Tuesday, December 20, 2011

สศค.เผยเดือน พ.ย.54 จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า

เหตุจากน้ำท่วม ยังมั่นใจทั้งปีงบประมาณ 55 จะเก็บได้ตามเป้า
วันนี้(20ธ.ค.)นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมารัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 137,838 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 923 ล้านบาทหรือ 0.7% เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ทำให้การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 55รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 266,488 ล้านบาท ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2,837 ล้านบาท หรือ 1.1% จากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและ 3 กรมจัดเก็บภาษีสูงกว่าเป้าหมาย 4,543 และ 681 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับภาษีที่ได้รับผลกระทบในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,913 ล้านบาท หรือ 6% และภาษีสรรพสามิตรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 4,262 ล้านบาท หรือ 54.6% เนื่องจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ได้ชำระภาษีล่วงหน้าในเดือนที่แล้ว ประกอบกับโรงงานผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ หยุดการผลิต เพราะขาดชิ้นส่วนการผลิตในช่วงเหตุการณ์อุทกภัย อย่างไรก็ดี ภาษียาสูบจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 3,070 ล้านบาท หรือ 75.3% สาเหตุมาจากผู้จำหน่ายได้เร่งการสั่งซื้อเพื่อนำไปทดแทนสต๊อกเก่าที่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ เนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย

ที่มา: สศค.เผยเดือนพ.ย.จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า เดลินิวส์ เว็บ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554

No comments:

Post a Comment