Wednesday, July 6, 2011

สวีเดนคุย อีก 10 ปี โรงเรียนประถมทุกแห่งสอนภาษาจีนแน่ สบโอกาส"จีน"ครองโลกธุรกิจ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของสวีเดนเปิดเผยวันนี้ว่า ภายในอีก 10 ปี ข้างหน้านี้ โรงเรียนชั้นประถมศึกษาของสวีเดนทุกแห่งจะต้องเปิดชั้นเรียนสอนภาษาจีน โดยกล่าวย้ำว่าสวีเดนจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ นายยาน บียอร์คลุนด์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสวีเดน ผู้นำพรรคโพรเกรส ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายขวา กล่าวว่า เขาต้องการเห็นสวีเดนเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เปิดหลักสูตรวิชาภาษาจีน ในฐานะวิชาภาษาต่างประเทศในโรงเรียนชั้นประถมทุกแห่ง

รัฐมนตรีสวีเดนกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับหนึ่งว่า เขาต้องการเห็นสวีเดนเป็นประเทศแรกของยุโรปที่มีการสอนภาษาจีนตามโรงเรียน ประถมและมัธยม และว่าการให้นักเรียนสวีเดนได้เรียนรู้ภาษาจีนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่าง ยิ่งที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสวีเดน

และชี้ว่า ทุกวันนี้บุคลากรในโลกธุรกิจทุกคนไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป และกิจกรรมทางธุรกิจหลายประเภทย้ายจากฝั่งยุโรปไปที่จีนแล้ว และภาษาจีนก็จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจมากกว่าภาษาฝรั่งเศส และสเปน

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลักที่มีการเรียนการสอนในสวีเดน ตามมาด้วยภาษาสเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส

นายบียอร์คลุนด์ยังระบุว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างบุคลากรและนักการศึกษาที่สามารถสอนภาษาจีนได้ และกล่าวว่า ภายในไม่เกิน 10 นี้ โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทุกแห่งจะต้องมีความพร้อมในการสอนภาษาจีน ขณะที่อาจต้องใช้เวลาถึง 15 ปี สำหรับระดับมัธยมศึกษาในการปรับระบบ

ที่มา: สวีเดนคุย อีก 10 ปี โรงเรียนประถมทุกแห่งสอนภาษาจีนแน่ สบโอกาส"จีน"ครองโลกธุรกิจ มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

No comments:

Post a Comment