Sunday, August 22, 2010

น่าวิตก คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตกว่า 5 ล้านคน ป่วยแล้วกว่า 1.6 ล้านราย โรคจิตเภทสูงอันดับ 1

เผยคนไทยป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น ในปี 2551 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยทั้งหมดกว่า 1 ล้าน 6 แสนราย อันดับ 1 คือโรคจิตเภท จำนวนกว่า 4 แสนราย หรือประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยทั้งหมด เร่งพัฒนาระบบการรักษา โดยตั้งเป้าพัฒนาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ รักษาผู้ป่วยจิตเภทโดยเฉพาะภายในปี 2554 และเปิดไอซียูรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการหนักแห่งแรกของไทย

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบัน คนไทยมีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 12 หรือประมาณ 5 ล้านคน คนกลุ่มนี้ยังไม่ใช่คนป่วย หากได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตก็จะทุเลาและหายเป็นปกติ ส่วนผู้ป่วยทางจิตที่ได้รับการดูแลรักษาในปี 2551 ทั่วประเทศมี 1,668,041 ราย มากที่สุดคือโรคจิตเภท 445,840 ราย รองลงมาได้แก่ โรควิตกกังวล 375,035 ราย โรคซึมเศร้า 199,667 ราย ที่เหลือเป็นโรคอื่นๆ เช่นติดสารเสพติด โรคลมชัก ปัญญาอ่อน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยทางจิตจะใช้เวลารักษาในโรงพยาบาล 41 วัน สูงกว่าผู้ป่วยโรคทางกาย 5-6 เท่าตัว

ดร.พรรณสิริกล่าวต่อว่า ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังต้องกินยาควบคุมอาการต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยทางจิตทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจะพัฒนาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของไทย เปิดบริการมานานกว่า 120 ปี ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคนี้เป็นการเฉพาะภายในปี 2554 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรักษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาลงสู่ภูมิภาค ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารักษาในกรุงเทพฯ โดยจะเน้นการรักษาที่โรงพยาบาล และการจัดระบบติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยได้รับการดูแลดี อาการก็จะไม่กำเริบ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

ด้านนพ.สินเงิน สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ฯ มีผู้ป่วยโรคจิตเภทประมาณร้อยละ 50 ของผู้มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก และร้อยละ 60-70 ของผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ได้พัฒนากระบวนการรักษาโดยใช้ยาและใช้ระบบไฟฟ้าทันสมัยที่สุดในประเทศ และเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการ รวมทั้งจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่นฟื้นฟูทักษะทางสังคม การฝึกอาชีพที่เหมาะสม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกองทุนสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช มีบริการจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และจะเปิดไอซียูจิตเวชเป็นห้องแยกสำหรับควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเภทที่มี ความรุนแรงสูง เป็นแห่งแรกของประเทศในปี 2554

นพ.สินเงินกล่าวต่อว่า โรคจิตเภท มักพบในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ลักษณะเด่นมีความผิดปกติทางความคิด พูดไม่ต่อเนื่อง มีประสาทหลอน หูแว่ว หรือหลงผิดคิดว่ามีเทพในร่างบอกให้ทำสิ่งต่างๆ สาเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของสมองบางส่วน หากมีความเครียดมากระตุ้นก็จะทำให้อาการกำเริบ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสหายน้อยมาก ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 จะกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องกินยาควบคุมอาการตลอดชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมอง มีปัญหาในการใช้ชีวิต การทำงาน และสังคม ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: น่าวิตก! คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตกว่า 5 ล้านคน ป่วยแล้วกว่า 1.6 ล้านราย โรคจิตเภทสูงอันดับ 1 มติชนออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

No comments:

Post a Comment