Tuesday, April 10, 2012

โพลชี้สงกรานต์ คนใช้เงินมากขึ้น สะพัด 1.4 แสนล้าน

เอแบคโพล เผยนักการเมืองที่ประชาชนอยากรดน้ำดำหัว คือ "ยิ่งลักษณ์" รองลงมาคือ "อภิสิทธิ์'' ส่วนอดีตนายกฯ ได้แก่ "ทักษิณ" ร้อยละ 53.8 ระบุ เทศกาลสงกรานต์ใช้เงินมากขึ้น คาดเงินสะพัด 1.4 แสนล้าน...

น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง วงเงินสะพัด สิ่งน่าหวาดเสียวทางสังคม และคนที่ประชาชนอยากรดน้ำดำหัวด้วยช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยใน 28 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี อยุธยา ลพบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุดรธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ สกลนคร หนองบัวลำภู ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 2,149 ตัวอย่าง โดยดำเนินการสำรวจในระหว่างวันที่ 10 มี.ค.-9 เม.ย.2555 พบว่า ร้อยละ 58.5 ไม่มีแผนหรือความตั้งใจที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ในขณะที่ร้อยละ 41.5 มีความตั้งใจที่จะไปต่างจังหวัด โดยร้อยละ 65.9 ตั้งใจจะไปเที่ยวสงกรานต์กับครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 29.5 ตั้งใจจะไปกับแฟน/คนรัก

เมื่อสอบถามถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า ร้อยละ 53.8 ระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.6 ระบุเท่าเดิม ในขณะที่ร้อยละ 7.6 ระบุลดลง เมื่อสอบถามถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.0 ระบุเป็นค่าเดินทาง เช่น ตั๋วโดยสาร ค่าน้ำมัน เป็นต้น รองลงมาร้อยละ 43.6 ระบุเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 4.2 ระบุค่าที่พัก ร้อยละ 1.8 ระบุค่าของที่ระลึก ร้อยละ 1.6 ระบุเป็นค่าเข้าชมและกิจกรรมต่างๆ และร้อยละ 0.8 ระบุอื่นๆ อาทิ ทำบุญ ให้ลูกหลาน ให้พ่อแม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อประมาณการทางสถิติ พบว่า จะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ 144,190,623,071 บาท โดยพบว่า จะมีวงเงินสะพัดจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ตั๋วโดยสาร น้ำมัน 69,211,499,074 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม 62,867,111,659 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พัก 6,056,006,169 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อของที่ระลึก 2,595,431,215 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าชมและกิจกรรมต่างๆ 2,307,049,969 บาท และค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ อาทิ ทำบุญ ให้ลูกหลาน ให้พ่อแม่ 1,153,524,985 บาท ตามลำดับ

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่น่าหวาดเสียว ไม่ดีแต่อยากเล่น อยากดู อยากใช้ พบสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มวัยรุ่น เยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.3 อยากเล่นสาดน้ำขณะขับรถ ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่อายุ 25 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.5 อยากเล่นเช่นกัน และที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเยาวชนเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.8 และกลุ่มผู้ใหญ่ร้อยละ 32.3 อยากดูการเต้นโคโยตี้ นอกจากนี้ กลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 38.1 และกลุ่มผู้ใหญ่ร้อยละ 34.6 อยากดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ ช่วงเทศกาล ร้อยละ 34.0 ของกลุ่มเยาวชน และร้อยละ 33.9 ของกลุ่มผู้ใหญ่อยากเล่นการพนัน และที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนร้อยละ 14.2 และกลุ่มผู้ใหญ่ร้อยละ 4.5 ยังคงตั้งใจจะใช้ยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อสอบถามถึงนักการเมืองที่ชาวบ้านอยากรดน้ำดำหัวมากที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 43.7 อยากรดน้ำดำหัวนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อันดับสองหรือร้อยละ 26.9 ระบุเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อันดับสามหรือร้อยละ 11.1 ระบุ นายชวน หลีกภัย อันดับสี่หรือร้อยละ 10.6 ระบุ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง และอันดับห้า หรือร้อยละ 4.2 ระบุ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึงอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชาวบ้านอยากรดน้ำดำหัวมากที่สุด พบว่า อันดับที่หนึ่งหรือ ร้อยละ 40.2 อยากรดน้ำดำหัว พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อันดับที่สองหรือร้อยละ 23.4 ระบุเป็น พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อันดับสามหรือร้อยละ 11.5 ระบุเป็นนายชวน หลีกภัย อันดับสี่หรือร้อยละ 11.0 ระบุเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอันดับห้า หรือร้อยละ 9.0 ระบุเป็นนายอานันท์ ปันยารชุน ตามลำดับ

::โพลชี้สงกรานต์ คนใช้เงินมากขึ้น สะพัด 1.4 แสนล้าน
::โพลชี้สงกรานต์ คนใช้เงินมากขึ้น สะพัด 1.4 แสนล้าน ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555

No comments:

Post a Comment