Friday, March 23, 2012

โทษแรงทุจริตเกณฑ์ทหาร “ปลดราชการ”

::โทษแรงทุจริตเกณฑ์ทหาร “ปลดราชการ”

แม่ทัพภาค 1 คาดโทษแรง “ปลดราชการ” ทุจริตเกณฑ์ทหาร กำชับประธานตรวจเลือกทำงานอย่างโปร่งใส ไร้ข้อครหา

ที่กองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีแจกจ่ายคำสั่งฯการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2555 และการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

พล.ท.อุดมเดช กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจที่มีเกียรติ รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมตามนโยบายของกองทัพบก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารประจำการเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง และสังคมให้ความสนใจ ดังนั้นการปฏิบัติงานของทุกคนในทุกขั้นตอนจะต้องมีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง สามารถตรวจสอบและตอบคำถามกับสังคมได้

ในปีนี้กองทัพภาคที่ 1 มีทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 88,000 นาย แบ่งเป็นบรรจุเข้าเป็นทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 26,500 นาย ส่วนที่เหลือจะแบ่งมอบให้ทุกหน่วยในพื้นที่ อาทิ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นอกจากนั้นได้รับการส่งช่วยจากกองทัพภาคที่ 2 ประมาณ 18,000 นายเศษ และกองทัพภาคที่ 3 ส่งเข้ามาช่วยประมาณ 300 นาย ซึ่งยอดรวมของกองทัพภาคที่ 1 ที่จะได้บรรจุเข้าเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้ประมาณ 44,000 นายเศษ โดยจะแบ่งเป็นผลัดต่างๆ ซึ่งปีนี้มีจำนวนยอดทหารกองเกินที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมาจำนวน 2,500 นาย เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

ส่วนกรณีสาวประเภทสองที่เข้ารับการตรวจเลือกนั้น คงใช้ระเบียบเหมือนปีที่ผ่านมาว่าบุคคลใดที่ได้รับการยกเว้นบ้าง “ปีนี้เราได้รับนโยบายจาก ผบ.ทบ.ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยที่สุดและไม่ให้มีข้อครหา โดยได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและต้องมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใสกับประธานตรวจเลือกที่ได้มีการจัดตั้งไปทั้งหมด 45 คณะในพื้นที่รับผิดชอบ และมีสำรองอีก 3 คณะ หากพบมีการทำความผิด หรือมีการทุจริตช่วยเหลือให้ไม่ได้เป็นทหารจะมีการคาดโทษอย่างถึงที่สุด หากสอบสอนแล้วมีความผิดก็ถึงขั้นปลดออกจากราชการได้ ดังนั้นเชื่อมั่นว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ และทุกคนก็มีความเข้าใจ”

พล.ท.อุดมเดช กล่าวต่อว่า อยากจะฝากไปถึงประชาชนว่าขอให้ทุกคนสบายใจและเชื่อมั่นในขั้นตอนวิธีการดำเนินการของกองทัพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหาร และอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าจะสามารถทำให้ไม่ต้องเป็นทหารได้ หรือมีข้อยกเว้นนอกเหนือจากกรอบกติกา โดยเรียกรับเงินและผลประโยชน์ต่างๆ ขอยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ ดังนั้นหากพบเหตุดังกล่าวท่านอาจจะถูกหลอกและเสียเงิน นอกจากนั้นอาจจะได้รับใบการตรวจเลือก หรือ สด.43 ปลอม และหากนำไปใช้ในราชการจะเป็นการทำผิดกฎหมาย ดังนั้นควรพึงระมัดระวังและอย่าเชื่อคำกล่าวอ้างของบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีเหล่านี้

::โทษแรงทุจริตเกณฑ์ทหาร “ปลดราชการ” เดลินิวส์ออนไลน์ วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
----------------
Nut Smith · นักวิจารณ์เด่น
ควรเลิกการเกณฑ์ทหาร แล้วหันมารับสมัครทหารเกณฑ์แบบสมัครใจ ประเทศชาติไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม
ทหารก็มีมากจนเกินความจำเป็น เกณฑ์มากก็มีค่าใช้จ่ายต่อหัวเป็นงบประมาณที่มากขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางให้ทุจริตกันอีก

No comments:

Post a Comment