Tuesday, December 21, 2010

ประสบความสำเร็จ: Success, Achieve accomplish

การประสบความสำเร็จเป็นเป้าหมายของผู้คนทุกยุคทุกสมัย Success is the ultimate goal of people of all era. [era หมายถึง ยุค หรือ ช่วงเวลา]

สำเร็จ = ได้ผล = สัมฤทธิ์ผล

ภาวะตื่นเต้นดีใจที่สามารถทำอะไรได้สำเร็จ เรียกว่า "flushed with success" เช่น กล่า่วว่า โค้ชรู้สึำกตื่นเต้นถึงความสำเร็จ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ The coach will be flushed with success whatever happens at the World Cup in South Africa. ผู้ออกแบบรถรู้สึกตื่นเต้นถึงภาวะความสำเร็จ ที่สามารถสร้างเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานน้อย Car designers flushed with success with low-powered engine.

สำนวนที่กล่าวเน้นว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ a roaring success เช่น โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง This project is a roaring success.

สำนวน be a howling success ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน เช่น งานเลี้ยงประสบความสำเร็จอย่างมากมาย The party is a howling success.

นอกจากนั้้นยังสามารถใช้คำง่าย ๆ อย่าง great success, very successful ได้

การปีนบันไดของความสำเร็จ climb the ladder of success คุณจะวางบันไดแห่งความสำเร็จไว้ที่ไหน Where are you situated on the ladder of success?

เรื่องราวของความสำเร็จ สามารถใช้ success story ได้เช่น บริษัทของลุงของเขานับเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ที่หาได้ยากในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ His uncle's company is a rare success story in these times of crisis.

คำกล่าว What price fame/victory/success, etc? เป็นการกล่าวเชิงความรู้สึกที่ว่า ชื่อเสียง (fame) ชัยชนะ (victory) ความสำเร็จ (success) ที่ได้มานั้น มันคุ้มมั๊ยกับความเสียหายหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เช่น กล่าวว่า มันคุ้มมั้ย กับความสำเร็จเมื่อทุกชีวิตที่สูญเสียที่คุณต้องรับผิดชอบ ผลักดันให้คุณไกลจากการมีสติมีความดี what price success, when every lost life you're responsible for pushes you further from sanity?

การมีปัญหาเพราะความสำเร็จของตัวเอง มีสำนวน be a victim of your own success เช่น แชมเปี้ยนสี่ปี เป็นเหยื่อของความสำเร็จของตัวเขาเองที่ปีนี้เขาไม่ได้รางวัลชนะเลิศ The four-time champion is a victim of his own success as he didn't win this year competition.

การมีแนวโน้มอย่า่่งมากที่จะประสบความสำเร็จ be a recipe for success เมื่อสังเกตมองดูผลิตภัณฑ์ของเธออย่างละเอียด บอกแนวโน้มอย่างมากที่จะประสบความสำเร็จ A closer look into her products reveals a recipe for success.

มีอีกหลายคำ ที่ให้ความหมายถึง ประสบความสำเร็จเช่นกัน achieve ; accomplish ; complete ; fulfill ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done, attain, manage

สำเร็จอย่างง่ายดาย สำเร็จได้ง่ายๆ coast [VI] [walk it(สำนวน)]

สำเร็จบางส่วน ใช้ go off

ไม่สำเร็จ, ไร้ผล, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง ใช้คำ abortive(อะบอร์' ทิฟว) (Adj)

การมีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ ใช้ up-and-coming (Adj)
สำเร็จการศึกษา เรียนจบ graduate(V) graduation(N)

สำเร็จโทษ [V] execute, สำเร็จโทษด้วยการฆ่า ประหาร: put to death

สำเร็จรูป [ADJ] readymade, (ชิ้นส่วน)สำเร็จรูป: prefabricated (piece), (กาแฟ)สำเร็จรูป: instant(coffee)

สำเร็จความใคร่ [V] masturbate, wank, flog the bishop, jerk off(สำหรับผู้ชายสำเร็จความใคร่) play with, pull at, toss off

Give me your five! เป็นสำนวน เป็นการเอามือมาแปะกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)

ดร.SoS

.

No comments:

Post a Comment