Sunday, October 10, 2010

Rest room/Toilet/Lavatory/Loo/John : ห้องน้ำ

คำ่ว่า ห้องน้ำ(noun)ในภาษาอังกฤษ มี
1. toilet
2. lavatory
3. john
4. latrine
5. loo
6. water closet (WC)

ลักษณะที่แตกต่างกันของคำเหล่านี้ อาจอธิบายได้ดังนี้
1. toilet จริง ๆ toilet เป็นภาชนะรูปร่างคล้ายชาม ใช้สำหรับการปลดปล่อยปัสสาวะ(ฉี่) หรือ อุจจาระ (solid waste) หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายกัน
อย่าลืมกดชักโครก = Don't forget to flush the toilet.
ขอโืทษครับ หนูจอนสัน ผมขอใช้ห้องน้ำหน่อยครับ = Excuse me, Miss Johnson, I need/want (to go to) the toilet.
ที่นั่งชักโครกแตก และห้องน้ำก็ไม่มีกระดาษ = The toilet seat was cracked and there was no paper.
เขานั่งอยู่บนชักโครกตอนที่มือถือดัง = I was on (= using) the toilet when the cell rang.

go to the toilet ไปห้องน้ำ
ห้องน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การปลดปล่อยปัสสาวะ (urine) หรือ อุจจาระ (solid waste)จากร่างการมนุษย์ ไม่ใช่เป็นที่นินทาคนนะฮะ
นี่เป็นการเดินทางใช้เวลานาน เด็ก ๆ ถ้าต้องการไปห้องน้ำก็รีบทำซะนะ This is a long trip, boys, so if you want to go to the toilet, do so now.

ในอเมริกา US มีการใช้คำ bathroom หมายถึงห้องที่มี toilet (โถปัสสาวะ/ชักโครก) อยู่ข้างใน

Toilets จึงกล่าวได้ว่าเป็นห้องหรือ อาคารเล็ก ๆ ในที่สาธารณะ ที่ภายในมีห้องต่าง ๆ และมีอุปกรณ์โถปัสสาวะ/ชักโครก อยู่ติดตั้งอยู่หลายจุด

down the toilet (ในอังกฤษ UK เรียก down the pan):
ของที่หล่นลงไปใน toilet (โถปัสสาวะ/ชักโครก) ของนั้นก็จะใช้ไม่ได้ (wasted) หรือ เสีย (spoiled)
หลังจากข่าวอื้อฉาว หน้าที่การงานของดาราดังก็ดิ่งเหว = After the scandal, the superstar's career went down the toilet.

toilet water (noun) เป็นน้ำหอมอ่อนๆ = a weak perfume ประมาณ cologne
(a perfumed liquid lighter than cologne)

toilet-trained (adjective) = potty-trained = เป็นการฝึกเด็ก ๆ ในการใช้ห้องน้ำ บางทีก็เรียก pot-trained

toilet tissue (noun) หรือ toilet paper คือ กระดาษชำระนั่นเอง ใช้ทำความสะอาดในขณะที่ใช้ห้องน้ำ ถ้าเป็นม้วนยาว ๆ ก็เรียก toilet roll

toilet soap สบู่ในห้องน้ำที่มีกลิ่นอ่อน ๆ เพื่อใช้ล้างทำความสะอาดร่างกาย

flush (something) down the toilet
การกำจัดของบางอย่างโดยการใส่เข้าไปในชักโครก แล้วก็กดชักโครก
เช่น A week-old itish puppy is safe and sound after being accidentally flushed down the toilet by his 4-year-old master. ลูกหมาอายุสัปดาห์เดียวโชคดีที่รอดหลังจากถูกกดลงชักโครกโดยเจ้านายอายุแค่ 4 ขวบ (เหลือเชื่อจริง ๆ ทั้งคนทั้งหมา)

ฺBKK Water said the underwear was flushed down a toilet and caused a blockage in a sewage pipe. เจ้าพนังงานด้านน้ำกล่าวว่า ชุดชั้นในถูกกดลงชักโครกแล้วทำให้เกิดการอุดตัดของระบบระบาย

เชื่อไหมครับ ว่าตอนนี้ คนญี่ปุ่น ใช้คำว่า toilet ในภาษาญี่ปุ่นแล้ว เพราะคนแก่ยังรู้เลย toilet ว่า คือ ห้องน้ำ

2. lavatory ห้องน้ำบนเครื่องบิน
3. john เป็นคำแสลงในอเมริกา เช่น She is waiting for her boyfriend as he goes to the john. เธอกำลังรอเพื่อนชายขณะที่เขาไปห้องน้ำ
4. latrine
5. loo เช่น กล่าวว่า ผมทำธุระอยู่ในห้องน้ำ I am in the loo. คำ loo น่าจะใช้ในชาวอังกฤษมากกว่าพวกอเมริกัน
6. water closet

.

No comments:

Post a Comment