Tuesday, April 3, 2012

ครม.ไฟเขียวช่วยลาวปรับปรุงทางรับประชุมระดับโลก

วันนี้ ( 2 เม.ย.2555) นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาว เป็นวงเงิน 190.70 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 9 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือสพพ.เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้สพพ.จะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจเพื่อนำไปให้สปป.ลาวกู้ต่อ โดยคิดดอกเบี้ย 1.5% อายุสัญญา 20 ปี ปลอดหนี้ 5 ปีแรก โดยกำหนดให้ใช้สินค้าและบริการจากไทย ไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งการกู้เงินครั้งนี้จะเป็นการกู้เงินเต็มทั้งจำนวนที่ 190.70 ล้านบาท แยกเป็นค่างานโยธา วงเงิน 185 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา วงเงิน 3.70 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 2 ล้านบาท

“เงื่อนไขที่สำคัญของการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้คือเรื่องของการใช้สินค้าและบริการของไทยไม่น้อยกว่า 50% และให้ดำเนินการตามกฎหมายของไทยทั้งหมด ขณะที่สพพ.เองคิดค่าบริหารจัดการ 0.15% ของวงเงินกู้เท่านั้น โดยถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำมาก และเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศและเป็นไปตามความร่วมมือในอนุลุ่มแม่น้ำโขงด้วย”

:: ครม.ไฟเขียวช่วยลาวปรับปรุงทางรับประชุมระดับโลก © 2554 บริษัท เดลินิวส์ เว็บ จำกัด วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555

No comments:

Post a Comment