Friday, August 6, 2010

นอภ.เขาชะเมาตื่นตัวรับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ

:: ผนึกกำลังซ้อมแผนอุบัติเหตุน้ำป่าไหลหลาก

อุบัติเหตุ คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด และสร้างความสูญเสียเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านทรัพย์สิน ร่างกาย หรือแม้แต่ชีวิต โดยเฉพาะอุบัติเหตุหมู่ เช่น น้ำป่าจากน้ำตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน และด้วยการตระหนักถึงปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อำเภอเขาชะเมาจึงได้ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรรษา และอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยจัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ขึ้น โดยมี นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเขาชะเมาเป็นประธานในโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลเขา ชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมด้วย นายสุเมธ สายธาร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายคณิต ตันติชัยวนิช ผู้อำนวย การโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ต.อ.ยงยุทธ สุระประเสริฐ ผกก.สภ. เขาชะเมา นางสวัลชนา มีลาภ พยาบาล วิชาชีพชำนาญการ เจ้าหน้าที่อุทยานเขา ชะเมา และกลุ่มอาสาสมัครหน่วยกู้ ภัยกว่า 50 คนเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน อุบัติเหตุน้ำป่าไหลหลากกันอย่างคับคั่ง ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง หมู่ที่ 2 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยในโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ มีการสมมุติสถานการณ์ฝนตกหนักมีพายุ และน้ำป่าไหลมาจากน้ำตกเขาชะเมาจนเกิดเหตุมีคนตายและบาดเจ็บจำนวนมาก

นายอินทรีย์ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกเขาชะเมามีความสวยงามมี ความสูงของน้ำตกถึง 7 ชั้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาตินั้นได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน กันเป็นจำนวนมากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดระยองปีละหลายล้านบาทและในขณะ นี้เป็นช่วงหน้าฝนได้มีฝนตกหนักพายุเข้าเกรงว่าจะเกิดน้ำป่า ไหลหลากและเป็นอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ไม่อยากให้เกิดขึ้นในครอบครัวใดและผู้ใด อุบัติ เหตุเกิดขึ้นได้ทันที ทันใด โดยไม่มีใครทราบล่วงหน้าเมื่อเกิด ขึ้น และจะทำให้สูญเสียอย่างมหันต์ โดยเฉพาะสูญเสียชีวิต เกิดทุพพลภาพพิการ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียทรัพย์สิน ต่าง ๆ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ คือ อุบัติเหตุหมู่เป็นภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์เดียวกันเป็นจำนวนมากจำเป็นต้อง ให้การรักษาอย่าง รีบด่วน ทั้งนี้ทางอำเภอเขาชะเมา มองเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลเขาชะเมาจัดทำโครงการการซ้อมแผนเพื่อ ตั้งรับ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ขึ้นมา เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งหลายและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไปในทาง ที่ดี รวมทั้งจะได้มีการฝึกทักษะประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลให้มีความชำนาญ และมีความพร้อมตลอดเวลา

นายอำเภอ เขาชะเมา ยังกล่าวเสริมอีกว่าในการซ้อมแผนครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการดูแลผู้ได้ รับบาดเจ็บเมื่อเกิดภาวะอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อจะได้ช่วยเหลือ ประชาชนให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วย งานของท้องถิ่นได้ทราบ ถึงหลักการประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หมู่ และเพื่อให้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่และสามารถปฏิบัติงาน ในทีมการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซึ่ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือผู้ที่เข้าร่วมซ้อมแผนได้มีความรู้และทักษะใน การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ได้รับการรักษาไว้ทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิต ที่ดี

นายอำเภอเขาชะเมา กล่าวเสริมอีกว่าในการจัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะน้ำตกเขาชะเมา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และน้ำตกมีปริมาณน้ำมากขึ้น และอาจเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำป่า จึงได้มีการจัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โดยมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานทั้ง ทางอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โรงพยาบาล ตำรวจ อปพร. และทางอำเภอเขาชะเมาในการซ้อมแผนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจริงเมื่อ เกิดเหตุ และเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้าน นายสุเมธ สายธาร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงเปิดเผยถึงสาเหตุของน้ำป่าเกิดจากการ อิ่มตัวของผืนดินจากฝนที่ตกมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับ ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไหลไปตามผิวพื้นดินจากที่เคยถูกซึมซับไว้ได้ น้ำจะรวมตัวไหลสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว ในระหว่างทางจะมีน้ำ ป่าส่วนอื่นเพิ่มปริมาณสมทบ ทะลักลงไปตามร่องน้ำอย่าง รวดเร็ว ยิ่งชันและมีพื้นที่รับ น้ำมาก ก็ยิ่งมีความเร็วและ พลังที่รุนแรงมากขึ้น ผลที่ตามมาคือการเพิ่มระดับน้ำตามทางน้ำอย่างรวดเร็วนับเป็นวินาทีจนอพยพหนี ไม่ทัน

มาตรการป้องกันน้ำป่า ได้แก่ การไม่เข้าไปทำกิจกรรมในทางน้ำธรรมชาติหรืองดในช่วงหน้าฝนถ้าไม่จำเป็น โดยเฉพาะในฤดูฝน หากสังเกตเห็นว่าอาจมีฝนตกบนภูเขาให้รีบย้ายขึ้นที่สูงไว้ก่อน ในกรณีที่น้ำป่าเริ่มหลากลงมาสีของน้ำที่เปลี่ยนไป เสียงน้ำตกที่มีความรุนแรงมากขึ้น จงหลีกเลี่ยงรีบหันกลับหรือขึ้นจากน้ำไว้ก่อนเพราะน้ำป่าประมาทมิได้ น้ำป่ามีอันตรายสูงยิ่ง เนื่องจากเป็นการเกิดตามธรรมชาติโดยกะทันหันทันทีทันใด ฉะนั้นในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงนั้นมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อเป็น ที่สนใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนไม่ขาดสายและอยู่ในช่วงหน้าฝนเกรง ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติเพื่อความไม่ประมาท ทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ โรงพยาบาลฯ และอำเภอ ตำรวจ และอาสาฯ ร่วมในการจัดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ขึ้นในครั้งนี้.

มาโนช สนองสุข

ที่มา: ข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันศุกร์ ที่ 06 สิงหาคม 2553

No comments:

Post a Comment