Friday, August 20, 2010

ผู้หญิงนักดื่มเบียร์อยู่เป็นประจำให้ระวัง จะเป็น โรคสะเก็ดเงิน

ผู้หญิงที่เป็นคอเบียร์ประจำโปรดระวัง อาจจะเป็นโรคผิวหนัง ที่เรียกว่าโรคเรื้อนกวาง หรือโรคสะเก็ดเงินขึ้นได้

วารสาร วิชาการ "โรคผิวหนัง" ของสหรัฐฯ รายงานว่า สตรีที่ดื่มเบียร์ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ 5 หน จะเสี่ยงกับเป็นโรคนี้มากกว่าเพื่อนคนที่ไม่ได้ดื่มกว่ากันถึง 2 เท่า ผิดกับผู้ที่ดื่มเหล้าไวน์ขาว ไวน์แดง หรือเหล้าธรรมดากลับไม่เป็น

คณะนักวิจัยได้ศึกษากับพยาบาลวัยระหว่าง 27-44 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 82,000 คน ได้พบว่าผู้ที่ดื่มเบียร์ อาทิตย์ละ 2-3 หน จะเสี่ยงกับโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม ร้อยละ 72 และคนที่ดื่มเบียร์อาทิตย์ละ 5 แก้ว จะเสี่ยงกับโรค 1.8 เท่า พวกเขาสงสัยว่าโปรตีนของข้าวมอลต์ที่ใช้ในการหมักทำเบียร์อาจจะเป็นสาเหตุ ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจจะมีอาการต่อโปรตีนนี้

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิว หนังเรื้อรัง จะขึ้นเป็นผื่นที่ตกสะเก็ดสีแดง ตามเข่า ข้อศอก และผิวหนังศีรษะ แต่อาจจะขึ้นได้ทั่วไป แม้แต่ที่ใบหน้า

ผู้หญิงนักดื่มเบียร์อยู่เป็นประจำให้ระวัง จะเป็น โรคสะเก็ดเงิน
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 20 สิงหาคม 2553

No comments:

Post a Comment