Tuesday, December 20, 2011

ส.อ.ท.จวกรัฐสับสนข้อมูล ไม่มีการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาเพียงพอ เริ่มเตรียมกระสอบทราย,เรือรับปัญหา

(ผู้ถูกจวก: นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี/นายประชา พรหมนอก ผู้อำนวยการ ศปภ.)

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2554 นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยในงานเสวนา "จากบทเรียนวิกฤตอุทกภัยปี 2554 สู่แนวทางการรับมือและป้องกันน้ำท่วมโรงงาน" ว่า บทเรียน 5 ด้านที่เป็นความเสียหายของประเทศจากปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ที่ผ่านมาข้อมูลป้องกันและรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลมีความหลากหลาย ทำให้ผู้รับข้อมูลเกิดความสับสน ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วย เห็นได้จากการป้องกันตนเองของประชาชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เพราะรับข้อมูลที่ต่างกัน 2.ปัญหาด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชนถือว่ารัฐบาลสอบตก เพราะเห็นได้ชัดว่าไม่มีการประสานข้อมูลกัน 3.ปัญหาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการรับมือปัญหาน้ำท่วม เช่น กรณีขาดแคลนกระสอบทราย หรือ กรณีเครื่องสูบน้ำที่ไม่เพียงพอจนภาครัฐต้องใช้วิธีการยืมจากต่างประเทศ 4.ปัญหาเรื่องการอพยพ ที่อย่างน้อยก็มีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมีความพร้อมในเรื่องกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ ทำให้การอพยพพอราบรื่นไปได้ แต่มีบางแห่งที่หลงเหลือและได้รับความเดือดร้อน และ5.ปัญหาการขนส่งหรือโลจิสติกส์ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกือบทุกชนิดไม่สามารถกระจายไปตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทำให้เกิดปัญหาขนาดแคลน ซึ่งปัญหานี้รัฐบาลควรเร่งจัดทำโลจิสติกส์ทางเลือกหรือสำรอง เพื่อใช้แก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน

"แม้รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นการเตรียมรับมือ 5 ปัญหาที่กล่าวถึง เพราะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอีก ดังนั้นสำหรับเอกชนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปสิ่งที่เอกชนจะเตรียมได้มี 2 อย่าง คือ กระสอบบรรจุทราย และเรือ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดและโรงงานสามารถเตรียมเองได้" นายเจน กล่าว

ที่มา: เอกชนสรุป5ปัญหารัฐจัดการน้ำท่วม เดลินิวส์ เว็บ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554
-------------------
คำย่อ
slang ศปภ.= ศูนย์ปั่นป่วนทั่วพิภพ (เพราะว่่าศูนย์ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลย)
slang ศปภ.= ศูนย์ปั่นป่วนอุทกภัยภาครัฐ (เพราะว่่าศูนย์ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลย)
slang ศปภ.= ศูนย์ประเมินสถานการณ์ตามภาพที่ฝันไว้ (เพราะว่่าศูนย์ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลย)
slang ศปภ.= ศูนย์ปกปิดภัยพิบัติ
slang ศปภ.=ศูนย์ปูสร้างภาพ
slang ศปภ.=ศูนย์ปกป้องภาพลักษณ์รัฐบาล
slang ศปภ.=ศูนย์ปัดสวะของภาครัฐ
slang ศปภ.=ศูนย์ทำเรื่องปั่นป่วนทุกภาคส่วน
slang ศปภ.=ศูนย์ประกาศภาษาต่างถิ่น (คนไทยฟังเลยไม่ค่อยเข้าใจ)
slang ศปภ.=ศูนย์ประชุมภัยลับ (จนไม่อาจเปิดเผยได้)
slang ศปภ.=ศูนย์ประจานภูมิปัญญาปู
slang ศปภ.= ศูนย์ปลอดประสบการณ์แก้ไขภัยพิบัติแห่งชาติ
slang ศปภ.= ศูนย์ไม่ประกันความปลอดภัยแห่งชาติ
slang ศปภ.= ศูนย์มั่วเป็นประจำและสร้างภาพแห่งชาติ
slang ศปภ.=ศูนย์ปปปสร้างภัย à ปปป = โป้(ประชา)ปด(ปลอดประสพ)มดเท็จ แต่บอกว่าเปล่า(ปู)
slang ศปภ.=ศูนย์ปูทะเลจัดการอุทกภัย
slang ศปภ.=ศูนย์ แปตอหลู(ผวน) แจ้งภัย
slang ศปภ.=ศูนย์สร้างปัญหาให้ภาคประชาชนและเอกชน
slang ศปภ.=ศูนย์สะเปะสะปะภัย
slang ศปภ.=ศูนย์ปกปิดข้อมูลภัยพิบัติ
slang ศปภ.=ศูนย์เปลี่ยนแปลงข้อมูลจน(กู)รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
slang ศปภ.=ศูนย์เด็กเลี้ยงแกะประกาศภัยแห่งชาติ
slang ศปภ.=ศูนย์ปล่อยข่าวภัยพิบัติ
slang ศปภ.=ศูนย์สร้างความปั่นป่วนไปทุกภูมิภาค
slang ศปภ.=ศูนย์สร้างภาพลักษณ์และปกป้องบทบาทภาวะผู้นำ
slang ศปภ.=ศูนย์ปราศจากภัย
slang ศปภ.= ศูนย์ประเดิมภัณฑ์
slang ศปภ.=ศูนย์ปฏิบัติการก่อภัยแห่งชาติ
slang ศปภ.=ศูนย์ประกาศภัยมั่ว
slang ศปภ.=ศูนย์ชิงดีชิงเด่นเพื่อปฏิบัติการสร้างภาพ

ตอนแรกเห็นแย่งกันออกทีวีพูดการจัดการน้ำท่วม ตอนหลังหายหัวไปหมด ไม่ว่าจะ้เป็น ผอ.ศปภ. รองผอ. ฯลฯ ของบริจาคจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสูบน้ำ เรือ หายไปหมด ผอ.ประชา พรหมนอก และนายกปูยิ่งลักษณ์ จะรับผิดชอบอย่างไร ชั่วร้่ายจริงๆ

No comments:

Post a Comment