Sunday, July 3, 2011

สคบ.-อย.ตื่นคุมเข้มเส้นก๋วยเตี๋ยว

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สคบ.ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. เกี่ยวกับการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของประชาชน โดยเฉพาะคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่พบว่าโรงงานผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตเส้นไม่ได้มาตรฐานตามที่ อย.กำหนด เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ที่ดัดแปลงโดยนำเอาน้ำมันที่ใช้แล้วทาไว้ที่เส้น และใส่สารกันบูด ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ และจากการตรวจสอบจำนวนโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศกว่า 163 แห่ง พบว่ามีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องเพียง 17 แห่ง เท่านั้น

ทั้งนี้ สคบ.จะร่วมมือกับ อย. และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดทำข้อมูลและเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลการ เลือกบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างถูกต้อง

ที่มา: สคบ.-อย.ตื่นคุมเข้มเส้นก๋วยเตี๋ยว เดลินิวส์ออนไลน์ วันจันทร์ ที่ 04 กรกฎาคม 2554 เวลา 0:00 น

หน่วยงานปาหี่รายวัน ..มันถึงเพิ่งตื่น สคบ.ตัวเลวชั่วช้า อย.ก็ดีกว่าไม่เท่าไหร่

No comments:

Post a Comment