Tuesday, March 13, 2012

ฝรั่งจัดกทม.อันดับ61เมืองมีศักยภาพทางศก.โลก

ฝรั่งจัดกทม.อันดับ61เมืองมีศักยภาพทางศก.โลก

"อิโคโนมิสต์"จัดอันดับ 120 เมืองที่มีขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ-น่าอยู่อาศัยที่สุดทั่วโลก กทม.ได้อันดับ61 นิวยอร์คเบอร์1 ตามด้วย ลอนดอน

สำนักข่าว บลูมเบิรกส์ รายงานเมื่อวันที่ 13 มี.ค.ว่า หน่วยวิจัยของ เดอะ อิโคโนมิสต์ (อิโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนท์ ยูนิต) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ นิตยสารเดอะอิโคโนมิสต์ เปิดเผยผลการจัดอันดับ 120 เมือง ที่มีศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจและน่าอยู่อาศัยมากที่สุดของโลก ประจำปี 2555

ทั้งนี้ผลการจัดอันดับระบุว่า กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย อยู่ในอันดับที่ 61 ของโลก โดยได้คะแนนที่ 49 คะแนน ขณะที่ เมืองที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 นั้นจากการจัดอันดับครั้งนี้คือ เมืองนิวยอร์ค (สหรัฐอเมริกา) โดยได้คะแนนที่ 71.4

ส่วนเมืองที่ได้อันดับรองลงมาได้แก่ เมือง 2.ลอนดอน (อังกฤษ) ( 70.4 คะแนน) 3.สิงคโปร์ (70คะแนน) 4.ฮ่องกง กับ ปารีส (ฝรั่งเศส) (ได้69.3คะแนนเท่ากัน) 5.โตเกียว(ญี่ปุ่น) (68คะแนน) 39.ปักกิ่ง(จีน) (56คะแนน) 45.กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) (55คะแนน) 81.จารการ์ตา(อินโดนีเซีย) (44.1คะแนน) ส่วนเมืองที่อยู่ในลำดับท้ายๆของการจัดอันดับได้แก่ 109.โฮจิมนห์ (เวียดนาม) (36.5คะแนน) 115.ไนโรบี(เคนยา) (34.6คะแนน) 120.เตหะราน (อิหร่าน) (27.2คะแนน)

การจัดอันดับดังกล่าว ทาง เดอะอิโคโนมิสต์ ได้ใช้หลักเกณฑ์หลายอย่างมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการให้คะแนน อาทิ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรมนุษย์ ความน่าเชื่อถือของภาคการเงิน การมีระบบสถาบันการเมืองและเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม มลภาวะ และ มนต์เสน่ห์ที่น่าดึงดูดของเมืองนั้นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ อิโคโนมิสต์ ให้เหตุผลการจัดอันดับในครั้งนี้ว่า 120 เมืองเหล่านี้ มีความสำคัญต่อพลวัตรความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกกว่า 750 ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม(จีดีพี)ทั้งหมดที่ 20.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราส่วน 29% ของจีดีพีโลก นอกจากนั้ นยังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานที่มีทักษะสูง และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

ที่มา: โพสต์ พับลิชชิง (posttoday online) วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555

No comments:

Post a Comment