Tuesday, May 8, 2012

คำขอบคุณ

"ขอขอบคุณ"
ขอขอบคุณที่พ่อแม่ช่วยสอนสั่ง
คงอยากให้ลูกเป็นดั่งที่หวังได้
อยากขอโทษที่หลายครั้งลูกพลั้งไป
อยากขอบคุณที่พ่อแม่ให้อภัยเสมอมา

อยากขอบคุณอาจารย์ประจำชั้น
ที่ช่วยผลักดันเราไปที่ใฝ่หา
อยากขอบคุณอาจารย์ที่เอาใจใส่ตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันไม่นาน

อยากขอบคุณเพื่อนร่วมเรียนเคียงบ่าไหล่
มีน้ำใจคอยช่วยเหลือสมัครสมาน
คอยให้เราซบบ่ายามร้าวราน
คอยช่วยแก้การบ้านยามผิดไป

อยากขอบคุณเฟสบุ๊กที่ปลุกเรา
ทำให้ความเหงาเริ่มเหือดหาย
ความรู้สึกดีดีมีมากมาย
ต่อให้ตายจากนี้ไป"ความผูกพัน"ยังคงอยู่

:: ขอขอบคุณ คำขอบคุณ

No comments:

Post a Comment