้ามขนถ่ายขยะไปทิ้งเป็นเวลานานกว่า 1 เดือนเพราะทนปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นไม่ไหว ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างและหมักหมมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณจุดพักขยะในซอยสุขุมวิท 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และตามจุดทิ้งขยะทั่วไป

ล่าสุด นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยาในการขอรับความเห็นชอบในการดำเนินการนอก เขตเมืองพัทยา หลังจากพบว่าปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างเริ่มรุนแรงขึ้น โดยได้มีการประสานไปยังเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียงในการขอกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เมืองพัทยา โดยจะดำเนินการขนถ่ายไปกำจัดยังเทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเจ้าพระสุรศักดิ์ พร้อมชี้แจงว่าหากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอยชุมชนของเมืองพัทยา กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก

กรณี ดังกล่าวสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ลุกขึ้นอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอให้เมืองพัทยาเร่งรัดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เนื่องจากหากยังปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรง สุดท้ายต่างมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามข้อเสนอดังกล่าว

ด้านนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยถึงกล่าวยอมรับว่าปัจจุบันเมืองพัทยา ประสบปัญหาขยะตกค้างจริง เนื่องจากประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบบ่อทิ้งขยะ 140 ไร่ ในเขตตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นั้นปิดกั้นไม่ยินยอมให้เมืองพัทยาขนถ่ายขยะไปทำลายมานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างหมักหมม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้หาทางออกโดยการประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำไปขยะไปทิ้งเป็นการชั่วคราว ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง

ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไข ปัญหานั้นได้มีการดำเนินการในการแก้ไขสถานที่ทิ้งขยะในอนาคต โดยจะทำการหารือกับเทศบาลศรีราชาในการขอใช้พื้นที่ในการจัดระบบคัดแยกแทน พื้นที่ทิ้งในตำบลเขาไม้แก้ว โดยหากในอนาคตเทศบาลศรีราชาอนุมัติ เมืองพัทยาก็จะนำตู้คอนเทนเนอร์ไปติดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อทำระบบร่อนคัดแยกขยะ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำมาทำเชื้อเพลิง ส่วนที่เหลือจะนำไปผสมกับวัสดุที่เผาไหม้ได้เพื่อนำไปทำ RDF เข้าโรงงานไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะแผนงานดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 9 เดือน หรือคาดว่าประมาณสิ้นปีนี้คงจะแล้วเสร็จ ซึ่งผิดจากแผนงานเดิมที่จะก่อสร้างในพื้นที่เขาไม้แก้วในระยะเวลา 6 เดือน แต่เมื่อบ่อขยะถูกปิดจึงต้องมีการเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้ เสียเวลาไปบ้าง

Cr:: ไทยรัฐออนไลน์ - โดย ทีมข่าวภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556No comments:

Post a Comment