Tuesday, October 11, 2011

(ความรัก)ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว: Affair

ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ตรงกับภาษาอังกฤษว่า affair

ปกติแล้ว affair(n) จะหมายถึง ธุระ การงาน กงการ แต่ในเชิงความรักความใคร่ affair จะหมายถึง ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

โดยในแง่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว affair จะออกไปในลักษณะ เหตุการณ์อื้อฉาว หรือ เรื่องอื้อฉาว ได้ด้วย ดังนั้น affair จึงถือเป็นเรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม

ฉันกับภรรยามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก่อนที่เราจะแต่งงานกัน I and my wife had an affair before we got marriage.

เขาเป็นชู้กับเธอใช่มั๊ย จริงมั๊ย Is it truth that he has an affair with her?

คำอื่น ๆ ทีี่ให้ความหมายในแง่ ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ได้แก่ amour, liaison, affaire

เรื่องรักแบบ affair อย่าได้ทำ เพราะมันไม่ถูกทำนองคลองธรรม

Dr.SoS

No comments:

Post a Comment