Monday, April 2, 2012

เตือน 'บารากู่' เสี่ยงติดโรค เหตุเวียนเทียนกันสูบ

"ศ.นพ.ประกิต" เตือนผู้สูบบารากู่เสี่ยงติดเชื้อโรค จากการเวียนเทียนกันสูบ โดยเฉพาะร้านบริการที่ไม่ได้ทำความสะอาดปากหลอดสูบ ขณะที่ผลวิจัยพบว่า นิสิตที่สูบบารากู่เกือบครึ่งหนึ่ง เข้าใจผิดว่าไม่มีอันตราย...

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เตือนผู้ที่สูบบารากู่ อาจติดเชื้อโรคจากกรรมวิธีการสูบ ที่ใช้อุปกรณ์สูบร่วมกัน ในลักษณะจับกลุ่มเวียนเทียนกันสูบ ซึ่งขณะนี้พบว่า วัยรุ่นและหนุ่มสาวนักศึกษาไทย มีการสูบบารากู่กันอย่างแพร่หลาย โดยจะเห็นว่ามีอุปกรณ์สูบบารากู่วางขายอยู่ทั่วไป ทั้งที่ยาเส้นหมักที่ใช้ในการสูบ ยังเป็นสิ่งที่ห้ามนำเข้าจำหน่ายใน ประเทศไทย การวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม พบว่า นิสิตที่สูบบารากู่เกือบครึ่งหนึ่ง เข้าใจว่าการสูบบารากู่ไม่มีอันตราย หรือมีอันตรายน้อย เนื่องจากเป็นการเผาไหม้กากผลไม้ ควันที่เผาไหม้มีกลิ่นหอม และอุปกรณ์สูบที่ทำให้ควันผ่านกระเปาะน้ำ ก่อนถูกสูดเข้าสู่ร่างกาย

ทั้งนี้ การสูบบารากู่ทำให้เกิดการเสพติด และมีอันตรายไม่น้อยกว่าการสูบบุหรี่ เนื่องจากมียาเส้นเป็นส่วนผสมกับกากผลไม้ ควันจากการสูบบารากู่ จึงมีสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นเช่นเดียวกับควันบุหรี่ และความจริงที่คนทั่วไปต้องรู้คือ การสูดควันที่เผาไหม้จากสิ่งใดๆ ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากสูดเข้าสู่ปอด ที่สำคัญคือกรรมวิธีการสูบบารากู่ ที่นิยมใช้หลอดสูบเดียวร่วมกันหลายๆ คน สามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัส และเชื้อวัณโรคจากปากและน้ำลายของผู้สูบคนหนึ่ง ไปยังผู้สูบอีกหลายๆ คนได้ โดยเฉพาะร้านบริการที่ให้สูบบารากู่ ไม่ได้ทำความสะอาดปากหลอดสูบบารากู่อย่างสม่ำเสมอถูกวิธี เชื้อโรคจะสะสมที่ปลายหลอดสูบและแพร่ไปสู่ผู้สูบได้

:: เตือน 'บารากู่' เสี่ยงติดโรค เหตุเวียนเทียนกันสูบ ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

No comments:

Post a Comment