Saturday, October 8, 2011

ลายมือนักธุรกิจการเงิน

ลายมือนักธุรกิจการเงิน


ความหมายตาม ลายมือ ลายมือที่ทำงานทางการเงินเช่นนักหมุนเงิน เล่นเงิน เล่นทอง หรือ ตลาดหุ้นและเป็นนายธนาคารจะร่ำรวยมหาศาลต้องมีลักษณะเส้นดังนี้ hand lines/ palm lines of rich man.


หมายเลข ๑-๑

เป็นเส้นอาทิตย์ ใครมีเส้นนี้ก็ร่ำรวยอยู่แล้ว

หมายเลข ๒-๒

เป็นเส้นที่เกิดจากเส้นเดียวกับเส้นอาทิตย์ ก็จะแสดงถึงการทำธุรกิจทางการเงินร่ำ รวย

หมายเลข ๓-๓

เส้นคุ้มครองความร่ำรวย ใครมีเส้นนี้จะไม่มีความผิดพลาดได้ทุกเรื่อง จึงทำให้เกิดความร่ำรวยอย่างถาวร.

ต้อย ตุลา

ที่มา: ลายมือนักธุรกิจการเงิน เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 08 ตุลาคม 2554

No comments:

Post a Comment