Sunday, August 22, 2010

เผยข้าราชการจบ ป.ตรีรับน้อยกว่า พนง.บริษัท 83%

เผยข้าราชการจบ ป.ตรีรับน้อยกว่า พนง.บริษัท 83%

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ถึงการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 ตุลาคม ภายใต้งบประมาณ 200 ล้านบาทว่า วงเงินดังกล่าวเกิดจากการประมาณการว่า จะมีผู้เกษียณอายุราชการ 3,000-4,000 ราย โดยแต่ละส่วนราชการจะทยอยบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่นี้จะเริ่มใช้กับบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็น ข้าราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเงินเดือนภาคราชการกับ ภาคเอกชน

นางเบญจวรรณกล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนแรกบรรจุระหว่างข้าราชการกับพนักงานบริษัท เอกชน พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่เข้ารับราชการได้รับเงินเดือนต่ำกว่าภาคเอกชนร้อยละ 13 ระดับ ปวส.ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าร้อยละ 6 ระดับปริญญาตรีต่ำกว่าร้อยละ 23-83 ระดับปริญญาโทต่ำกว่าร้อยละ 57-86 ก.พ.จึงตั้งเป้าลดความแตกต่างตรงนี้ลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเพื่อดูดดึงคนดีคน เก่งเข้ารับราชการ

"อย่างไรก็ตาม ก.พ.ตระหนักถึงความรู้สึกของข้าราชการรุ่นพี่ จึงได้ขยับอัตราเงินเดือนของบุคคลที่รับราชการอยู่ก่อนแล้ว เพื่อไม่ให้ข้าราชการรุ่นหลังมีอัตราเงินเดือนแซงหน้าข้าราชการรุ่นพี่ โดยฐานเงินเดือนที่จะขยับให้ก็อยู่ในงบประมาณ 200 ล้านบาทนี้แล้ว"

นางเบญจวรรณกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ก.พ.จะกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการแบบช่วง โดยให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพิจารณาเลือกปัจจัย 4 ข้อ จากเกณฑ์หลักของ ก.พ. 8 ข้อ เพื่อปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันที่ 1 เมษายน 2554 สำหรับปัจจัยหลักของ ก.พ. ได้แก่

1.มีคะแนนสอบเข้ารับราชการยอดเยี่ยม
2.มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
3.มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับราชการ
4.มีใบประกอบวิชาชีพ
5.บรรจุเข้ารับราชการในสาขาขาดแคลน
6.มีผลงาน หรือได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
7.มีวุฒิการศึกษามากกว่า 1 ใบ ซึ่งในสัปดาห์หน้า ก.พ.จะเชิญผู้แทนทุกส่วนราชการมาชี้แจงแนวทาง

"อย่างไรก็ตาม ก.พ.ได้กำหนดช่วงในการขยับฐานเงินเดือนแรกเข้าไว้ดังนี้ ในเดือนเมษายน 2554 ให้ขยับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไม่เกินร้อยละ 3 เดือนตุลาคม 2554 ให้ปรับขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 6 จากนั้นในเดือนเมษายน 2555 ให้ปรับขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ หากรัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ข้าราชการก็จะมีโอกาสได้รับเงินเดือนแรกบรรจุใกล้เคียงกับภาคเอกชนมากขึ้น"

นางเบญจวรรณกล่าวว่า นอกจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2554 จะมีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ครู อัยการ ศาล รัฐสภา รวมถึงข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร้อยละ 5 ภายใต้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท แต่เป็นเพียงการปรับเพื่อรักษาระดับรายได้เท่านั้น เพราะในช่วงปี 2550-2552 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้จะทำให้ข้าราชการมีลุ้นรับขึ้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2554 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนทั้งระบบในอัตราร้อยละ 5 และการปรับขึ้นเงินเดือนตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีงบ ประมาณ (เลื่อนขั้นเงินเดือน) สูงสุดที่ร้อยละ 6

ที่มา: มติชนออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

No comments:

Post a Comment