Thursday, July 28, 2011

สารหนูในกุ้งแห้ง

คนไทย ถ้าอยากมีสุขภาพดี ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และไม่ทานอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย เท่านี้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถยืดอายุไปได้อีก 5–10 ปี

สำหรับคนไทยแล้ว อาหาร 5 หมู่นั้น ต้องมีไอโอดีนด้วย

ซึ่งไอโอดีนที่มีประโยชน์มักพบอยู่ในเนื้อสัตว์ทะเลตามธรรมชาติ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

ทว่า ในอาหารทะเลนอกจากมีประโยชน์แล้ว ควรระวังอันตราย ที่อาจเกิดจากสารปนเปื้อนที่อาจพบได้ในอาหารทะเลด้วย เช่น สารหนู

ซึ่งเป็นสารที่พบได้จากพื้นดิน รวมถึงแหล่งต่างๆ สารหนูในธรรมชาติเหล่านี้มักพบได้จากการระเบิดของภูเขาไฟ การเผาถ่านหิน การใช้สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

เมื่อสิ่งเหล่านี้ปะปนลงสู่แม่น้ำ หรือทะเล โอกาสที่สัตว์น้ำต่างๆจะได้รับสารหนูปนเปื้อนจึงเป็นไปได้สูง เมื่อร่างกายสัตว์น้ำกำจัดสารหนูออกไปไม่หมดก็จะสะสมเก็บไว้ เมื่อคนนำสัตว์น้ำมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน ก็จะได้สารหนูต่อเป็นทอดๆ

ซึ่งหากร่างกายได้รับสารหนูติดต่อเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดเป็นแผลหรือเป็นรูที่ช่องจมูก ผิวหนังหนาขึ้น มีรอยด่างดำที่ผิวหนัง อาจมีเส้นสีขาวบนเล็บ ชาตามปลายมือปลายเท้า อ่อนเพลียที่แขนและขากุ้งแห้ง นับเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คอลัมน์มันมากับอาหาร ทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ ก็จะตรวจพบว่ามีสารหนูปนเปื้อนแทบทุกครั้ง

วันนี้ สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างกุ้งแห้งอีกครั้ง เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนู ซึ่งผลก็เหมือนเดิมคือ พบสารหนูปนเปื้อนทั้ง 5 ตัวอย่าง
แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะยังไม่เกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย ที่กำหนดให้มีสารหนูปนเปื้อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

วันนี้ กินกุ้งแห้งยังปลอดภัยอยู่ ถ้ากินแต่พอดี

ที่มา: ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย 22 กรกฎาคม 2554

No comments:

Post a Comment