Wednesday, February 2, 2011

การแข่งขันร่มพยุงไข่

คมชัดลึก : วช.เชิญชวนผู้สนใจร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน "ร่มพยุงไข่" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 หวังจุดความคิดสร้างสรรค์ไปยังการออกแบบอุปกรณ์กู้ภัยในพื้นที่เข้าถึงลำบาก

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทาง วช. ได้ริเริ่มให้มี "การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 เป็นการแข่งขันที่แสดงออกถึงความคิดในการประดิษฐ์ ที่ต้องอาศัยความรู้ด้านวิชาการประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์ร่มพยุงไข่

กิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้แสดงออกในทางที่ดี และยังเป็นประโยชน์ต่อการนำเอาผลงานที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาต่อยอด เป็นอุปกรณ์ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของชาติในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่การช่วยเหลือทางภาคพื้นดินเข้าถึงได้ลำบาก เช่น น้ำท่วม ถนนถูกตัดขาด แผ่นดินไหว ฯลฯ

การแข่งขันกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณลานจอดรถ (ด้านซ้ายมือ) ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ชนะเลิศเป็นเงินรางวัล 3 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป

สำหรับลักษณะของสิ่งประดิษฐ์คล้าย กับร่มชูชีพ ใช้วัสดุผ้า ไม่จำกัดขนาดตัวร่มและเป็นร่มที่ไม่มีโครง ตัวร่มผูกติดกับเชือกโดยที่ปลายเชือกมีถุงพลาสติกใสบรรจุไข่ไก่เบอร์ 1 กติกาการแข่งขัน กำหนดเป็นทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะเป็นผู้ปล่อยร่มด้วยตัวเอง แต่ละทีมสามารถโยนไข่ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการจะนับครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด กำหนดระดับความสูงในการปล่อยร่มประมาณ 15 เมตร

ส่วนเกณฑ์ในการตัดสิน เป็นดังนี้ สภาพของไข่ (50 คะแนน) โดยไข่หลังจากตกลงสู่พื้น ต้องได้รับความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย, ความแม่นยำ (30 คะแนน) จะมีเป้าขนาด 3 x 3 เมตร แบ่งคะแนนตามระยะห่างจากจุดกึ่งกลาง, เวลาที่ใช้ในการปล่อย ( 20 คะแนน) เริ่มนับจากเวลาที่ปล่อยจนกระทั่งตกลงถึงพื้น และใช้เวลาน้อยที่สุด

=========
ข่าวนี้มาจาก คมชัดลึก วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
ความตลกของข่าวนี้ คือ เชิญชวนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 แล้วให้ไปแข่งกันใันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ความไม่ได้ความของหน่วยงานราชการไทยเห็น ๆ กันตรงนี้
.

No comments:

Post a Comment