Friday, March 23, 2012

เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก

แขวะเงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็กไทย แนะเร่งออกข้อสอบวัดผลจัดเกรดเป็นแนวไขปัญหา

วันนี้ (19 มี.ค.2555) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เมื่อไม่นานนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ จัดอภิปรายอย่างไม่เป็นทางการเรื่อง “แนวทางแก้ไขคุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำข้อสรุปเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นในการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยตกต่ำ ดังนี้ 1.จัดทดสอบระดับชาติให้กับเด็กโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั่วประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอิสระ และไม่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และข้อสอบจะเน้นไปที่การอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะ 3 วิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางภาษา จากนั้นนำผลมาประมวลจัดคุณภาพของโรงเรียนเป็นกลุ่ม ๆ คือ แย่ พอใช้ ดี ดีมาก และดีเยี่ยม เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพ ขณะเดียวกันจะต้อมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ แก่สาธารณชนและผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนรับผิดชอบและการจัดการเรียนการสอน

ด้าน ศ.ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษามาก โดยเฉพาะเงินเดือนครูที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษในช่วงรอบปีที่ผ่านมาถึง 13% มากกว่าข้าราชการอื่นที่ได้แค่ 5% แต่คุณภาพการศึกษากลับทรุดต่ำลงมาก ๆ จึงทำให้สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับทีดีอาร์ไอจะค้นหาว่าปัจจัยใดที่เป็นปัญหา เพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบการศึกษา เพราะในปี 2558 จะต้องเปิดประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่คุณภาพการศึกษาไทยยังมีปัญหาอีกมาก ดังนั้นจะต้องชี้ให้ตรงเป้า ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายในบางเรื่อง และปรับบางองค์กรออกไปเป็นองค์กรอิสระ เป็นต้น

“ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาตลอด แต่ไม่ได้เกิดผล ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ต้องจี้ให้ถูกจุด จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆต้องเปลี่ยนทันที ซึ่งในการประชุมมีนักวิชาการบางคนแสดงความคิดเห็น ทำให้รู้สึกตกใจที่ว่าปัจจุบันยังคงมีการจัดการศึกษาแบบเดิมๆ เหมือนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว ทั้งที่ต้องศึกษาว่าโลกศตวรรษที่ 21 ต้องมีอะไรบ้าง ห้องเรียน เนื้อหาวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ ครูต้องปรับตัวอย่างไร ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดและเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ก็ไม่มีใครรู้ร้อนรู้หนาว หาก ศธ.ยังเฉย สภาการศึกษาก็เฉย หน่วยงานอื่น ๆ ก็เฉย ทั้งที่คุณภาพการศึกษาของเราต่ำลงทุกวัน อย่างไรก็ตามสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำวิจัยเชิงลึก เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมข้อคิดความเห็นของเรา และจะเสนอไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะ รมว.ศึกษาธิการ ทั้งนี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลน่าจะต้องฟังข้อเสนอแนะของเรา เพราะคือหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศที่จะต้องรวมกันแก่ปัญหา” ศ.ศรีราชา กล่าว

ที่มา:: เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก © เดลินิวส์ เว็บ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555

No comments:

Post a Comment