Wednesday, December 28, 2011

บังคับพูดอังกฤษทุกวันจันทร์

ศธ.เดินเครื่อง พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ บังคับพูดในสถานศึกษาทุกหน่วยงานทุกวันจันทร์ เริ่ม 4 ม.ค.55
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศธ.ได้เปิดตัวโครงการ “ พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ (English Speaking Year 2012)” ไปแล้วนั้น เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ในทางปฏิบัติ ศธ.จะดำเนินการขอร้องแกมบังคับให้สถานศึกษา และสถานที่ราชการในสังกัด ศธ. รวมทั้ง ศธ.เอง พูดภาษาอังกฤษในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ แต่เนื่องจากสัปดาห์แรกในวันทำการของปี 2555 เป็นวันพุธ ดังนั้นในวันที่ 4 ม.ค.55 จะเป็นวันแรกที่ใช้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นจะให้ปฏิบัติในทุกวันจันทร์ นอกจากนี้จะขอให้สถานศึกษาจัดสื่อภาษาอังกฤษให้เด็กได้ใช้ อาทิ ดูภาพยนตร์ที่สนทนาด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายการวิทยุ หนังสือต่างๆ เป็นต้น และจะร่วมมือกับเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น โรงเรียนนานาชาติ มาเป็นโรงเรียนพี่ให้แก่โรงเรียนต่างๆ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อาทิ บริติฃเคาน์ซิล และเอยูเอ โดยจัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ศธ. ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ และโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในเร็วๆ นี้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ จะมีหนังสือสั่งการไปยังสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ศธ. ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดให้พูด 1 วันต่อสัปดาห์ถือเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความจริงแล้วการพูดทุกๆ วันๆ ละนิดหน่อย จะได้ผลดีกว่าการพูดอย่างหนักแค่วันเดียว ซึ่งหวังว่าจะมีการแทรกการใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รมว.ศธ.ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะพูดได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ขอแค่สื่อสารได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่มา: บังคับพูดอังกฤษทุกวันจันทร์ เดลินิวส์ เว็บ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554

No comments:

Post a Comment