Saturday, October 8, 2011

ลายมือมีผู้อุปถัมภ์

ลายมือมีผู้อุปถัมภ์
คนที่ดำเนินชีวิตมีคนช่วยเหลือและมีผู้อุปถัมภ์อย่างสบาย ๆ ไม่เดือดร้อน และมีชีวิตมีความปลอดภัยราบรื่น ได้ครอบครัวดีมีความสุขมีอยู่ ๓ เส้นแบบง่าย ๆ

หมายเลข ๑-๑

เส้นชีวิตมีเส้นขนานไปกับเส้นชีวิต หมายถึง รอดปลอดภัย เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น สามารถเอาตัวรอดไปได้ในที่สุด

หมายเลข ๒-๒

ตอนปลายเส้นชีวิตเป็นง่ามแยกออกไปทางเนินจันทร์ต่ำ บ่งบอกถึงการมีชีวิตที่มั่นคง มีคนช่วยเหลืออยู่เสมอ

หมายเลข ๓-๓

มีเส้นจากเนินจันทร์พุ่งไปสู่เนินเสาร์อาทิตย์พุธหรือพฤหัส บ่งบอกถึงการดำเนินชีวิต มีคนให้การช่วยเหลือตลอด เส้นสนับสนุนและช่วยชีวิตยังมีอีกมาก จะได้นำมาเสนอต่อไป.

ต้อย ตุลา

ลายมือมีผู้อุปถัมภ์ เดลินิวส์ออนไลน์ วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2554

No comments:

Post a Comment