Monday, May 14, 2012

สัญญาณฟื้นตัว สศค.เผยรายได้รัฐเดือนเม.ย.พุ่ง 4.2%

สศค.เผยเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้รัฐบาลเดือน เม.ย.เก็บได้ 1.39 แสนกว่าล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากภาษีที่เก็บได้สูง และ ปตท.ส่งเงินปันผลก่อนกำหนด แม้สูญเสียรายได้จากภาษีดีเซลที่ยกเว้นเก็บภาษี ขณะที่ช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 55 มีรายได้สูงกว่าเป้า 3.3%

เมื่อ วันที่ 14 พ.ค.2555  นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รายได้รัฐบาลสุทธิในเดือน เม.ย.2555 จัดเก็บได้ 139,520 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 5,648 ล้านบาท หรือ 4.2% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,341 ล้านบาท หรือ 9.4% เนื่องจากการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทาง อินเทอร์เน็ต จากวันครบกำหนดยื่นแบบฯ อีก 8 วัน ทำให้รายได้จากการยื่นชำระภาษีส่วนหนึ่งเหลื่อมมาเดือน เม.ย.ขณะที่อากรขาเข้าจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1,778 ล้านบาท หรือ 21.3% เป็นผลจากการนำเข้ารถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดเก็บอากรในอัตราที่ค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นมาก

นอก จากนี้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำส่งเงินปันผลประจำปี 2554 ก่อนกำหนด 10,219 ล้านบาท จากเดิมที่ประมาณการว่าจะนำส่งในเดือน พ.ค.อย่างไรก็ดี ภาษีน้ำมันยังคงจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 5,199 ล้านบาท หรือ 51.5% จากการขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 0.005 บาท

สำหรับ ผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.2554-เม.ย.2555) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 950,682 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 37,544 ล้านบาท หรือ 4.1% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.3% เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่สำคัญส่วนใหญ่สูงกว่าประมาณการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรขาเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีรถยนต์และภาษีน้ำมัน เป็นผลจากเหตุการณ์น้ำท่วมและการขยายเวลาการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล

“ภาวะ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการบริโภคและการนำเข้า รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ประกอบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยจะเป็น ปัจจัยที่ส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ ทำให้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการจัดเก็บรายได้ในปีนี้จะใกล้เคียงกับเป้า หมายที่ตั้งไว้ 1.98 ล้านล้านบาท แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการลดภาษีน้ำมันดีเซลก็ตาม”


::สัญญาณฟื้นตัว สศค.เผยรายได้รัฐเดือนเม.ย.พุ่ง 4.2% ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

No comments:

Post a Comment