Wednesday, August 7, 2013

บ้านโดนขนาบด้วยถนนซ้าย-ขวา

บ้านโดนขนาบ
- บ้านหลังใดถูกขนาบข้างซ้ายขวาด้วยถนนหรือตรอกซอย ถือว่าน่ากลัวอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงที่จะซื้อหาหรือเข้าอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น

- บ้านที่มีถนนหรือตรอกซอยขนาบสองข้าง จะส่งผลให้ตกต่ำถดถอยทั้งทรัพย์สินเงินทอง และธุรกิจการงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถนนหรือซอยที่ขนาบข้างอยู่นั้นเป็นด้าน"ประตูผี" คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะยิ่งเป็นบ้านหายนะ เจ้าบ้านหรือลูกๆ หลานๆ อาจมีเรื่องร้ายแรงจนฟั่นเฟือนเป็นบ้าไปได้

No comments:

Post a Comment